ABC ACRACIA LA VANGUARDIA D' ALTRES

 

Aquí trobareu notícies dels diaris, òbviament on surt Castelldans o Castelldasens, des de 1835 fins al 1972:

ABC: podreu llegir "partes" de guerra i algun accident locals.

Acracia: a més a més d'aquest diari, hi ha també la Veu del Segre, Combat i el Diario de Lérida: bàsicament notícies polítiques del seu temps i esports.

La Vanguardia: Al ser un diari més proper hi han més informacions i variades.

Altres: Aquí hi han varis revistes i diaris, de 1835 al 1914, que ja fa anys que no publiquen i les seves notícies són polítiques i socials.