LA VEU DEL SEGRE:

13 gener del 1934.

LES ELECCIONS MUNICIPALS.

EL RESULTAT ELECTORAL D'AHIR DÓNA EL TRIOMF A LES ESQUERRES A LLEIDA CIUTAT, PERÒ, A LA MAJORIA DELS PROBLES DE LES COMARQUES LLEIDATANES, HA TRIOMFAT LLIGA CATALANA.- LA CARACTERÍSTICA DE LA LLUITA D'AHIR HA ESTAT EL QUE LES ESQUERRES COMETEREN TOTA MENA D'ATROPELLS I COACCIONS.

Les seccions A l'hora senyalada es constitueixen les seccions en els locals corresponents, sense altres incidents que 'ls que es produïsen perquè alguns pocs dels interventors arribà tard. Per çó, Lliga Catalana es veié obligada a alçar acta notarial de l'atropell que per tal motiu fou objecte a la secció instalada als baixos de la Generalitat.
La votació A l'hora d'obrir-se les portes de les seccions, el públic hi fou escàs; durant les primeres hores el cos electoral s'abstingué, fins a mig matí no s'animarem, continuant aixís fins a primera hora de la tarda. De nou, però, cadascuna de les seccions prengué una certa animació a la darrera hora, que durà fins a l'hora de l'escrutini.
Els atropells i coaccions Les esquerres que s'havien donat la consigna del «guanyar sigui com sigui» no es planyeren en practicar tota mena de atropells i coaccions. De bon jorn, per tal d'esporugir als electors i principalment les electores, feren esclatar uns petards posats l'un a la porta de l'esglèsia de les monges de l'Ensenyança, que, assortadament, no produïren altra cosa que el conseqüent espant de les persones que es trobaven dintre de l'església. També, les senyores que eren convingudes d'anar a votar la candidatura dretana foren objecte de tota mena d'insults i paraules grolleres; arrivant, fins i tot, a l'atropell personal. No cal dir, com els sacerdots i les monges foren també motiu de burles, arribant no sols a la grolleria, sinó fins a l'atropell personal. En general, les religioses hagueren de sofrir un tracte afrentós, del que ni per la seva condició d'electors, ni pel respecte personal que és degut a tothom qui, com elles es comporta amb tota dignitat i va revestida del màxim prestigi personal; podien les esquerres mostrar-se tan incivils.
No cal dir com el vot els era seriosament discutit, i com hagueren d'acrediíar la seva personalitat, fins a no ser les permès votar a algunes, tot i que ademés dels documents la seva personalitat era avalada per una munió de testimonis de tota vàlua; el que donà lloc a lamentables i desagradabilissims incidents que ultra obligar en dos seccions a la presencia de notaris que'n llevaren acta, causaren la indignació de totes les persones decents i fins de elements esquerrans mateixos.
Culminaren aquests fets d'incivilitat comesos amb les religioses amb la canallada de maltractar-les de fet. Encara que, per dignitat dels propis esquerrans hem d'aclarir, que qui tal feu no és lleidatà ni català; és tracta d'un ser objecte i vil a tot ser arreu conegut com un marxant, com algun que la mateixa púrria rebutja; el perfecte tipus de l'home covart i gandul, que ve a Catalunya a menjar-se el pa que estafa a l'Estat que es qui el paga.
L'escrutini Arribada l'hora del començament de l'escrutini, es tancaren les portes i aquest s'inicià i transcorreguè en la majoria de les seccions amb tota la normalitat. De bon començament les impresions foren contraries al triomf de la Candidatura de Concentració Lleidatana, i el resultat total donava el triomf a la Esquerra. Els totals dels vots foren:
Concentració Lleidatana: 4.994; Esquerres: 6.819; Comunistes: 574.
Aquest resultat dona el triomf per majories a la Esquerra, i les dretes obtenen els vuit llocs restants de minories, puix per no
haver els comunistes obtingut el quòrum, els dos llocs de la segona minoria s'adjudiquen a la llista de Concentració Lleidatana. Per tal, els candidats triomfants de «Concentració Lleidatana», son: Lluïs Besa Cantareu, Simeó Ibars Aresté, Alfons Porqueras Alabart, Josep Rovira Nevof, Josep Baró Bonet, Vicens Bernadó Batlle, Josep Ormo Oms, Joan Llavaneres Borràs.
L'agressió a Lliga Catalana Prop de les set de la tarda un gros grup, segons se'ns diu, sortit de l'estatge de Joventut Republicana, feu entrada al carrer Major, portant al davant una bandera barrada. En arribar els manifestants davant l'estatge de Lliga Catalana esclataren dos petarts i al mateix temps eren trencats els vidres de Lliga Catalana. Es produïren unes corredisses al Carrer Major, la manifestació resta disolía i, als pocs moments, de nou la normalitat tornava a ésser complerta al Carrer Major. Dins l'estatge de «Lliga Catalana» no fou conegut el fet, més que pel soroll de la trencadissa
dels vidres, puix, ni s'havia donat motiu a res, ni tampoc era d'esperar. Aquest es l'últim fet que clogué la jornada d'hair. Ara que si les expansions d'alegria, com es de suposar que ahir tendrien els de «Joventut» son d'aquesta naturalessa, cal que vigilem lleidatans que'ls nostres esquerrans no es posin massa contents, que no sabem pas que quedaria sencer.
Les eleccions a la nostra "provincià" Les noticies que rebem dels pobles de les nostres comarques son altament falagueres. La gran majoria dels ajuntaments han estat conquerits pels nostres amics de Lliga Catalana, en alguns pobles els nostres amics han presentat candidatura junt amb altres forces de dreta i centres agricols i industrials de significació antirevoluclonaria. Les dades que fins ara tenim confirmen la nostra victòria en els següents pobles: Roselló (copo), Cogul, Floresta (copo), Bellvis, Torrebeses, Juncosa, Almenar, Sarroca, Seu d'Urgell, Organyà. Tàrrega, Barbens, Penelles, Asentiu, Os de Balaguer, Vallfogona de Balaguer, Menàrguens, Poal. Térmens, Juneda, Torrelameu, Vilanova de Bellpuig, Castelldans, Cervera, Sort, Escaló (copo), Llavorsí (copo), Gerri de la Sal, Bahent, Peramea, Moncortés, València d'Aneo, Espot (copo), Llesuí, Solsona (copo), Clariana (copo), Olius (copo), Torà, Guissona, Sanahuja, Benavent de Lleida i Pobla de Ciervolès (copo).
Les esqueres han triomfat: Albagés, Almacelles, Balaguer (de 44 vots), Vilagrassa, Bellpuig, Borges Pons, Soses, Torregrossa, Talladell i Mollerussa. D'aquest modo podem cloure aquestes ratlles dient que havem perdut a Lleida ciutat i havem guanyat a les comarques; per tal el màxim triomf es de Lliga Catalana.

ACRACIA:

1 de desembre del 1936.

El Comité Provincial de Relaciones Campesinas abre el acto, aclarando que por dificultades surgidas en Correos, no se ha podido hacer llegar a todos los pueblos el Orden del Día y la convocatoria; no obstante por mediacion "de ACRACIA "se pueden haber dado todos por enterados. Se da lectura al acta anterior que es aprobada por unanimidad.
Se revisan las credenciales sin que haya impugnación alguna de los Pueblos representados, que son: Gimenells, Cogul, Albatárrech, Arbeca, Torrelameu, Puigvert de Lérida, Vilanova del Segriá, Lérida, Bellpuig, Artesa de Segre, Colectividad Campesina "Adelante" de Lérida, Alcarraz, Conbins, Bell-lloch. Almenar, Borjas Blancas, Torrefarrtera, Vallfogona de Balaguer, Alibesa, Pobla de Ciérvoles, Linyola, Palau de Anglesola, Vinaixa, Cerviá, Almatret, Termens, Granadella, Montoliu, Balaguer, Castelldans, Aspa, Aytona, Grañena e Ibars de Urgel.
Con carácter informativo están representados los C. C. Provincial y Regional de Relaciones Campesinas, el C. Provincial de la C. N. T. y la Comarcal de Las Garrígas. Se pasa a nombrar mesa de discusión, recayendo la presidencia en Aytona; secretario de acta, Vallfogona de Balaguer y secretario de palabras, Arbeca.

4 de febrer del 1937.

Generalidad. Por la Sección de Contribuciones e impuestos de esta Comisaría han sidb aprobados los padrones de cédulas personales para el corriente año de los Ayuntamientos de Llesp. Castelldans, Albagés, Palau de Noguera, Sorpe, San Guim
de la Plana, Alfés, Josa del Cadí, Vilasana, Figuerola de Orcau, Pont de Suert, Parroquia de Orto, Valencia de Aneo, Jou, Serch-Ortedó, Castellserá, Vallfogona de Balaguer, Pobleta de Bellvehí, Castellás, Farrera, Esterri de Cardós, Aliña, Tuixent, Llimiana, Puiggrós, Gil, Castelló de Farfaña, Alós de Balaguer, Masoteras y Balaguer.

Dissabte 22 de gener del 1938.

 

ORDEN PÚBLICO. VISITAS AL COMISARIO
Esta mañana el delegado de Orden público recibió la visita de los alcaldes de Torrelameu y Castelldans, El presidente del Sindicato de vaqueros U. G. T., el presidente del Sindicato Agrícola de Grañena de las Garrigas y diversas Comisiones de las comarcas, para tratar de diversos asuntos pendientes de solución.

INSPECCIÒN DE PRIMERA ENSEÑANZA DE LÉRIDA. SUBSCRIPCIÓN PRO-CAMPAÑA DE INVIERNO.
Suma anterior, 7.755'60 pesetas. Escuelas nacionales de: Arañó, 12 50; Vilossll (segunda entrega), 45'00; Vilagrasa, 33'00; Las Bordsas, 21 15; Verdú, 4'25; Asentiu, 50'00; S'Crt, 100'00; Castelldans, 10'00. Suma y sigue, 8.031'50 pesetas.

Dijous. 3 de febrer del 1938.

DELEGACIÓN DE EUSKADI. RACIONAMIENTO.
Se previene a todos los refugiados de Euzkadi, poseedores de libretas de racionamiento, que ha empezado a partir de hoy, el indicado racionamiento en la forma siguiante: Día 3, Lérida; día 4, Alcarras y Almacenas; día 5, Alcoletge, Almenar,
Asentiu, Alpicat, Barbens y Borjas Blancas; día 7, Bell-lloch, Camarasa, Cervera y Cogul; día 8, Castelldans, Foradada, Claravalls, Floresta Gerp Granadella, Golmés y Juneda; día 9, Juncosa de las Garrigas, Llardecans, Menarguens, Preixena, Omellons Os de Balaguer, Prades de la Malsona, Palau de Anglesola, Roselló, Sudanell y Torreveses; día 10, Torrefarrera,
Torregrosa, Termens, Torrelameo y Vallfogona de Balaguer; día 11 Verdú, Vilasana y Vinaixa. Se hace presente a todas las localidades citadas tomen buena nota de Ias indicadas fechas, para la buena de su despacho. EL DELEGADO.

Dilluns, 28 de febrer del 1938.

DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO DE EUZCADI.
Se pone en conocimiento de todos los refugiados vascos y Ayuntamientos interesados, de Lérida y sus comarcas, que a, partir del 3 de marzo, empieza el racionamiento suministrado por este departamento, a todos los poseedores de libretas, extendidlas por el mismo, bajo el siguiente orden de fechas: Día 3, Lérida; día 4, Verdú; por la tarde resto de Lérida; día 5, Almacellas y Alcarras; día 7, Alguaire, Agramunt, Arbeca, Alet, Artesa de Segre, Aytona, Almenar, Alcoletge, Asentiu, Alpicat, Alta Segarra, Algerri, Balaguer, Barbens, Belianes; día 3, Bernavent, Bell-lloch, Bellpuig, Bellvis (Arch), Borjas Blancas, Camarasa; día 9, Castelldans, Cerviá, Cervera, Ciutadilla, Cogul, Claraballs, Espluga Calva, Foradada, Floresta, Fulleda, Granadella., Grep, Guimerá, Golmes; día 10, Ibars de Urgell, Juncosa de las Garrigas, Juneda, Llardecans, Malef, Mayals, Menarguens, Miralcamp; día 11, Mongay, Mollerusa., Omellons, Os de Balaguer, Palau de Anglesola, Prades de la Molsona, Preixana, El Poal, Puigvert de Agramunt, Puiggrós, Roselló, Sudánell, Tarros; día 12, Tárrega, Termens, Torrebeses, Torrefarrera, Torregrosia, Torrelamsu, Torres de Segre, Vallfogona de Balaguer, Vüasana,, Vilosell, Villanueva, de la Barca y Vinaixa. Este departamento espera de los ayuntamientos que tengan a su cargo los citados refugiados, se les darán toda clase de facilidades para ti desplazamiento a esta localidad en las fechas indicadas.
EL DELEGADO.

COMBAT:

9 de setembre del 1936.

DONATIUS SUBSCRIPCIÓ. (SECCIÓ BANCA) Dia 5 setembre
Suma anterior . . 92.784'70. Joan Garcia Giró'(Lleida) 100' — Josep Moliné » 10' —Comitè D'Aramunt » 272'50
Romeu, Olivé i Fortunyo «El Chino» » 150'— Comitè de les Milícies Antifeixistes de Pobla de Segur . . . . . 1.000' —
Josep Fenosa (Almatret). 25' —Comitè de Rosselló . . 373' —Francesc Mariani Claudio 100'—Comitè de Torrelameu . 143'20 --Delegació d'Indústria ( p e r s o n a l ) . . . . 165'95 Francesc Armentero. . 1.000'— Comitè de Castelldans 1.191'—
Total 97.315'10

17 de setembre del 1936.

Ordre Públic.Visites. El camarada Rodes, en el seu despatx d'Ordre Públic, ha rebut avui gran nombre de visites de comissions de la localitat i dels pobles. Entre aquestes darrers hi hem pogut veure les de Castelldans, Ibars, Montgai, Torrent de Cinca i Soleràs.

30 d' octubre del 1936.

Intervenció d'Hisenda.
Els Alcaldes de Tarroja de Sagarra, Castelldans, Ibars de Noguera i Belianes, trameten còpia de l'acta de constitució dels respectius Ajuntaments.

26 de novembre del 1936.

Visites. L'Alcalde de Castelldans han visitat al Comissari d'Ordre Públic, per exposar-li la necessitat d'incautar-se del mas de Mandanya. També ha rebut la visita de l'Alcalde i Conçeller de Defensa del poble de Nalec, els quals han sol·licitat del Comissari la destitució del Secretari de l'Ajuntament. Els mateixos companys han fet entrega de nombrosos matalasos destinats al Socors Roig Internacional.

18 de desembre del 1936.

Comissaria. Reunió. Ahir, a les sis de la tarda, es reuniren al despatx del Comissari de la Generalitat, representants dels
Ajuntaments d'Alamús i Castelldans, i una delegació del Canal d'Urgell amb la fi de posar-se d'acord sobre els pagaments atrasats i de l'aprofitament de l'acequia de Castelldans.

DIARIO DE LÉRIDA.

Dijous, 10 de novembre del 1966.

AJEDREZ. PRIMER CAMPEONATO COMARCAL.

CASTELLDANS, LIDER AL FINALIZAR LA PRIMERA VUELTA.

COMENTARIO. Ios asiduos radio-escuchas de la
popular emisora --valga la redundancia-- Radio Popular de Lérida, están ya informados de que se está celebrando un campeonato o torneo comarcal de ajedrez en la comarca de Borjas Blancas, en el, intervienen los siguientes pueblos: Albagés, Artesa, Borjas, Castelldans, Juneda y Puigvert.
Por haber finalizado el pasado domingo, la primera vuelta de este campeonato, vamos a darles mayor amplitud a este primer comentario, para que los aficionados de la provincia, qué son numerosos, puedan seguir los pormenores de esta lucha deportiva y psendo-científica.
Teniendo en cuenta que en su organización, ésta del más puro amatenrismo, nos propusimos como fines principales, lo siguiente:
1.º -- Aumentar su difusión entre la juventud, canalizando su sobrante de vitalidad, y de paso convencer a, los padres de los mismos, de su importancia y alto valor formativo, hoy reconocido en todo el orbe, pues por sus posibles y bellísimas combinaciones estimulan el ingenio y la tenacidad, siendo una especie de gimnasia mental agradable y gratuita y
2.º. — Estrechar los lazos de amistad entre los pueblos participantes en él.
LO QUE HA SIDO LA 1." VUELTA: El equipo de Castelldans, embalado y desbocado hacia la meta final está alcanzando resultados verdaderamente
escandalosos. El pasado domingo nos humilló, deportivamente hablando, al vencernos por el mismo resultado que obtuvimos nosotros frente al Borjas, al iniciar el torneo. Tres puntos y medio a medio y en los misnaos tableros. Este era el tercer encuentro que disputaban ambas localidades, habiendo alcanzado el Albagés la victoria en dos ocasiones anteriores. La aplastante derrota sufrida por el Albagés, fue sorprendente, aunque deportivamente noble y justa. Este macht fue jugado en el magnífico marco de la Biblioteca de Castelldans, ante un público correctísimo y con un arbitro para el silencio tan necesario para el buen desarrollo de las partidas, como fue el bibliotecario señor Octavio.
DESARROLLO DE LAS PARTIDAS. En el primer tablero el conocido y destacado ajedrecista de Castelldans, Maciá Rebull (Masianet) a Rey, del Albagés, Escacs Club. La apertura una especie de Gioceo Píonissímo, degeneró poco a poco en excesivamente posicionl, por lo cual ambos jugadores viéronse obligados a aceptar el empate. En el segundo tablero, Bardají, de A. E. C, con blancas se enfrentó a Eloy Rebull. Partida de gran expectación pues Bardají que en sus tiempos de estudiante fue campeón estudiantil de Cataluña, Aragon y Baleares, posee un juego imaginativo e incisivo frente a la seguridad y firmeza de Rebull. Este cometió dos errores; uno estratégico y otro táctico frente a un rival agresivo como Bardají, que pudo costarle la partida. El error estratégico fue en la jugada de las negras caballo g 8- f 6, después de la apertura de Giocco Piano, pues facilita la contestación caballo f 3 - g. 5 con un aventurado pero peligroso ataque sobre el peón de alfil al rey. No obstante fue peor todavía la jugada táctica de preparación de fiancheto de rey, pues a parte la evidente perdida de tiempo cuando de el, estaba más necesitado y la única jugada que transformaba el ataque aventurado era peligrosísimo. Bardají en un día aciago que creemos no repetirá fácilmente dejo pasar la oportunidad y finalmente en un "lapsus" inimaginable perdió la dama.
En el tercer tablero, Bonet de Castelldans se enfrentó a Perramón, en una partida de juego laboriosísimo, con alternativas por ambos bandos, al final se impuso el saltarín caballo de Bonet, frente al alfil de nuestro representante. Por lo demás siempre muy seguro en las finales. Dos juegos de parecidas características. En el cuarto tablero, se enfrentaron el desconcertante Daniel Rebull de Castelldans con nuestro meticuloso y seguro jugador Alberto Roigé, ambos intocables hasta aquel momento. Jugaron Gambito de Dama aceptado, y en un final de peones, el jugador del Albaigés con uno de más, quizá por estado de salud, perdió la partida.
RESUMEN. Aunque nos duele, felicitamos de corazón a nuestros nobles adversarios de Castelldans, por sus victorias durante esta primera mitad de competición, que lleva ligera ventaja a su inmediato seguidor, el Albaigés. El Borjas, aunque posea 4 puntos, debe apretar más si quiere aspirar a algo. Dos y medio fueron conseguidos por el gran ajedrecista Parera. El Juneda, es uno de los equipos en los que debe contarse, puesto que junto al primer tablero Bosch, posee un conjunto homogéneo y peligroso.
El Puigvert con dos jugadores eficaces como Santiago Pelliser y Jorge Torrent, puede dar muchas sorpresas. Y por último sólo nos queda desear que el desagradable incidente entre un jugador del Puigvert y otro del Juneda haya quedado en nada, pues comprendemos que los nervios fueron los culpables de lo ocurrido. Para los voluntariosos jugadores de Artesa, que en esta segunda vuelta, tengan más suerte, ya que la merecen.

Dijous, 24 de novembre del 1966.

AJEDREZ: CRONICA SEMANAL DEL CAMPEONATO COMARCAL. Por José Rey Briansó.

Mediante este espacio, tan gentilmente reservado al ajedrez, volvemos a tomar contacto —aunque inmerecidamente— con la afición de la provincia. Esperamos y deseamos que algún día "estén todos los que son" en bien de nuestro deporte favorito, pues tenemos plena conciencia de nuestra pobreza de medios, tanto técnicos como dialécticos y que con escasa fortuna procuramos suplir con nuestra afición sin condiciones. En el momento de escribir estas líneas nos faltan noticias del encuentro que debía celebrarse en Artesa de Lérida, entre el equipo titular y el Puigvert. Como nota destacada de los últimos encuentros, es la igualdad en la relación de fuerzas entre los diferentes equipos, y que salvo excepciones, han ido asimilando las enseñanzas que se desprenden de esta clase de competiciones. Si el lema de la aviación es: "cada vez más alto, cada vez más rápido", en ajedrez y sobre todo en ajedrez de competición, podría ser el contrario, o sea: "cada vez más despacio y "tocant de peus a térra", pues aunque las partidas suelen tener una estética menos
brillante, en cambio ganan en efectividad y dureza. Y ahora vamos al desarrollo del encuentro entre el.

JUNEDA - ALBAGES
En Juneda y en el magnífico local del Poment, se jugó el encuentro mencionado finalizando con empate a dos puntos. Bastante honroso para el Albagés este resultado, habida cuenta de la capacidad y serenidad del estilo local. Bosch y Pijuán, sumaron los dos puntos del Juneda. Victoria relativamente fácil para Bosch, pues Rey habiendo perdido un alfil al principiar la partida, los sucesivos cambios de material decidieron la lucha. Pijuán, pese a su clase, tuvo un final muy difícil y estuvo acertadísimo, pues un pequeño error en alguna variante podía ponerle las raíces cara arriba.
CASTELLDANS - B. BLANCAS
El Castelldans está acusando el tremendo esfuerzo realizado en la primera vuelta, volviéndose más "asequibles", más humanos. El match se resolvió con uno y medio contra dos y medio favorable al Borjas. Muy honorable para Matías Rebull, el empate con Perera, el formidable jugador borjense. Benet muy regular sumó otro punto al Castelldans. Fuera de lo previsible los dos últimos resultados de Eloy. Ya verdadera noticia el resbalón de Daniel, por el cual sentimos viva simpatía, frente al joven Giné, del Borjas, que está haciendo una segunda parte admirable. El resultado que no refleja la tabla clasificatoria es la amistad y conocimiento mutuo entre los jugadores de los diversos equipos, pues si el pueblo es un pequeño mundo, la comarca, para los ajedrecistas se ha convertido en una gran familia.
Esperamos las próximas jomadas que promete ser del máximo interés a medida que se acerca la fecha fatídica:

Dijous, 8 de desembre del 1966.

AJEDREZ. CAMPEONATO COMARCAL. Por José Rey Brianzó.

Va continuando el Primer Campeonato Comarcal de Borjas Blancas, pues la fuente mágica del tiempo ha manado una semana más. Aunque todas parezcan iguales quizás lo sean en su diversidad. La anterior podríamos calificarla de "Sonrisa prometedora". Los amigos de Puigvert --que en Albagés están en su casa-- al visitarnos para el encuentro de segunda vuelta, nos informaron de una serie de noticias, todas con un denominador común de potimismo para el ajedrez comarcal y por ende el provincial. Hay una que destaca por su importancia de cara al futuro y que nos hace felices: En Puigvert y por iniciativa del señor maestro, va a celebrarse un Torneo escolar que tendrá categoría de Campeonato infantil. Es la forma óptima de canalizar y valorar las posibilidades de la inagotable cantera juvenil, frutó renovado del ajedrez original, ya arqueológico y que guardan una relación de causa y offecto, pues la práctica de este deporte en la provincia data de muy antiguo. Según un inventario de 1547 en la villa de Ager se encontró "una caxa de fusta ab cuaranta cuatre pesses de crestall. Diuse son squachs, creuse los dona el compte d'UrgeH".Con anterioridad á 1410 el Príncipe de Viana tenía "un taulell ab sos scachs obrant de ós e té entorn tota la historia de Sr. Jordi obrada per personatjes". Estábamos convencidos, con todos ustedes, que al organizar un Torneo por primera vez en la comarca su desarrollo no seria meramente rutinario; o sea, jugar, perder y ganar, y luego unos resultados en la tabla clasificatoria. Puede ser importante pero no deja de ser circunstancial, y nos interesaba más lo que había "bajo la linea de flotación", pues usando un símil náutico, el Torneo es como un periscopio en un submarino. Además, tenemos siempre fé en el hombre, como un ser verdaderamente extraordinario, algunas veces incomprensible y contradictorio, pero que cuando se decide a obrar, noble y desinteresadamente en común ya sea en deportes, arte o cultura, es capaz de transformar el caos en cosmos.
Al empezar a tocar los resultados, la satisfacción nos haría verter lágrimas. Para ser justos debemos añadir que en una especie de ayúdate y te ayudarán, hemos encontrado el más amplio apoyo: desde los aficionados, a las autoridades y Hermandades de cada pueblo. En el plano provincial como es notorio en los órganos informativos, buena prueba nos están dando Radío Popular y DIARIO DE LÉRIDA. Contamos con el calor y simpatía de Educación y Descanso y como es lógico del ,CÍub Ajedrez de Lérida en general y de su presidente y campeón señor Clariá en particular, que ya en otras ocasiones ha prestado valiosa ayuda. En fin vamos a darle la vuelta pues, "podiam rostint massa".
ALBAGES, 3 - PUIGVERT, 1
Esta vez nos sonrió la fortuna ya que siempre es un poco casual y unas veces el balón en el poste y otras veces entra. Consiguió el punto para el Puigvert, Santiago Pellicér. Como más destacable para el Albagés Escachs Club, el jovencito Alfonso Cuadrat que a los quince años es peligroso jugador para cualquier adversario, aunque fuese en el primer tablero, pues a parte sus condiciones innatas posee un extenso conocimiento de la teoría. Aunque —ajedrecísticamente hablando— recién salido del horno, estamos convecidos que no encogerá al solidificarse sus conocimientos.
BORJAS, 2 - PUIGVERT, 2
Este encuentro celebróse la pasada semana, pero antes de terminar está -crónica, queremos llamar la atención y rogar a los equipos que tienen partidas pendientes que seria muy necesario para la buena marcha del torneo que se hubiesen celebrado los encuentros antes del próximo domingo en que teóricamente debía terminarse: A falta de estos encuentros no nos atrevemos a dar la clasificación general. Para nosotros a esperar el choque del próximo con el potente equipo de Castelldans, que promete ser de la más entrañable rivalidad, aunque el titulo de campeón, parece asegurado para dicho equipo. Nada m á s señores, amigos todos. Hasta el próximo jueves si Dios quiere.

Dijous, 15 de desembre del 1966.

EL REFERENDUM EN LA PROVINCIA. EN 27 PUEBLOS LOS SI OBTUVIERON EL 100 % DE LOS VOTOS.

Municipio: Castelldans. Electores: 966. Votos: 890. SI: 852. %: 95'74. No 8. Nulos: 30.

Per ratificar les Lleis fonamentals i donar una apariència de legitimació popular, el règim franquista celebrà dos referèndums, el 6 de juny de 1947, per a votar la "Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado" i el 14 de desembre de 1966, per a votar la "Ley Organica del Estado".

 

Dijous, 15 de desembre del 1966.

AJEDREZ. CAMPEONATO COMARCAL. Por José Rey Briansó.

Las hojas muertas de diciembre destilan frío... pero el sabañón ajedrecista sigue escociendo de lo lindo. Están continuando los encuentros, preferentemente los que estaban pendientes, y en cada match los contendientes dejan prendido gotitas de ingenio o jirones del alma, tal es el ardor y este algo invisible llamado "pundonor" que cada hombre pone en el juego. Aunque el torneo esté dando las últimas, ningún equipo puede relajar el esfuerzo. Ni el Castelldans, como líder, puede dormirse en los laureles conquistados esforzadamente en la primera vuelta, porque tiene al Juneda con varios encuentros pendientes y podría darles un amargo despertar. Ni este lujo les está permitido a los demás, cuya puntuación anda revuelta y la tensión aumenta al acercarse la hora cero,
ya que en la tabla todos estamos "CAMINA QUE T'ESGARRONO". Aunque la buena actuación del círculo de entusiastas ajedrecistas de Artesa en el campo del Juneda, parecía poner a la últimos un poco a "relentí" con el 2-2 en que finalizó, su ulterior resultado frente al Borjas, o sea, 3-1, favorable y de cuya debacle, como siempre se salvó Perera, ha vuelto a poner las calderas de este equipo a,toda tensión. Menos mal para el Castelldans que ha podido devolverles la pelota, asegurándose con glotonería un valioso 3-1, frente al Artesa. Como queda dicho el interés crece por momentos y entre los espectadores el silencio es tan denso, tan expectante que podría cortarse; o bien el contrario es jocoso y siempre respetuoso para el adversario desarrollándose los encuentros, por lo general, con un denominador común de corrección y buen gusto. Algunos aficionados en la provincia, quizás se pregunten: ¿si el clima del torneo es tan neutro, tan aséptico, no quedará este demasiado desprovisto de pasión, sin estimulo principal? Es difícil establecer
comparaciones. Cada deporte tiene sus características particulares, y si por ejemplo el fútbol, deporte rey, nos hace salir un poco de nuestras casillas, es que en medio de su indiscutible belleza, el tremendo esfuerzo físico que realizan los jugadores tiene que producirse en forma rápida y violenta contagiando al espectador. He aquí la causa de las distintas reacciones en un mismo público. La pasión es la misma en ambos deportes. Les vamos a hacer una pregunta: En amor, por ejemplo, si este es puro, ¿pierde grados la pasión?
UN POCO DE HISTORIA
Vamos ahora a remendar nuestra crónica, con NOTAS del ajedrez histórico. Aunque más que historia sea fábula y aunque conocida es siempre interesante. Según ella la invención del ajedrez se debe a DAHIR, quien estando encargado de educar e instruir a un príncipe real, se propuso hacerlo en forma tal, que aún siendo el rey la pieza principal nada pudiera hacer sin ayuda de sus subditos. Agradó tanto al príncipe, que en un rasgo de generosidad, ofreció al autor que pidiera todo lo que quisiera, y este queriendo dar una lección a su real discípulo, pidió un grano de trigo por la primera casilla. Dos para la segunda y así doblando los granos hasta llegar a la sesenta y cuatro. Parecióle al príncipe el deseo modesto en demasía, pero al contabilizarlo se encontró con una cantidad
tan fabulosa como el juego. Para poseer los casi dieciocho trillones y medio de granos de trigo necesitaba sembrar unas setenta y seis veces la superficie de todos los continentes de la tierra. Quizás algo menos con los modernos métodos de cultivo y si el señor Pane la hubiese obsequiado con alguna de sus variedades. De todos modos si todo este trigo lo hubiesen puesto en sacos, su hilera habría llegado a la luna y vuelta, sobrando sacos y mucho antes que los modernos cosmonautas o astronautas. Modesta la petición ¿verdad?

Tenemos qeu hablar del broche final con que cerraremos el torneo, y a este fin invitamos a todos que envíen sugerencias a la par que los últimos resultados de los encuentros, porque estas crónicas no deben ser solamente el cordón umbilical que nos mantenga unidos a la afición de la provincia, sino también el
el cemento de unión o el estímulo que permita que el edificio que estamos construyendo sea sólido y tenga continuidad. Tenemos en nuestros brazos el primer recién nacido y como es lógico debemos vestirlo con las méjores galas. Es natural que cuando los hombres se reúnen para hablar de sus pecados: los paguen lo corderos o los pollos, o ambos suculentos manjares a la vez. Pues bien, como a todos nos gusta ponernos solemnes una vez al año y "POSARNOS LO TRAJO DE CASAR", proponemos desde estas líneas que el acto tenga la máxima brillantez, sin que esté reñido con nuestro pecunio. A nuestro modesto entender la participación no debiera estar circunscrita solamente a los actores del campeonato, sino ser lo más amplia posible, siempre que se inscriban a tiempo. Podríamos invitar a los que.nos han prestado apoyo y alguna figura del ajedrez provincial o cronista deportivo. Si nó es posible que asista la máxíma figura del ajedrez nacional, el famoso Pomar, podríamos invitarlo más adelante. El lugar de celebración parece más cómodo fuese equidistante entre todos los pueblos. Por lo tanto CASTELLDANS parece el más lidicado, tante más si quedan campeones, aunque todo esto tiene que decidirlo la mayoría. Como ya pesa demasiado damos punto final y dejamos para otro momento la adjudicación de trofeos y otras "hierbas".
Hasta la próxima semana.

Dijous, 22 de desembre del 1966.

AJEDREZ: CAMPEONATO COMARCAL. Por José Rey Briansó.

EL CLUB AJEDREZ JUNEDA, POSIBLE CAMPEON.
Pocas obras humanas importantes alcanzan la perfección y suficiente extensión de una sola vez.
Nuestro Torneo Comarcal no debía ser una excepción: asi precisa nos familiaricemos con sus puntos negativos para que puedan ser corregidos en próximas ediciones del mismo. Quizás el bache principal habrá sido el de los encuentros aplazados que no han contribuido a dar brillo ni esplendor al mismo. Aunque al organizar la competición se pensó en ello, posiblemente no se le dio la debida importancia. Confiamos en la personalidad de cada uno de los participantes y estamos seguros darán rápida solución a este problema. ¿Seria mucho pedir que pudiésemos dar la clasificación definitiva a primeros del próximo año? La carencia de la debida información entre los diversos equipos, también ha sido un punto débil y que en cierta forma ha condicionado al primero, pues no han podido ser tomados a tiempo las oportunas medidas. Por lo que antecede parece imponerse, para más adelante, la creación de un órgano comarcal o junta, que facilitaría la consulta y aseguraría en alto grado el éxito de cualquier empresa, por ambiciosa que pareciese, aunque no podemos olvidar —y menos en ajedrez— que el factor económico es el freno de la imaginación. Por lo tanto sería pireciso simplificar los trámites al máximo, pero al estar organizados sería posiíale esperar algo de ayuda de algún organismo o firma comercial. Estos problemas no son de ahora y por lo tanto no hay que buscar soluciones espectaculares. Pero con tenacidad y entusiasmo convertiremos al ajedrez comarcal en un vigoroso deporte. Nuestra circunstancia es favorable a esta consecuencia, pues la rapidez de comunicaciones y el ambiente general de estudio la facilita y acelera.


CLASIFICACIÓN ACTUAL DE LOS CLUBS PARTICIPANTES
1. Juneda: 23'5 puntos, con un encuentro pendiente.
2. Castelldans: 22'5 puntos, con dos encuentros pendientes.
3. Albagés: 18 puntos, con un
4. Puigvert: 17 puntos.
5. Borjas, Blancas: 14'5 puntos, con un encuentro pendiente.
6. Artesa: 11'5 puntos, con un encuentro pendiente.
El campeón ya está casi decidido, será el equipo de Juneda, e! probable vencedor. Los próximos encuentros serán decisivos para la clasificación de los restantes equipos. Y ahora para despedirme, (felices fiestas y próspero año 1967, para
todos los deportistas, en especial para los de mi deporte el ajedrez.

Dijous, 5 de gener del 1967.

CAMPEONATO COMARCAL Por JOSÉ REY BRIANSO
Castelldans y Juneda, para el primer puesto.
ANY NOU VIDA NOVA. Este dicho catalán, tantas veces repetido, creemos que aplicado a nuestro Torneo y al Ajedrez en general, debemos entenderlo en el sentido de renovación de la lucha y por ende de las inquietudes. También, quizás; que se vaya materializando nuestra ansia de perfección y que nuestros anhelos e ilusiones en el ámbito comarcal y provincial, —que es donde podemos poner nuestro granito de arena— den un gran paso adelante. Esperemos se identifique a 1967 como el año de la organización y estructuración, de este Interesante deporte en nuestra comarca, pudiendo ser la cuna de un vigoroso centro ajedrecista. Si comparamos el complejo ajedrecista de nuestra provincia con un frondoso árbol, veremos que para mantener su lozanía, son indispensables todas sus raíces, incluso otras que con el tiempo van a nacer canalizando su savia, naturalmente, hacia el centro natural: la capital de la provincia. Esperamos se pase pronto al terreno concreto de los hechos. Ganas no faltan, terreno para el trabajo, tampoco. Nos hace concebir grandes esperanzas la reciente y grata circular que no envió el nuevo presidente del club representativo de nuestra capital, señor Parré. Sólo así, apoyándonos y estimulándonos mutuamente, capital y provincia, podremos ocupar destacado lugar dentro de la Federación Catalana, una de las más pujantes dentro del conjunto de nuestra Patria. No ignoramos las dificultades y se podrían llenar páginas, nombrándolas, pero si nos convencemos que la palabra imposible no existe empequeñeceremos a la mayor parte.
Los modernos medios de comunicación, desde el automóvil, al emisor de pequeño radio de acción para aficionado pueden ayudar a reducir el espacio..
Permítanos acaparar por unos breves momentos más, su atención, con la actualidad de la comarca de Borjas Blancas. Procuraremos cogerlo con pinzas, pues quema bastante. Aunque todos los pronósticos deben tomarse con un granito de sal, parece en cambio que estuvimos bastante acertados al señalar, desde el primer día, en estas crónicas, que el equipo de Juneda era un conjunto homogéneo y con muchas posibilidades de disputar al formidable equipo de Castelldans, el liderato que tan brillantemente han detentado desde el primer día. Con el último encuentro Castelldans-Juneda, las cosas se han puesto al rojo-blanco a ambos contendientes con la poca al alcance de la mano. Idéntica puntuación y un encuentro pendiente.
Borjas-Juneda y Albagés-Castelldans, no van a ser encuentros de puro trámite, pues todos necesitan puntuar bien, Castelldans y Juneda para el primer puesto; Albagés y Borjas, para el tercero. Esperemos que nadie supervalore el alcance de estas luchas, que siempre, absolutamente siempre, deben terminar con un apretón de manos, y como colofón, ayudar a crear un ambiente de simpatía y amistad entre los pueblos. Que gane el mejor.

Dijous, 12 de gener del 1967.

ALBAIGES - CASTELLDANS DECISIVO PARA EL TÍTULO.

El próximo domingo día 15, nuestro equipo, el Albagés Escacs Club, va a tener como adversario al equipo de Castelldans, siendo para ambos la ronda final de este certamen comarcal.

Esperemos que los encuentros Borjas-Blancas - Juneda y Artesa- Borjas Blancas, de los cuales no tenemos noticias en el momento de redactar estas líneas, hayan sido celebrados o se celebren el domingo y las festividades de San Antonio y San Sebastián. Estos encuentros retrasados han sembrado bastante confusión entre la afición de la comarca y probablemente
fuera de ella. La culpa siempre es a medias, pero lo cierto es que nos hemos tomado una libertad excesiva, usando y quizás abusando de una facultad, que no concernía solamente a los interesados sino directamente a todos los equipos de los pueblos participantes e indirectamenie a toda la afición de la provincia, que le asombrará se haya tolerado tal estado de cosas.
En la organización del torneo se confió en el entusiasmo reinante y en el sentido común de todos los participantes, porque los organizadores comprendían que sieado el primer campeonato comarcal en un deporte tan peculiar y faltando la estructura precisa, difícilmente podían confiar en algo más. En parte se ha logrado el principal propósito, que era, fomentar la afición. En este sentido estamos plenamente satisfechos, pues vemos a menudo ocupar los tableros a una pléyade de jóvenes valores desde la edad escolar y que es probable en pocos años, pasen a ocupar primeros puestos en estas competiciones. Por tener la convicción que los encuenttros del tipo actual o los bilaterales y también las competiciones individualets van a ser algo normal entre nosotros y como aficionados, tenemos la obligación objetiva de señalar y ayudar a quitar los obstáculos que puedan hacer difícil su camino. A parte el entusiasmo deberán aceptarse obligaciones comunes en todos los campeonatos, no eximiéndose de ellas ningún equipo, por muy alta que esté su valoración. Otro de los propósitos casi plenamente logrados ha sido crear lazos indisolubles de amistad entre todos los componentes y los diferentes pueblos. Es siempre muy edificante poder constatar que el hombre que hay dentro o detrás de cada ajedrecista, es todavía superior por su valor moral, haciendo grata su visita y ayudando a crear un halo de simpatía inconfundible y que debería presidir siempre las relaciones humanas. En este sentido tenemos diariamente ejemplos en grandes ajedrecistas, como son Pomar, Torán, o Thal.
El conjunto de Castelldans, que nos rendirá visita, va a ser recibido como todos, con toda simpatía, pero con un alto espíritu de lucha, pues lo cortés no quita lo valiente. Al contrario de nuestro equipo, en el Castelldans han llevado todo el peso del campeonato, solo cuatro jugadores: Matías, Eloy, Daniel Rebull y José Bonet. Aunque ellos jamás han pensado ser excesivamente fuertes, lo cierto es que han sido líderes hasta el último minuto y tendremos todo el recelo que merecen por hacernos morder el polvo con un crecido 3 1-2 a 0,5 puntos. La lucha va a ser tan dura, como firme es nuestra amistad.

Dijous, 26 de gener del 1967.

AJEDREZ. TORNEO COMARCAL.

EL CLUB AJEDREZ JUNEDA PRIMER EQUIPO QUE SE CIÑE EL CARNET DE CAMPEON. Por José Rey Briansó

Como en Olimpia, de la Grecia inmortal, los hombres que con firme voluntad y limpia intención aceptaron la responsabilidad de representara sus respectivos pueblos en este torneo, van consumiendo su turno. La Antorcha Olímpica --simbolo de la deportividad y la tradición-- ha brillado intensam.ente en la última ronda, o mejor la ronda decisiva. El haz de brazos de los ajedrecistas comarcales que simbólicamente han mantenido alta la antorcha durante toda la competición, han estado han firmes como los de las falanges de guerreros griegos a la hora del combate. La lucha para el primer puesto
ha sido dura, casi despiadada, y el destino ha dejado la incógnita sin despejar hasta el último minuto. Una lucha épica, pues el Castelldans y el Juneda, tenían idénticas posibilidades. Nosotros, el Albagés Escacs Club, equipo amigo, equipo hermano del Castelldans, habíamos sido los elegidos por la suerte para coronar o decapitar su excelente actuación, como hombres y ajedrecistas, a lo largo de toda la competición. Triste privilegio, pues, por otro lado, los amigos de Juneda quedaban afectados en forma idéntica.
Cinco mil años de historia de nuestro deporte nos contemplaban y la lucha tenía que revestir un solo carácter; a muerte; y su resultado un gran beneficio para el ajedrez en nuestra comarca, con una renovada fraternidad entre ambos pueblos. Hemos sabido cocernos puntos en este fuego sagrado del deporte, sin el más mínimo gesto de desagrado, y con la frente alta y purificados por el incienso del combate, podremos nuevamente confiar en el futuro de nuestros pueblos en todas las competiciones ajedrecísticas. Ambos equipos estaban ya frente a frente.
Daniel, con estampa de héroe antiguo, atacó en forma fulminante. Uno de los nuestros había caído, y su lanza la sentíamos en nuestra carne. Con los nervios tensos y una carga de emoción que no cabía en la sala, la lucha continuaba... Una baja más. Esta vez el Castelldans, había perdido uno de sus más esforzados luchadores. Algo más tarde Castelldans, se anotaba otra victoria. Casi tres horas de encuentro y todavía quedaban el experimentado Eloy, por Castelldans y el joven e inteligente ajedrecista Alfonso, por los nuestros. A los quince años nuestro jugador es un héreo al que tendrán que emular los que le siguen: Emilio, Roma, Modesto, etc., para que en el futuro puedan formar un buen conjunto. El suspense continuaba, pues la victoria del jugador de Castelldans representaba todavía para su equipo la posibilidad de hacerse con el campeonato. El sentido de la responsabilidad le impidió quizás a Eloy alcanzar tablas, pues las tuvo al alcance de la mano. Todo o nada, pues el empate no resolvía la situación. Nuestro jugador que no perdia la serenidad y que además tenía ventaja de peón, no aflojó presa, obligando a Eloy a inclinar con dolor la corona de su rey, que representaba también la corona o título para su equipo, y por el cual tantos merecimientos habían realizado.
Resultado, Albagés, 2 - Castelldans, 2.
La clasificación haquedado así:
1.º Juneda; 2.° Castelldans; 3." Albagés; 4.° Puigvert; 5.° Borjas Blancas y 6.° Artesa de Lérida.
Hay un encuentro retrasado, Borjas-Artesa, que según el resultado podría alterar la clasificación en los tres últimos lugares.
Felicitamos al Juneda como nuevo campeón comarcal, título al que siempre creímos con posibilidades alcanzara, pues su nivel ajedrecista es alto y su conjunto emogéneo. En Juneda, han demostrado en el transcurso de esta temporada, ser buenos deportistas de los pies a la cabeza. Sus victorias en fútbol y ajedrez así lo atestiguan. Enhorabuena amigos.

Divendres, 17 de febrer del 1967.

NOTA ACLARATORIA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ABASTECIMIENTOS Y TRANSPORTES
"La Vanguardia" del 4 de septiembre de 1966, página, 38, y DIARIO DE LÉRIDA del 3 del mismo mes y año, página 3, publicaron notas de la Cooperativa "SAN FORTUNATO", de Castelldans, relacionadas con toma de muestras de aceite realizadas por estos Servicios Provinciales, Sección Inspección, y como aclaración aquellas, se hace constar lo siguiente:
En virtud de lo ordenado por la Superioridad, por la Inspección de estos Servicios, se realizan periódicamente visitas a la casi totalidad de fábricas, establecimientos, etc., en la toma de muestras de toda clase de artículos alimenticios, servicios que se realizan a presencia de los interesados, una vez lacradas y precintadas, se extienden las correspondientes actas de visita y recogida de muestras con todas las garantías procesales. Una de las muestras queda en poder del visitado, otra en l a Inspección de la Delegación y las dos restantes, debidamente numeradas y referenciadas, son enviadas a los Laboratorios de la Sanidad Nacional de otras capitales, en el caso de la Cooperativa de Castelldans, fue a Barcelona. El "Boletín" del' primer análisis para determinar si el producto está alterado y que obra en el expediente que se instruye, dio resultado positivo de estar mezclado el aceite de oliva con un 80 por ciento de aceite de semillas , fecha 28 de abril de 1966.
La Cooperativa en documento suscrito por su presidente con fecha 1 de junio de 1966, solicita el análisis CONTRADICTORIO a que tiene derecho, de acuerdo con el artículo 19 del Real Decreto de 22 de diciembre de 1908; designando analista elegido por la propia entidad, sin la presencia de inspectores por no ser preceptiva, facilitando, el Laboratorio un " Boletín de Análisis" de la muestra que obraba, en poder de la Cooperativa, fecha del 5 de agosto del mismo año según el cual "se trata de aceite de oliva virgen".
Ante la gran, contradicción habida entre ambos análisis, estos Servicios Provinciales, en uso de las atribuciones que le confiere la legislación vigente en la materia, interesó del laboratorio de Barcelona, el análisis DIRIMENTE, de cuyo resultado dependía la continuación o archivo del expediente, señalando la fecha del 20 de septiembre del mismo año para llevarlo a efecto con la presencia del inspector jefe de esta Delegación y testigos, una vez reunidos, por el jefe de la Sección de Análisis del Instituto de Sanidad de Barcelona, don José. Lasaña Méndez, según acta extendida al efecto... "extrae de la caja de caudales dónde estaba custodiada la ultima muestra, examinan los precintos y hallándolos conformes, se procede a realizar el análisis con todas las garantías y cuyo resultado es: "ACEITE DE OLIVA MEZCLADA APROXIMADAMENTE de 70 a 80% de aceite de SEMILLA, TIPO SOJA O GIRASOL", confirmando el resultado del primer análisis en todas sus partes, por lo cual el expediente de infracción sigue su curso legal.
El expediente de infracción concluso se remitió al Servició de la Disciplina del Mercado, por ser el Organismo competente en la materia y en el mismo se encuentra la documentación completa, actas, boletines de análisis, etc.

Dijous, 4 de maig del 1967.

FESTIVIDAD DE NTRA. SEÑORA DE MONTSERRAT EN CASTELLDANS.
La parroquia de Castelldans, festejó con la devoción y brillantez que le es peculiar, la festividad de Nuestra Señora de Montserrat.

Un año más, como ya es tradición, desde el Año Santo Mariano de 1954, de feliz recu,erdo, en que el fervor y entusiasmo de un pueblo cuajaron una bella y muy noble realidad, la construcción de su ERMITA, en el cerro dels PINS, montaña de fácil acceso, cercana a la localidad, poblada de centenarios y aromáticos pinos, y que los castelldanenses eligieron
para edificar su pequeño templo, en honor de la VIRGEN MADRE, bajo la advocación de Nuestra Señora de Montserrat.
A los actos tradicionales de cada año, destacó la presencia como invitado de honor, del que fue reverendo cura párroco de Castelldans, mosén Tomás Pinol Pinol, el cual después de la misa solemne que ofició, dirigió unas vibrantes y emocionadas palabras, a los feligreses que durante más de cinco lustros fue su pastor, y además fue el alma y promotor de la Ermita que ya tiene sus catorce años de historia. Damos gracias al Señor, y le pedimos abundantes años de vida, para poder celebrar estas Fiestas Marianas, tan ricas de espiritualidad, y que son fiel testimonio de nuestras tierras.
RAMÓN PORTA SEGURA

Dissabte, 6 de maig del 1967.

GOBIERNO CIVIL. VISITAS.

D. Francisco Segura Puigdueta, presidente de la Cooperativa del Campo de Castelldans, acompañado de D. Salvador Baró.

Dimecres, 27 de setembre del 1967.

RESOLUCIÓN DEL CONCURSO GENERAL DE BECAS.

ENSEÑANZA LIBRE DE CASTELLDANS
Bellet Borras, Roberto B.E. 2.000 ptas. Prórroga


Dissabte, 30 de setembre del 1967.

CASTELLDANS

LA COOPERATIVA DEL CAMPO "SAN FORTUNATO INOCENTE"

La Junta Rectora, con su presidente, don Francisco Segura Puigdueta, velando por la honra y prestigio de La Entidad que representan y debido a notas aparecidas anteriormente en la Prensa, se ve obligada a públicar la resolución recaída en el Expediente incoado a la Cooperativa, por supuesta adulteración de aceite de oliva, y cuya defensa jurídica ha sido dirigida por el letrado don Salvador Baró Triquell, del Ilustre Colegio de Ahogados de Lérida, y cuyo texto publicamos a continuación:
CP/sp.
MINISTERIO DE COMERCIO
DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR
SERVICIO DE INSPECCIÓN DE LA DISCIPLINA DEL MERCADO
SERVICIO DE INSPECCIÓN DE LA DISCIPLINA DEL MERCADO
11 Sep. 1967 Salida núm. 4.397
Visto el expediente instruido por la Delegación Provincial del Servicio de Lérida, con el núm. 80/67 contra "COOPERATIVA DEL CAMPO SAN FORTUNATO", domiciliada en Castelldans (Lérida), por irregularidades en materia de aceite de oliva, que aquella eleva a estos Servicios donde se le asigna el núm. 559/67, del Registro General, con propuesta de sanción; y

RESULTANDO probado y así se declara que con fecha 18 de enero de 1966, Agentes afectos a la Delegación Provincial de Abastecimientos de Lérida, procedieron a retirar muestras de aceite a granel contenido en uno de los depósitos existentes en el almacén de la almazara, propiedad de la COOPERATIVA DEL CAMPO "SAN FORTUNATO", practicándose el correspondiente análisis inicial en el Laboratorio de la Jefatura Provincial de Sanidad de Barcelona, cuyo Centro calificó el aceite de oliva con mezcla del 80 por ciento de semillas. Practicado análisis por el perito de parte, el expresado técnico previa la práctica de las correspondientes pruebas, calificó la muestra como de aceite virgen de oliva. Dada la disparidad de resultados, se practicó el correspondiente análisis dirímente en la citada Jefatura Provincial de Sanidad por el Jefe de la Sección de Análisis Higiénico Sanitarios del mismo, que informó, que el caldo contenía dé un 70 a un 80 por ciento de aceite de semillas.
La Firma expedientada, carece de antecedentes desfavorables en esta jurisdicción.
RESULTANDO: Que tramitado el expediente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 133 al 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Cooperativa inculpada, entre otras alegaciones de descargo, alega la nulidad de las actuaciones por no haberse tomado muestras con las garantías exigidas por el Real Decreto de 22 de diciembre de 1908, y haberse realizado el análisis dirimente por el mismo Centro que practicó el análisis inicial, lo que también se impugna por la mencionada declaración legal.
RESULTANDO: Que la Delegación de Abastecimientos de Lérida en cumplimiento de la Orden del Ministerio de Comercio de 20 de noviembre de 1964 ("B.O.E." del 24) remite las actuaciones a la Delegación del Servicio de Inspección de la Disciplina del Mercado de dicha capital, que formula la reglamentaria propuesta de resolución.
CONSIDERANDO: Que alegando la firma expedientada ia irregularidad del procedimiento, se hace preciso, en primer término, el estudio de tal cuestión por su carácter previo y a este respecto, se advierte que la toma de muestras efectuada no se ajustó estrictamente a lo establecido en el artículo 15 del Real Decreto de 22 de diciembre de 1908, precepto que impone el q«e las muestras se depositen en envases lacrados, sellados y etiquetados en forma tal que no haya posibilidad de sustitución de la sustancia de que se trate y en el caso de autos, se depositaron las muestras en sendas botellas pero lacrándose solamente la superficie del tapón, sin la conexión debida con el vidrio del cuello de la botella, y sin que por otra parte, en las etiquetas de tales envases llevaran la completa referencia de su origen, forma de actuar que dio motivo a que el señor jefe provincial de Sanidad de Barcelona se dirigiera en 7 de septiembre de 1966 a la Delegación Provincial de Abastecimientos de Lérida, expresando que las muestras por la misma remitidas para análisis, no reúnen las debidas garantías y se prestan a posibles errores. Con independencia de lo expuesto, el análisis dirimente fue efectuado por el jefe de la Sección de Análisis de la indicada Jefatura Provincial de Sanidad de Barcelona, en cuyo Centro se efectuó el análisis inicial, actuación que pugna con el espíritu del artículo
19 del invocado Real Decreto de 22 de diciembre de 1908, ya que por su propia naturaleza la prueba dirimente debe llevarse a efecto por perito totalmente ajeno a la cuesttión y sin relación alguna con el que practica el análisis inicial.
CONSIDERANDO: Que en base a lo expuesto no existe prueba fehaciente para considerar adulterado el aceite de oliva, objeto de las actuaciones, imponiéndose en su consecuencia, la no exigencia de responsabilidad en el presente expediente seguido a "COOPERATIVA DEL CAMPO SAN FORTUNATO" con el consiguiente sobreseimiento de las presentes actuaciones.
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y especial aplicación,
A C U E R D O
El sobreseimiento de las presentes actuaciones, seguidas a la "COOPERATIVA DEL CAMPO SAN FORTUNATO", sin declaración de responsabiHdad, y el archivo del expediente, previa notificación de esta resolución.
Madrid, 7 de agosto de 1967.
EL SUBDIRECTOR GENERAL,
Firma: Ilegible
"Cooperativa del Campo San Fortunato".

Dimecres, 8 de novembre del 1967.

El pasado sábado, día 4, festividad de San Carlos Borromeo, y en cl Santuario de Santa Teresita del Niño Jesús, de nuestra ciudad, contrajeron matrimonial enlace el Joven don Emilio Amill Amill, de conocida familia de Torms, con la
bellísima señorita Inocencia Ribelles Grau, de la leridanísima población de Castelldans. Bendijo la unión el reverendo
padre don Juan Antonio Humedes, superior de !a Orden religiosa que cuida del santuario teresíano, quien dedicó a los contrayentes una elocuente plática sobre el Sacramento que se estaba celebrando . Los nuevos esposos fueron apadrinados por don Ramon Grau Fa , tío de la novia, y por doña Emilia Amill Amill, hermana del novio.
La desposada, bellísima, vestía un precioso modelo blanco de raso y blonda, con velo de tul ilusión sujeto con original tocado de flores. El ramo de esponsales le fue entregado por don Javier Guiu Vilaplana .
Testificaron lacta matrimonial don Luís Miró Boronat y don Emilio Rebull Farré.
La ceremonioa resulto muy solemne y al finalizar la misma los asistentes obsequiados con un espléndido banquete de bodas en el Salón de Fiestas "La Masia", de esta capital, una vez trasladados al mismo.
Luego, la feliz pareja , salió de viaje de bodas hacia Palma de Mallorca y otras ciudades españolas . Además de testimoniarles nuestra más cordial enhorabuena, les deseamos una etrena luna de miel.

Divendres, 17 de novembre del 1967.

BECAS: Enseñanza libre de Castelldans: Valenciano Navarro, Manuel.....2.000 pesetas.

Dimecres, 31 de gener del 1968.

Concurrencia extraordinaria en el cursillo de Fruticultura celebrado en Castelldans
CASTELLDANS. -. (De nuestra Delegación Informativa)
Organizado por la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, y patrocinado por la Cámara Oficial Sindical Agraria, se ha desarrollado un Cursillo de
Fruticultura, del día 22 al 27 de enero, ambos inclusive. La concurrencia ha sido extraordinaria, debido a las numerosas plantaciones efectuadas este año, motivada sin dada alguna, por la precaria rentabilidad de las tierras de secano de nuestra comarca de las Garrigas, y también de los cereales en regadío.
Las clases teórico-práoticas, corrieron a cargo del Ingeniero señor Morales, perito señor Franco y podador señor Fo, respectivamente.
Cada día, a la hora señalada,una multicolor caravana formada por vehículos de toda índole: tractores, turismos y motocicletas, trasladada a las fincas señaladas al efecto, llegándose a reunir algunos días, hasta más de cien agricultores, en torno al podador señor Fo. Asimismo a las siete de la tarde, en el Hogar del Productor a las clases teóricas, que eran acompañadas de proyeción de diapositivas, y seguidas de interesante coloquio. El acto de clausura del Cursillo, fue presidido por don Carlos Gallardo Rodríguez, secretario de la Cámara Oficial Agraria, acompañado de don José González Miquel, jefe de Inspección, señor Franco, perito agrícola, señor Fó podador del Cursillo y presidente de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Castelldans,
don Francisco, Segura Puigdueta. El señor Gallardo, comunicó a los cursillistas, que era costumbre en estos actos la presencia del presidente de la C. O. S. A., pero por obligaciones ineludibles habia tenido que trasladarse a la inauguración de la famosa Feria Agrícola "La Semana. Verde de Berlín". Agradeció a todos los participantes el interés demostrado, esperando sabrán sacar provecho de las enseñanzas recibidas. A continuación el señor presidente de la Hermandad Sindical Local, en nombre del Cabildo y asociados dió las gracias a la Cámara Oficial Sindical Agraria, por la brillante labor realizada.
Finalmente se procedió a la entrega de los diplomas de asistencia y aplicación, que en número de sesenta fueron entregados a sus titulares.

Dentro del plan de realizaciones trazado por el Excmo. Ayuntamiento, debemos señalar en este período último, los siguientes;
1." Terminación de las viviendas para los señores maestros, edificio de cuatro plantas situado en Paseo Moragas.
2." Construcción de un Importante embalse, para asegurar y regularizar el suministro de agua a la localidad.
3." Proyecto de la pavimentación total de nuestras calles.
4." Reparación de la Iglesia Parroquial.
EL CORRESPONSAL

Dimecres, 1 de maig del 1968.

Fiesta de Nuestra Señora de Montserrat, en Castelldans

Con motivo de la Festividad de Nuestra Señora de Montserrat, la parroquia de Castelldans, a celebrado su romería a la Ermita dels Pins, donde se venera desde al año Santo Mariano, la imagen de la Virgen Morena. Quince años consecutivos, desde el año de 1954, de feliz recuerdo, en que el entusiasmo y fervor mariano de la villa, cuajó una idea en bella realidad: la construcción de una Ermita para venerar la Virgen Madre, bajo la advocación de Nuestra Señora de Montserrat, nunca los castellanenses han dejado de festejar.
Bien es verdad que unos años habrá tenido más concurrencia que otros, pero el verdadero espíritu de la Fiesta Mariana no se ha extinguido. A lo largo del día no cesan de desfilar constantemente los feligreses a adorar a la Moreneta, y es fácil ver hijos de nuestra villa, que los avatares de la vida les condujeron a otras latitudes, verlos éste día a visitar a nuestra Patrona. Fiesta sencilla, pero emotiva, rica de espiritualidad y que ensalzan a los pueblos que saben vivirla.
Solemnes cultos religiosos, con "Misa de Comunión en la Parroquia a las 8 de la mañana. A las 11 horas. Procesión hasta la Ermita, y a continuación Misa Solemne, exaltando las glorias de la Virgen Madre, el arcipreste de Borjas Blancas, reverendo don Valero Bertrán y adoración de la imagen. Por la tarde Rosario y acto de despedida, fueron los actos realizados.

Como actos de esparcimiento, hubo sesión de sardanas en la Plaza de la Ermita, elevación de globos y disparo de cohetes. Así mismo "dinar de germanó". Un día más en honor,y gloria de María.
Ramón PORTA SEGURA

Dimarts, 21 de maig del 1968.

Clausura de las Primeras Jornadas de Convivencia para jefes locales del Movimiento
INAGURACIÓN DE LAS SEGUNDAS JORNADAS

El pasado domingo día 19 se continuaron las Primeras Jornadas de Convivencia para jefes locales del Movimiento de 65 pueblos de nuestra provincia. Iniciándose con una misa a las 9'30 horas en la capilla del Instituto de Estudios Ilerdenses con asistencia, del jefe provincial del Movimiento, subjefe provincial y demás jerarquías y autoridades provinciales, siendo oficiada por el capellán de la Sección Femenina don Pascual Sánchez García, que tambien dirigió una plática glosando el Evangelio y la importancia que tiene la ejemplaridad, estando ésta en función de la importancia de los cargos que se desempeñan tales, como el de los alcaldes'-y-jefes locales. En el Salón de Actos del " Instituto de Estudios Ilerdenses " continuó él curso, interviniendo don Vicente Jauset Elrío, vicesecretario provincial de Obras; Sindicales y don Carlos Gallardo Rodriguez, que trataron sobre "la Organización Sindical, especial referencia a la esfera local y agraria", con un amplio coloquio sobre el proyecto dé Ley de limitación del cultivo de la vida que afecta a las zonas de la Segarra y de las Garrigas. Los parásitos de las plantaciones de las riberas y pájaros que afectan a los árboles frutales, sobre problemas
de pastos, ganadería, semillas, seguridad social y arreaos de caminos con intervención dé los alcaldes y jefes locales de Verdú, Solsona, Almenar, Albesa, Mongay, Albatarrech, Balaguer, Agramunt, Castelldans entre otros. También se habló sobre Cooperativismo, la importancia del mismo, lo referente a la vivienda y el cooperativismo industrial intervíniendo los alcaldes de Alguaire, Agramunt, Castelldans, Tremp y Verdú.
A continuación, don Andrés Viola Estany, diputado provincial y consejero provincial del Movimiento, habló sobre el Movimiento, organización, proselitismo, destacando la importancia de la organización del Movimiento y su estructura, haciendo un estudio de los textos vivos del Movimiento Nacional como son los Principios Fundamentales del Movimiento,
el Fuero del Trabajo los Puntos de P.E.T., discurso fundacional y Testamento de José Antonio, e Indicando la importancia
de la labor individual de los militantes y de los Consejos Locales, órgano fundamental que debe de tener las características
de un club político por su sensibilidad política, de una célula con espíritu de sacrificio, de un estado mayor o cerebro y de una escuadra por la camaradería y servicio. Se estableció un animado coloquio interviniendo entre otros los alcaldes y jefes locales de Castelldans, Almenar, Torregrosa y Mongay.

28 d 'agost del 1968.

RAMIS, INTERIOR DE ENLACE.

FICHA PERSONAL: NOMBRE Y APELLIDOS: José Ramis Corretge. LUGAR DE NACIMIENTO: Castelldans. FECHA: 3 de abril.
ESTATURA: 1,76. PESO: 70 Kgs. PUESTO HABITUAL: Interior derecha; PROCEDENCIA: Juvenil del Lérida.
No es la primera vez, ni creo que sea la última, que lance mi más encendido elogio a este muchacho que, cuando está en vena, sabe bordar el fútbol. Ramis fue, la temporada pasada, el auténtico cerebro del juvenil azul y de Ramis espera mucho la Unión Deportiva, hasta el punto de que se trató de cederlo para que siguiera manteniendo su juego y su forma, dado que la calidad y, sobre todo, fuerza física de otros jugadores podrían hacerle peligrar su acción en el terreno de juego. Así las cosas el Alcarrás quiso colocarlo en sus filas y también el Juneda. Pero finalmente a instancias de Bademunt, Ramis se queda en el amateur.
—¿Te satisface? --Pues sí.
—¿Y crees que te ha llamado para jugar? --Yo pienso que si me han llamado es porque le interesan mis servicios, aunque no dejo de reconocer la calidad de los componentes de la plantilla de este año.
—Sinceramente, ¿te crees ya capacitado para jugar en el amateur?--¡Claro que- me creo, capacitado! ¿Y por qué: había de ocurrir todo lo contrarío?
—¿Qué crees te falta en estos momentos? --Un poco de fuerza, sobre todo y luego algo de experiencia.
—¿Entrenas normalmente? --Hoy, ayer, ha sido el primer día. que he entrenado a las órdenes de Bademunt, porque jugando en Pobla tuve un esgince, del que me hallo ya bastante recuperado.
¿Qué te sobra más: temperamento o técnica? —Creo que debo madurar bastante en las dos cosas.
Eres preferentemente interior de enlace. -.
—Dime una cualidad que te gustaría adquirir ahora mismo. --Mejorar ya de una manera definitiva en el disparo a gol a distancia.
—Ramis, ¿ves bien el amateur? --Lo veo muy fuerte y con equipo para lograr un buen papel.
Ramis culmina reiterándome sus esperanzas. Dice que el jugador que en España más le gusta en su puesto es Zaldúa por su gran voluntad. Y agrega también que su, objetivo es llegar a jugar en el Lérida. ¡Adelante!

Divendres, 25 d'abril del 1969.

JOVENES, TODOS A CASTELLDANS.

El próximo domingo, día 27 de abril, festividad de Nuestra Señora de Montserrat, Castelldans ha sido, elegido punto de reunión juvenil de una extensa comarca, para celebrar con la alegría maravillosa que invita la primayera, a un gran Aplec de
Joventut, que Dios mediante tendrá por escenario nuestra Ermita de Cerro del Pins, edificación realizada en el Año Santo Mariano de 1.954, por el entusiasmo y fervor filial de los castelldaneses ausentes, y presentes, bajo la advocación de la Virgen Morena.
Un ameno y sugestivo prógrama, llenará la jornada de ambiente alegre, júvenil y rico al mismo tiempo de contenido espiritual. Han sido invitados los, jóvenes de Lérida (capital) y de las siguientes localidades: Albagés, Aspa, Albatarréch, Artesa de Lérida, Aytona, Bell-lloch, Borjas Blancas, Cogul, Cerviá, Floresta, Espluga Calva, Juneda, Montoliu, Puig-gros, Puigvert de Lérida, Seros, Soleras, Soses, Sudanéll,. Torregrosa y Torres de Segre.
.Los actos a realizar son los siguientes: A las 10 horas, llegada de las Juventudes de la Capital y Comarca. A las 11, Procesión a la Ermita. A la 12, Misa solemne y sermón. A las 13; besamanos a la Moreneta. A continuación gran festiva de sardans, disparo de gran traca, globos. A las 14 comida campestre, con servicio de bar esmerado. A las 17, la juventud de la localidad ofrecerá como acto recreativo, la representación teatral "Julieta filla única" y la presentación del conjunto parroquial "Veus de Primavera" con "Escala en IH-FI", en el Hogar del Productor,
RAMÓN PORTA SEGURA

Diumenge, 27 d' abril del 1969.

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MUTUALIDftDES LABORALES. BECAS UNIVERSIDADES LABORALES.

CONSTRUCCIÓN
- Farran Royo, José Juan, de Castelldans.

Dissabte, 2 d' agost del 1969.

CASTELLDANS por Ramon Porta.

Castelldans, localidad distante a 18 kilómetros de Lérida (capital). Nudo importante de carreteras. En su Plaza Mayor, punto neurálgico, convergen cuatro carreteras: Castelldans-Lérida, Castelldans-Borjas Blancas, Castelltdans- GranadelIa y Castelldans-Mollerusa por Juneda. Tiene calles bien alineadas, pero justo es decirlo, también, mal pavimentadas. Por su amplitud y belleza destaca el Paseo de Francisco Moragues y Barret, siendo sus edificios más sobresalientes: Hogar del
Productor, Cooperativa del Campo, Casa Cuartel de la Guardia Civil, y Ayuntamiento.
Su iglesia parroquial está bajo la advocación de Ntra. Señora de la Asunción y en el Cerro dels Pins, se contruyó en el año Santo Mariano de 1954, una Ermita en honor de la Virgen Madre, con la advocación de Nuestra Señora de Montserrat.
El Municipio se compone de 325 familias, con un censo actual de 1.222 habitantes. El término municipal sobre pasa las 6.000 Has. la mayor parte de ellas de secano. Excepción de la décima parte (600 Has) que son de regadio. Produce en cantidad, aceite, almendras y cereales, y, empieza a promocionarse en la producción frutera.
La industria se limita a cuatro fábricas de aceite, y nada más.
Existen varias granjas avícolas, algunas de ellas con producción importante.
Pero... Castelldans, dentro de sus posibilidades actuales, está marcado con el sello inconfundible de nuestra comarca, "Las Garrigas". Medio siglo hace, que nuestra localidad tenía 1.500 habitantes, o sea, ha perdido aproximadamente unas trescientas almas. Los que de verdad amamos a nuestro pueblo, lo sentimos en el alma. Quisiéramos para él, lo mejor de este mundo: prosperidad y paz en grado superlativo. La paz, bajo la égida de nuestro invicto Caudillo es plena. La prosperidad, en sentido relativo a las personas ha mejorado sensiblemente, pero en lo que atañe a nuestra comarca y municipio NO. La mecanización del agro, la baja rentabilidad de nuestros productos agrícolas, sumado a la grave crisis avícola actual, produce lenta, inexorablemente, la marcha o éxodo de la gente joven del campo, lo que abocará a un mañana nada halagüeño para la agricultura y ganadería de esta comarca. Castelldans, siempre había necesitado mano de obra, de fuera de la localidad. Al no rendir sus tierras, se precisan nuevos ingresos. Hoy se busca, trabajo en Lérida y Barcelona, habiéndose dado la circunstancia, de que en la Campaña Frutera de 1967 y 1968, Lérida y zona frutera absorbieron hasta más de cien trabajadores en Castelldans.

Dijous, 14 d'agost del 1969.

IMPORTANTE SUBVENCIÓN A CASTELLDANS.
El ilustrísimo señor director general de Arquitectura ha comunicado al Excmo. señor doctor Martínez Val, gobernador civil de la provincia que en el Consejo de Ministros del pasado dia 21 de julio se aprobó el proyecto de "Pavimentación de calles
y prolongación del emisario de Saneamiento" de Castelldans con un presupuesto de 14.242.000 ptas de las que corresponden 1.540.00 ptas al ejercicio actual y con cargo al Ayuntamiento; 3.000.000 ptas con cargo a la Dirección General de Arquitectura para el año 1970 y 9.702.008 ptas. para 1971, igualmente con cargo a la misma Dirección General. Corresponde esta obra a las varias, de Ayuntamientos adoptados, cuyos expedientes han sido o están siendo actualizados, a iniciativa y. estímulo del Gobierno Civil y en los cuales se comprenden también las construcciones de varias Casas Consistoriales.

Dijous, 19 de novembre del 1970.

CONCEJALES ELECTOS POR EL TERCIO DE REPRESENTACIÓN FAMILIAR EN LA PROVINCIA DE LÉRIDA.

CASTELLDANS: Suñé Barberá, Ramón.

Dissabte, 21 d'agost del 1971.

TEMPORAL EN LAS GARRIGAS.

Aunque no deba calificarse de alarmante, sí, debe hacerse incapié en la importancia que para, la zona de "les Garrigues" tiene el fuerte temporal desencadenado el pasado martes entre las ocho y las nueve de la noche, de casi veinte minutos de duración y que afectó a varias localidades de aquella comarca.
En Castelldans y según el informe oficioso del alcalde, las pérdidas materiales se cifran alradedor del millón de pesetas, la,
pérdida de un 25 por ciento en la recolecta de manzanas y de un 65 por ciento en la de pera, suma la cantidad de cien mil kgrs. de fruta caída de los árboles por el fuerte viento que asoló los contornos de la población. Además, cabe resaltar el percance ocasionado por el vendaval al derribar una pared que aplastó un utilitario ocupado por un joven salido sin consecuencias del siniestrado vehículo.
En Juneda cerca del 40 por ciento de la fruta que podía recogerse en fecha inminente sufrió las consecuencias de la tempestad. Un hecho que da cuenta de la importancia del suceso es la caída de un pino plantado por un anciano hace 90 años. Igualmente dos tejados de construcciones fuera de la ciudad fueron derribados por la fuerza del viento.
Finalmente tenemos noticias de Borjas Blancas en donde se dejó sentir la tempestad de modo parecido a las poblaciones citadas. Mencionan con especial interés la mucha fruta "blanquilla" que cayó a consecuencia del fuerte viento huracanado.
Desconocemos la magnitud exacta de localidades cercanas a las expuestas de los males que allí debieron ocasionarse, ello no significa un olvido por nuestra parte sino un falta de certeza de información al respecto.

Divendres, 19 de març del 1972.

Culminació de la Campaña del "Pajarillo Parlanchín" en las comarcas oyentes de Radio Popular de Lérida.
Los equipos de Radio Popular de Lérida formados por Mary Bometón, Carlos Rodellar y María Isabel Sopena, han culminado ya la serie de visitas a todos los pueblos de las comarcas de audiencia de ‘Radio Popular de Lérida, portando la popular simpática figura del “Pajarillo Parlanchín” que, como se sabe, ha pasado a ser la mascota de esta Emisora. En estos últimos días se han visitado las localidades de Fraga, Torrente de Cinca, Tamarite de Litera, Altorricón, Castelldans,
Torms y Juncosa de las Garrigas, visitando todas las Escuelas y , Centros docentes siendo inagnificamente recibidos por todos los maestros y profesores de los mismos que han prometido ayudar y colaborar con esta Campaña del “Pajarillo Parlanchín”, a favor de Cáritas Diocesana.
Todos los niños de los pueblos de nuestras comarcas se han interesado pór la adquisición de tan simpática mascota y es de espe•rar que la Campaña realizada en los pueblos de las comarcas sea un rotundo éxito. Culminadas ya las visitas a los pueblos que faltaban por recorrer Radio Popular de Lérida establece un plazo de algo más de una semana al objete que en todas las Escuelas y Colegios puedan ultimarse las ventas del simpático “Pajarillo Parlanchín”, para pasar, a continuación a efectuar un nuevo recorrido al objeto de comprobar el resultado de esta Campaña y ver los beneficios obtenidos que como
se sabe, van directamente destinados a cubrir las necesidades de los centros asistenciales de Caritas Diocesana en Lerida.
Radio Popular de Lerida, agradece todas las muestras de afectoycolaboración que ha recibido en esta Campaña.

Divendres, 6 de juliol del 1973.

LA ELECCIÓN, DE PUBILLA DE LAS GARRIGAS, REUNIÓ A MAS DE CUATRO MIL PERSONAS EN JUNCOSA.

Las Jóvenes, todas bellas y simpáticas representantes de los pueblos de la comarca, de las Garrigas, fueron las siguientes:
Representando a Albi, señorita María Ribé Gaya. Representando a Albagés, señorita Isabel Roigé Alentorn, Representando a Alfés, señorita Carmen Alinenara Vidal. Representando a Arbeca, señorita, Rosita Serra Sans. Representando a Aspa, señorita M del Carmen Tomás Monné. Representando a Borjas Blancas, señorita M. Antonieta Vallés Pelegrí.
Representando a Castelldans, señorita M. Salud Porta Viladegut. Representando a Juncosa, señorita Ana M Llevadot Manuel. Represéntando a Juneda, señorita M. Antonieta Palau Torrent. Representando a La Floresta, señorita Ramona Setó Cornadó. Representando a Pobla de Granadella, señorita Carmen Abella Vidal. Representando a Puigvert, señorita
M. del Carmen Puig Solsona. Representando a Solerás, señorita M. Carmen Arán Piñol. Representando a Sarroca, señorita Ana María Gomés Chiquero. Representando a Torms, señorita Mª Remey Rius Masip. Representando a Vilosell, señorita M. Asunción Cornadó Lladó. Representando a Viñaixa, señorita M. Angeles Sala Clota.
El Jurado compuesto por un representante de cada pueblo participante presidido por el señor Alós, después de larga y laboriosa gestión, que duró más de dos horas, emitió el siguiente veredicto:
Pubilla de las Garrigas 1973: Stra María Ribé Gaya, representante de Albi. Primera Dama de Honor: Señorita M. del Carmen Tomás Monné, representante de Aspa. Segunda Dama .de Honor: señorita Carmen Abella Vidal, representante de Pobla de Granadella.

Dimecres, 28 de novembre del 1973

ENTREGA DE PREMIOS Y DISTINCIONES.

Premios Nacionales de Educación Física.
Escuela Unitaria de Castelldans.
Director: D. Antonio Domingo Miguel.
Estos premios llevan en su concesión una cantidad en metálico, un lote de material deportivo para el Centro y diplomas y obsequios al profesorado.

Dijous, 3 de gener del 1974.

CARINA, LA PRIMERA LERIDANA DEL 1974. NACIO A LAS 3 HORAS 40 MINUTOS DESPUES DE HABER EMPEZADO EL AÑO, EN LA CLINICA MONTSERRAT.

La división cronológica del tiempo marca según para quien, las etapas de la vida. Así empezar un nuevo año puede tener su
aliciente y aunque a la larga el año particular acostumbra variar del año cronológico, cambiar la fecha anual después de doce meses implica, siempre un suspenso. ¿Qué. va a depararnos 1974? Para mi y para usted será simplemente la continuación de la ruta, con las novedades y sorpresas características de los senderos desconocidos.. Sin embargo, ayer me presentaron a un pequeño personaje para el que mil novecientos setenta y cuatro, va a marcar un hito en, la historia de su existencia. Para ella, Carina, ha. significado este nuevo año, nada más y nada menos que la llegada al mundo. Una llegada
inconsciente por su parte, pero positiva, porque indudablemente llegar accidentalmente a donde sea, es siempre positivo y normalmente inconsciente. Si a Carina le hubiesen hablado de crisis energéticas, económicas políticas, sociales y morales posiblemente hubiese dicho, después de reflexionar un poco, que se quedaba donde estaba y que no valía la pena moverse Sin embargo no ha habido elección por su parte. Otros y el azar, la predestinación ¿ por qué no ? han sido los artifices del principio de la existencia de un ser, que bajo el sexo de niña, con ojos azules y cabellos rubios ha irrumpido en nuestro complicado engranaje viviente.
Posiblemente habrán sido muchos los serés que han llegado con 1974 y Carina es uno más. Pero con unas eircunstancias especiales, dentro de nuestra particular condición de terrestres, humanos, españoles, ecatalanes y leridanos. Ella ha sido el primer bebé nacido en la ciudad en 1974. Justamente a las tres heras y cuarenta minutos de la existencia del año actual, por lo que creemos que es lógico que protagonice esta noticia, este comentario y esta fotografía que ilustra el texto. Sus padres, María Carmen Carbonell y Francisco Llobera, residentes en Castelldans, se trasladaron a la ciudad para preparar el parto
en la clínica Montserrat. Un parto que --según nos han contado-- no esperaban hasta a próxima semana, y en el que tampoco se esperaba que la protagonista fuera una niña, ya que los dos hijos precedentes habidos en el matrimonio son también dos níñas. Pero ante la evidencia, y realidad, los padres están muy satisfechos de que haya sido todo así.
Muchas coincidencias han concurrido para que el nacimiento de Carina no pase desapercibido. Si tuviera aficiones de pitonisa podría muy bien profetizar su futuro pero mis prediccicones de adivina siempre han resultado falsas, por la que creo nos resta simplemente desear a la pequeña, muchos augurios, felicitar a sus, progenitores, felicitarle a ella por ser la primera leridaña del año y darle la bienvenida, por su llegada al país de los bienaventurados . Tony MALLO