La majoria de les notes tenen aquest inici:

SOBRE GRANS DEL DELME DE CASTELLDASENS Y SOS ANEXOS.

NOTA DELS GRANS QUE TOCAN A LA OBRA DE LA SEU Y ILTRE. CAPITOL DE LLEIDA DELS TERMES DE CASTELLDASENS.

Hi han les quantitats i varietats de cereals per partides o pobles i també el seu repartiment en alguns moments. Com que no estic segur de fer una bona traducció de les mesures emprades en aquells temps ho he escanejat així m'estalvio feina i problemes. Es llegeixen bé els tipus de grans i les partides jo desconeixia el mot xeixa que segons el diccionari vol dir: Blat xeixa. Pa de xeixa.

 

1768

1772

1785

1786

1787

1788

1789

1790

1791

1792

1793

1794

1795

1796

1797

1798

1799