Inici Pujar un Nivell
Music
ESCOLA
1966
desem58
grupramon
tots
jogrup
mestraramonasans
cons-escoles
rjovells
colel-leginenes
col-leginois
col-leginenes1
domin0034
carmescola
julitacolla
pau1
pau2
RamonFlix02
rflix01
rflix02
sansA0010
sansA0015
serenet0002
grup0001
grups0017
grup0017
ramonabelletc
pere0001
siscoimodes
joandolors
007
1963- 4 anys
1966- 7 anys
escola-f2
escola-f4
escola-f
escola-f3
escola-f1
PauJuneda0001
PauJuneda0002
PauJuneda0003
PauJuneda0004
PauJuneda0005
PauJuneda0006
PauJuneda0007
PauJuneda0008
PauJuneda0009
PauJuneda0010
PauJuneda0011
PauJuneda0012
torres0002
torres0012
sala0020
sala20008
Flix5a
fotomolts1
segona0002
IMG-20130729-WA0000
opcions0005
1966
PRIMAVERA DE 1966, GRUP DE BATXELLERS DE 1er, 2on I 3er. FILA 1: UN NEN DE L'ÀLBAGÉS, LLUÍS CORRETJE, JOSEP Mª BERNAUS, GENARO MATEU, FILL D'UN CAPORAL DE LA GUARDIA CIVIL, ANTONIO BARÓ, AGUSTÍ BORRÀS, JOSEP Mª GRIÑÓ, RAMON JOVELLS, RAMON BONET, ANTONIO MIQUEL, ROBERT BELLET, AGNÈS PAU I ROSER RAMIS.
FILA 2: MAGDA TRIQUELL, DELFINA GRIÑÓ, JOSEP Mª CODINA, ELISA REBULL, Mª NEUS BERNAUS, Mª CARME BODET, ROSA MARI COSTAFREDA. FILA 3: MIQUEL ANGEL ORONICH, MACIÀ BONET, JOSEP BODET, ANTONIETA SEGURA "POFARRAN", ISABEL FARRAN "CAL ROC", LOLITA FARRAN "TUTUSAUS", I MONTSERRAT "FILLA DELS MOSSOS DE CAL XAM-MAR". FILA 4: PAU CUADRAT, MERCÈ BELLET, IRENE MONTULL, ANGELETA BARBERÀ, M.GORETTI PUIG, MAGDALENA HUGUET, GLORIA FALCÓ, DOLORS FARRAN, JAVIERA BELLET I JOSEP Mª BONET "BESSONET". SENTATS: JOSEP Mª COSTAFREDA, LLUÍS CASES, MANOLO PIULATS, JOSEP FARRAN, RAMON PIQUÉ, JOSEP BARBERÀ I JOSEP RIBELLES "VICENT".
desem58
LES BANDERES QUE HO HI FALTIN. FILA 1: SR. MIQUEL, JOSEP Mª GASOL, EDUARD SEGURA, RAMON BERNAUS "ERMITÀ", FELIP MATEU "GIRONA", XAVIER TORRES, MIQUEL VILADEGUT "SOSES", HERMINIO CURCÓ I ROBERT SANTAMARIA PERRAMON. FILA 2: RAMON JOVELLS, PAQUITO "FILL DEL MESTRE", ALEIX FALCÓ "PORRA", JORDI SEGURA BAYO, GENARO MATEU, MIQUEL ÀNGEL ORONICH, TONET GÓMEZ, EL ROBERT BELLET I LLUÍS FARRE, ELOI COSTAFREDA. FILA 3:JOSE LUIS RAMOS" FILL GUARDIA CIVIL", JOSEP BERNAUS "ERMITÀ", DANIEL TORRES "GROS", JOSEP Mª BONET, SISCO MIQUEL GÓMEZ "DOMINGUETA", JOSEP RAMON SEGURA "PIERETA", JOSEP PORTA VILADEGUT, JESÚS ESQUERRA I COSME VILADEGUT "SOSES".
grupramon
GRUP DE BATXILLERAT DE LA SRA. INÈS AL PATI DE LES ESCOLES. NOVEMBRE DE 1962.
Fila del darrera: Sucena Ribelles "Marcelino", Avelina Falcó "Porra", Magda Mor (Albagès), M. Carme Farran "Tutusaus", Mª Tresa Bellet "Cal Tonet", Felip Mateu "Girona", Carme Mor (Albagès), Inès Flix, Pilar Farran "Florentina", Inès Pau "mestra de cal Juneda". Al mig: Ramona Bodet "Pasqual", Elisa Rebull, Montserrat Valls i Lolita Farran "Florentina". De genolls: Leonor Farran "Cal caça", Mª Rosa Costafreda "Roig", Pepita Bonet "Macialpau", Ramon Jovells, Pepita Segura, Mª Carme Bodet "Carreter", Roser Puig "paxesc" i M. Goretti Puig.
tots
NENS I NENES DE CASTELLDANS, FA UNS ANYS.
jogrup
ANTONIETA SANS, Mª SALUD PORTA, ROSA ANGELS DURAN, Mª CARME BELLET, Mª ROSA MATEU, LOLITA QUERALT, LAURA FARRAN, SRTA. AGNÈS, Mª TERESA PORTA, SR. RAMON CALVERA, LIDIA BELLET, SRTA. ROSER RAMIS, Mª NEUS INVERNON I MIQUEL HUGUET. SENTATS: JOAN MATEU, ANTONIO PIERA, JOSEP BORRÀS, AGUSTÍ COLUNGO. SISCO MARTÍ, JOSEP Mª JOVELLS, FRANCESC BARBERÀ I SISCO ORONICH.
mestraramonasans
LA MESTRA ERA LA RAMONA SANS ELS NENS NI IDEA.
cons-escoles
QUAN CONSTRUÏEN LES ESCOLES. LLUÍS FARRAN BARBERÀ"GENEROSA", PEPITO MATEU ORIOL "CURRANET", JUANITO "BARBENOU". CASIMIRO "FONTANET" I FRANCISCO GÓMEZ "FELIPET".
rjovells
A LA FILA DE DALT EL TERCER PER L'ESQUERRA ES EL RAMON JOVELLS COSTAFREDA I EL VUITÈ ES EL RAMON FLIX. A L'ÚLTIMA FILA EL TERCER PER L'ESQUERRA ES EL FRANCISCO SEGURA PUIGDUETA.
colel-leginenes
FILA 1: BOTE " PEPETA "POPA", ANTONIA PONS SEGURA "JAN", FELIÇA "TRONQUETS", ANTONIETA "CARRETER", VENERANDA, BEATRIU "MOLINER", PASQUALA "CA LA PAQUITA", ANTONIETA "BISELO" I PILAR SALLA. FILA 2: DOLORS "MARIAPAULA", MARIA "XENXA", MUNDETA "TOMAS", MARIA REBULL. CARMETA MIQUEL "FARRÉ", DOMINGA "ERMITÀ", LEONOR "SECO", (?), MARIA "XATO", ROSITA "L'AGUSTÍ", TERESA "PANCET", (?), JOSEPA "DEL BOSCH", (?) I PEPITA "GERMANA FACUNDO". FILA 3: MARIA "GIRONA", (?), RAMONA, PEPETA "BLASI", CASILDA, ANTÒNIA "MARIAPAULA", PEPETA "JUNEDA", "JULITA", CARMETA "VIUDA", MARIA "CATANO", MARIA "PATXESC", (?), (?), TRESA "BESSÓ", TERESETA "L'AGUSTÍ", MAGDALENA MIQUEL "FARRÉ", MARIA "PERSIANA" I DOLORES "RAFAEL". FILA 4: "JULITA", TERESINA "PAULA", ENCARNACIÓ BARÓ, CASILDA, MERCÈ "CARAFINA", (?), CARMETA "RAFAEL", TERESINA "CON", MARIA "SILA", JÚLIA "CA LA PAQUITA", TERESETA "L'HORTOLÀ", MARIA, "CUCO", CARME "L'EUGENIA", TERESINA "POFARRAN", CARME "PIERA", (?) I DOLORES. FILA 5: MARCELA PERE, JOSEFINA, TERESINA "CAL RAMIS", CONCEPCIÓ "MARIOTXA", MARIA "DE LA SUNTA", PILAR "DEL CARRETER", (?), MARIA "MORENO", DOLORES "RAFAEL, CARMETA "XATO", EMILIA "FARRÉ", "PARENTA SR. MAURICI", CARME "PIERA" I (?). MESTRA CANDIDA.
col-leginois
FILA 1:(?); (?), RAMON JOVELLS COSTAFREDA,, OCTAVI SOLÉ, (?), (?), (?), RAMON FLIX, RAMON LLADÓ, RAMONET "COLUMBO", (?). FILA 2: (?), LLUÍS SEGURA "PAULA", PEPE "CAL CAP", SISCO BELLET "TONET", RAMON "CAL PATET", RAMON "LA ISABEL", (?), RAMON VALLS, VICTOR "CURRANO", I TONET "CUCO". FILA 3: NICANOR MATEU, DEONISIO "CATANO", (?), VICENS, "BOCINS", (?), TONET "DOMINGUETA",, MIQUEL "CIRERA", (?), "MONATXO", PERE JOAN "VICTORIA", I "GEPET". FILA 4: MIQUEL SOLÉ "FUMAT", (?), (?), TIMOTEO CORRETJÉ, JOAN BERNAUS "EUGENIA", (?), VICENT, PERET "DEL BARBER", (?), (?), "PATXORRO", I RAMON "XENXA". FILA 5: (?), TONET GÓMEZ "VIUDA", FRANCESC SEGURA "MARIAPAULA", (?), RAMON SEGURA, ANGEL SOLÉ "FUMAT", (?), SAMUEL, DIONISIO "MIXÓ", (?), (?), (?), BEP "AVELINA", RAMON COSTAFREDA "PONET". EL MESTRE DON MARTIN.
col-leginenes1
ESCOLES VELLES, ON HI HAVIA LA GRANJA DEL "PORRA". MESTRA LA SENYORETA QUIMA. FILA 1: ANITA CUENCA, JOSEFA SALA, Mª PILAR JOVELLS, MERCÈ TORRES, EMILIA MATEU, Mª CARME COSTAFREDA, Mª TERESA BOTÉ, Mª CARME ORIOL. FILA 2: Mª CARME CONTRERAS, RAMONA VALLVERDÚ, MARIA ARAGON, MARIA ORONICH, Mª TERESA REBULL, BALBINA BERNAUS, RAMONA PUIG, I TRESINA RUBIO. FILA 3: ENCARNACIÓ ORONICH, SOLEDAT RIBELLES, INOCENCIA RIBELLES, CONSUELO MOR, SOFIA MIQUEL, PILAR MIQUEL, LOLITA CORRETJÉ, CARME SEGURA I Mª CARME RIBELLES.
domin0034
ROSAURA I RAMONA OLIVART.
carmescola
(?), ANNA SIMÓ SALA, XAVIER FALCÓ SEGURA, MARI RAMIS JOVELLS, DOLORS COLUNGO, MARISA MARTÍ RIBELLES, DOLORS ROCA CURCÓ, ROSA MARIA MATEU DURAN, ISABEL BELLET ORONICH, NACI LLOVERA CARBONELL, MERCEDES EZQUERRA ESPÍN, RAMONA ARAGÜÉS I ÚRSULA REBULL PONS. SENTATS: JOAN CUADRAT RAMIS, PEPE COLCHERO GONZÁLEZ, LLORENÇ BARÓ CONTRERAS, JOAN FARRAN JOVÉ, (?), (?), ALFONS MATEU DURAN, JOSEP SEGURA FARRÚS, ISABEL EZQUERRA ESPÍN, MARIA JOVÉ BELLET, FREDERIC BARBERÀ FARRAN I FELIP BELLET LÓPEZ. MESTRA MARIA REBULL.
julitacolla
FILA 1: LOLIN "CAL CUSI", PEPETA "DE CAL BASILI", RAMONA SALA, DONA DOMINGO CASES MONTSERRAT REBULL , "DE CAL CATALÀ, REMEI DONA DAMIÀ "GEPO" I NATI SANS. FILA 2: PEPETA "VIVIANA", "DE CAL CUCO", RAMONA BELLET, NITA "XATO", PILAR JOVELLS, VENANCIA I VICENTA ESQUERRA, FILA 3: "DE CAL CATALÀ", (?), "DE CAL CATALÀ", TRESINA"DE LA VAQUERIA", (MERCE REBULL"RATES") I RAMONA OLIVART.
pau1
PAU CUADRAT "XENXA".
pau2
PAU CUADRAT "XENXA".
RamonFlix02
RAMON FLIX PERE.
rflix01
AGNES I ROSO FLIX PERE.
rflix02
MERCÈ REBULL FLIX I RAMON FLIX PERE.
sansA0010
ELS MESTRES DE L'ANY 1948: SR. PASQUAL, SRTA. AGNÈS PAU, SRA. PILAR VALLS "MARIALPAU", SRA. JOAQUIMA I EL SR. ALFONSO.
sansA0015
MESTRES: SR. PASQUAL, SRA. PEPITA "CAL POPA", SRA. JOAQUIMA I EL SR. ALFONSO.
serenet0002
SISCO I RAMON FALCÓ.
grup0001
ABRIL 1958: FILA 1: DON PASQUAL, JOSEP TRIQUELL "GANXO", MIQUEL RIBELLES, DEONISIO COSTAFREDA, EVARISTO MONZONÍS, SALVADOR JOVELLS, JOSEP MATEU TOST I MANUEL SARDÀ PEREZ. FILA 2: CONTRERAS, LLADO, FRANCISCO FALCÓ, RAMON VALLS I FELIP SEGURA.
grups0017
FILA 1: PINEDA, CARME DURAN, MARINELA ESQUERDA, ROSAURA "MILIET", VENERANDA "CASILLA", PILAR BELLET, MAGDALENA MODOL, RAMONA BELLET, CARME SEGURA, ANTONIETA LLOVERA I MARIA LLOVERA. FILA 2: RAMONA QUERALT, REMEI FARRAN, CELIA BONET, ANTONIETA QUERALT, AGUEDA GARCIA, LOLA "AIXALÀ", JOSEFINA SUÑE, PEPETA RIBELLES, MERCÈ REBULL I SR JOAQUIMA. FILA 3: DOLORS JOVELLS, ROSITA "MANDIQUET", "CAL MARRI", RUSÓ "CAL PETIT", ROSITA "SOSES I MARIA REY.
grup0017
FILA 1: HORTOLÀ, RAMON LLOVERA, JOSEP VIDAL ROSERA "GALL", EMILIO SARDÀ REBULL, JOSEP RIBELLES, EUGENI MESSEGUER, FRANCESC GÓMEZ "FELIPET", JOSEP FARRAN I SALVADOR SUÑÉ. FILA 2: PAQUITO "CAL BAQUÉ", JOSEP SIMÓ GRIÑÓ "BOSINS", RAMON RAMIS, MAURICI RAMIS, RAMON COSTAFREDA "ROIG", LAHUERTA, FEDERIC FARRAN I RIBELLES "TONYA". FILA 3: HORTOLÀ, MACIÀ SEGURA, "CABALÉ", JOSEP SEGURA "CUCUPAN", RAMON CURCÓ ORIOL "GEPO", MARC BELLET, TONET CURCÓ I JAUME RIBELLES CAPELL. FILA 4: JOAN CURCÓ, LAHUERTA, LAHUERTA, ROIG I RIBELLES "TONYA PETIT". MESTRE DON PASQUAL.
ramonabelletc
RAMONA BELLET COSTAFREDA.
pere0001
PERE SEGURA GRAUS.
siscoimodes
SISCO I MODESTO ORONICH TORRES.
joandolors
DOLORS I JOAN FARRAN ROYO.
007
JOSEP I AGUSTÍ BORRÀS FALCÓ.
1963- 4 anys
FRANCESC BARBERÀ LÓPEZ ALS 4 ANYS. 1963.
1966- 7 anys
FRANCESC BARBERÀ LÓPEZ ALS 7 ANYS. 1966.
escola-f2
JOSEP MARIA ROYO ANGLADA.
escola-f4
JOSEP MARIA ROYO ANGLADA.
escola-f
JOSEP MARIA ROYO POMAR.
escola-f3
JOSEP MARIA ROYO ANGLADA.
escola-f1
BERNARDO ROYO I JOSEP MARIA ROYO.
PauJuneda0001
1977-78. DEMPEUS: (?), MARIBEL MATEU, EVA ESQUERRA, SALOMÉ CUADRAT, JUDIT PALLÀS, RAQUEL FEIXA, JORDINA SEGURA, NÚRIA BARBERÀ I NÚRIA BODET.
FILA DEL MIG: IRENE LLADÓ ANNA BODET, KARINA LLOVERA, JUDIT FALCÓ, DIVINA GASOL, NÚRIA MIRÓ I GEMMA ORONICH.
SENTATS: DAVID BELLET, MARIO FARRAN, RICARD I ALBERT SIMÓ, MIQUEL RIBELLES, IGNACI REBULL, RAÜL SEGURA, GERARD FARRAN, JOSEP RAMON SIMÓ "AIXALÀ" I RAMON BELLET.
PauJuneda0002
CARNAVAL 1983.
PauJuneda0003
NANCI LLOVERA, (?), (?), MARIA ÀNGELS CURCÓ, (?), (?), MARIA JOVÉ, AGNÈS LLOVERA, (?), MARISA MARTÍ I ANNA SIMÓ.
SENTATS: JAUME GASOL, ALFONSO MATEU, JOAN MESSEGUER, PEDRO "FILL DEL METGE", (?), PEPE COLCHERO, XAVIER FALCÓ, FELIP BELLET, JOSEP LLUÍS BERNAUS, ROSA MARI MATEU, MERCEDES ESQUERRA I ISABEL ESQUERRA.
PauJuneda0004
CARNAVAL 1983. (?), HUMBERT SEGURA, OSCAR MOGA, (?), LOURDES, RUBEN SOLÉ, EMILIA FARRÉ, ROGER RAMIS, DIMES JOVELLS, GERARD CODINA, IOLANDA MIRÓ, (¿), (?), AGNÈS JOVELLS I SÓNIA COSAFREDA. FILA D'ABAIX: (?), (?), (?), NOELIA CARRILLO, JORDI GÓMEZ, (?), (?), IVAN FARRÉ, (?) I (?).
PauJuneda0005
CARNAVAL 1987.
PauJuneda0006
SETEMBRE DE 1970:
PauJuneda0007
CURS 1974-75: XAVIER CASES, FELIP SEGURA LÓPEZ, JOSEP LLUIS BERNAUS, FREDERIC BARBERÀ, XAVIER FALCÓ, PEDRO "FILL DEL METGE", ALFONSO MATEU "DULÉ", ANNA SIMÓ, (?), ROSA MARIA MATEU, JAUME GASOL, "FILL GUARDIA CIVIL", IGNACIO RUIZ, AGNÈS LLOVERA, JOAN MESSEGUER, JOSEP SIMO AIXALÀ..
SENTATS: CONXITA FUENTES, MIGUELITO COLCHERO, MARIA JOVÉ, MARTA SOBREPERE, MARC FEIXA, (?), ANTONIO MATEU, (?), (?), (?) I (?).
PauJuneda0008
MESTRA SRA. MARIA REBULL A PUIGVERT DE LLEIDA.
PauJuneda0009
CURS 1983-84. MESTRA SRA.MARIA REBULL. FILA DE DALT: NÚRIA AGUSTÍ, (?), LOURDES, SONIA COSTAFREDA, AGNÈS JOVELLS, EVA FARRAN, RAMON MIRET, RUBEN SOLÉ, EMILIA FARRÉ I ROGER RAMIS. FILA DEL MIG: NÚRIA BORRÀS, HUMBERT SEGURA, MOELIA CARRILLO, ELISABET MATEU, MONTSERRAT COSTAFREDA, DIMES JOVELLS, DAVID CURCÓ, IVAN FARRÉ, JORDI GÓMEZ I JOSEP CURCÓ.FILA DE BAIX: ADOLF, GERAD CODINA, RAMON LLADÓ, ESTER BERNAUS, JAUME SIMÓ, XENIA SOLÉ, ERNEST VALLS, SILVIA BONET I JORDI BARBERÀ.
PauJuneda0010
ALEX MORO, LAURA BODET, XAVIER SIMÓ, IÑAKI PALACIOS, MIQUEL FARRAN, JORDI GASOL, MOGA I XAVIER ANGLADA. SENTATS: MARC SIMÓ, JOEL GRAU, JORDI CORRETJÉ, LILIAN CORRETJÉ, PIQUÉ, MERITXELL SOLÉ, SARA COSTAFREDA, ESTER BONET I XAVIER ESQUERRA. LA MESTRA LA MARIA REBULL. MESTRA SRA. MARIA REBULL.
PauJuneda0011
(?), ANDREU SEGURA, (?), GLORIA CODINA, HECTOR RIBELLES, MIQUEL FARRAN I FRANCESC ORONICH. DILA DEL MIG: XAVIER ANGLADA, LAURA BODET, ROSALIA MIRET, MARIUS SERÓ, (?), SALVADOR JOVELLS, XAVIER SIMÓ I ALEX MORO. FILA D'ABAIX: JOEL GRAU, LILIAN CORRETJÉ, ISSAC PIQUÉ, JORDI CORRETJÉ, SARA COSTAFREDA, MERITXELL SOLÉ I JORDI GASOL. LA MESTRA MARIA REBULL.
PauJuneda0012
CURS 1983-84. MESTRA MARIA REBULL.
torres0002
RAMON TORRES HUGUET.
torres0012
JAVIER I RAMON TORRES HUGUET.
sala0020
MARIA SALA BALLESTÉ AL COL·LEGI.
sala20008
LA CARMEN VA SER MESTRA A CASTELLDANS ALGUNS ANYS.
Flix5a
SR. ALFONSO: MIQUEL MIQUEL, LLUÍS MIRÓ BORONAT, RAMON VILLOLDO, FRANCISCO LLOVERA, JOSEP "PALLOTES",JOSEP CUADRAT FALCÓ I RAMON ORONICH MIQUEL.FILA 2: JOSEP Mª FARRÉ, FRANCISCO BARBERÀ, JAUME PALLÀS, JOSEP ROCAMORA FARCIA, PEPITO SEGURA BONET, JOSEP BODET COSTAFREDA, LLUÍS SEGURA I RAMON FALCÓ MATEU: SENTATS: RAMON FLIX, MORALES MATEU, JOSEP BOTARGUES, JOSEP BARBERÀ PRATS, JAUME BERNAUS "CANDO" I RAMON TORRES HUGUET ?.
fotomolts1
MESTRES: SR. SALVADOR. FILA 1: FCO. SARDÀ TICÓ, (?), MOLA, HORTOLÀ, MANUEL PLENS, "GARRUDET" MODOL, ALFONSO "BISELO", SERÓ., (?), (?), RAMON "PERXI". FILA 2: (?), (?), TONET CURCO"XECO", (?), BEP "TRONQUETS", LLUÍS BARBERÀ, (?), (?), (?), DANIEL SIMÓ. FILA 3: FLIX, JOAN COLUMBO, (?), (?), (?), (?), RAMON BOSCH CUNILLERA, (?). FILA 4: AGUSTI BOTÉ, (?), (?), BASILI, RICARDO "MANDIQUET", CUSI ?.
segona0002
SÓN NENS DE CASTELLDANS PERÒ NOMÉS SÉ EL NOM DEL MESTRE: BRUFAU.
IMG-20130729-WA0000
MESTRE SR. BRUFAU.
opcions0005