Inici Pujar un Nivell
Music
JOVELLS-MIQUEL
roser
monts
1898
boda
elviraramon
pareelviramiquel
1925a
comutot
comun
paremili
padrimili
bodagerm
bodasols
mareiramona
elviramagda
comuramon
contmaneram
ermita1
ermita2
carme1
gruprjovells1
isabel
ramdol
eleuter
pepeta
artesa
magcar
ramros
fami
fami1
comuramo
totsmiquel
claudicar
grupx
grupc
grupb
amanel
rjovellsS
ermita7
ermita8
dolorsmanel
mariaroser
totscomunio
11111940
padri4
mundeta
venancia
rramis
ororamona
ramclaucarm
ororamona1
carmeborg
ramporcar
pepetacocarme
roser1
grupet
ramoncarme1
roser2
africa
ramonajosep
nohose
rjovellscost
pepito
bodapepito
pepitoboda
bodapepito1
bodapepito2
pepito3
irene
color0
color1
ordre01
ordre03
ordre04
ordre06
balco
marxapeu0070
cami0001
escanear0001
escanear0006
escanear0007
Maig1965a
Maig 1965b
Maig1965
Maig1965c
Maig1965d
MariaOronich
roser
LA COMUNIÓ DE LA ROSER RAMIS.
monts
LA MONTSERRAT CASES I L'EUGENI JOVELLS.
1898
MANEL JOVELLS OLCÓS. L'ANY 1898.
boda
LA BODA DE LA MONTSERRAT CASES I L'EUGENI JOVELLS.
elviraramon
ELVIRA FARRAN SALLA I RAMON MIQUEL
pareelviramiquel
JOSEP FARRAN, PARE D' ELVIRA FARRAN SALLA.
1925a
MIQUEL I RAMONA JOVELLS COSTAFREDA, L'ANY 1925
comutot
TOTS EL DE LA MEVA COMUNIÓ.
comun
LA COMUNIÓ DE JOSEP MARIA JOVELLS I MIQUEL.
JOSEP MIQUEL, JOSEP Mª, CARME MIQUEL I RAMON JOVELLS.
paremili
RAMON JOVELLS COSTAFREDA.
padrimili
EN JOSEP MIQUEL I FARRAN.
bodagerm
LA BODA DE RAMON JOVELLS COSTAFREDA.
bodasols
CARME MIQUEL I FARRAN I RAMON JOVELLS COSTAFREDA.
mareiramona
LA CARME I LA RAMONA MIQUEL I FARRAN.
elviramagda
ELVIRA FARRAN I MAGDALENA MIQUEL AL BALCÓ DE CAL FARRÉ.
comuramon
LA COMUNIÓ DE RAMON JOVELLS I MIQUEL AMB LA FAMILIA.
contmaneram
CONXITA, MANEL I RAMON JOVELLS.
ermita1
UN ANY MÉS TOTS A L' ERMITA.
ermita2
A L' ERMITA LA FAMILIA MIQUEL.
carme1
CARME MIQUEL I FARRAN.
gruprjovells1
RAMON JOVELLS COSTAFREDA AMB COMPANYS DE L' ESCOLA.
isabel
LA BODA DE L'ANTONI RAMIS I SABEL MIQUEL FARRAN.
ramdol
ISABEL JOVELLS I RAMON RAMIS.
eleuter
LA PEPETA ORONICH I MIQUEL I L' ELEUTERI VILELLA.
pepeta
LA PEPETA ORONICH I LA ROSER RAMIS.
artesa
RAMONA I JOSEP Mª ORÓ I MIQUEL.
magcar
LA CARME I LA MAGDALENA MIQUEL I FARRAN.
ramros
LA RAMONA ORÓ I MIQUEL I LA ROSER RAMIS I MIQUEL.
fami
A LA BODA DE L'EUGENI JOVELLS: CARME MIQUEL, Mª PILAR JOVELLS, CONXITA SOLÀ, DOLORS JOVELLS, JOSEP MIQUEL, RAMON JOVELLS, PRUDENCI JOVELLS, MARIA MATEU, MANUEL VILELLA, RAMONA JOVELLS, RAMON VILELLA, CONCEPCIÓ PERE, MIQUEL JOVELLS I ELEUTERI VILELLA. ELS DOS NENS: IMMA I XAVIER VILELLA.
fami1
SALVADOR, MANEL, CONXITA, RAMON I JOSEP Mª JOVELLS.
comuramo
LA COMUNIÓ DE RAMONA ORÓ I MIQUEL A ARTESA DE LLEIDA.
MAGDALENA MIQUEL, RAMONA ORÓ I RAMON ORÓ.
totsmiquel
FAMILIA MIQUEL - FARRAN
L'ELVIRA FARRAN I EL RAMON MIQUEL AMB ELS SEUS FILLS: ISABEL, JOSEPET, ANTONIETA, MAGDALENA, RAMONA, RAMONET I CARME.
claudicar
LA CLAUDIA PONS I LA CARME MIQUEL.
grupx
HI HA LA CARME MIQUEL , LA CLAUDIA PONS ... I LA NENA LA RAMONA ORÓ.
grupc
CARME MIQUEL, MARIA "ADELADIA" I LA CARME "GEPET".
grupb
HI HA LA CARME MIQUEL, LA MARIA "ADELADIA", ....
amanel
MANEL JOVELLS
rjovellsS
RAMON JOVELLS COSTAFREDA I.....
ermita7
UNA ALTRA VEGADA A L'ERMITA.
ermita8
DINAR FAMILIAR L' ERMITA.
dolorsmanel
DOLORS JOVELLS I MQUEL.
mariaroser
LA ROSER RAMIS I MIQUEL AMB LA MARIA ORONICH I MIQUEL.
totscomunio
LA COMUNIÓ DE RAMON JOVELLS I MIQUEL.
11111940
RAMON JOVELLS COSTAFREDA, A L' ÀFRICA FENT LA MILI.
padri4
L' UNIFORMAT JOSEP MIQUEL I FARRAN.
mundeta
NO HO VEIG CLAR.
venancia
LA VENACIA ? I EL JOSEP MIQUEL.
rramis
RAMON RAMIS I MIQUEL.
ororamona
JOSEP MIQUEL I FARRAN AMB LA RAMONA ORÓ I MIQUEL.
ramclaucarm
RAMONA MIQUEL, CARME MIQUEL I LA CLAUDIA PONS.
ororamona1
LA RAMONA ORÓ I MIQUEL.
carmeborg
Mª CARME I JOSE MIQUEL.
ramporcar
LA RAMONA MIQURL, (?) I LA CARME MIQUEL.
pepetacocarme
NO HO SÉ.
roser1
LA ROSER RAMIS I MIQUEL.
grupet
MARIA "ADELADIA", MARIA SALA "PATXESC,CARME "EUGENIA", CARME MIQUEL "FARRÉ", LA NENA ? I LA MARIA "NAVARRO".
ramoncarme1
CARME MIQURL I RAMON JOVELLS COSTAFREDA.
roser2
CARME I ISABEL MIQUEL A LA COMUNIÓ DE LA ROSER RAMIS.
africa
RAMON JOVELLS COSTAFREDA, A L' ÀFRICA.
ramonajosep
LA RAMONA I EL JOSEP Mª ORÓ I MIQUEL.
nohose
MANEL JOVELLS OLCÓS, DOMINICA COSTAFREDA BARBERÀ I LA SEVA GERMANA.
rjovellscost
RAMON JOVELLS COSTAFREDA.
pepito
TOTS A L' ESGLÉSIA A LA BODA DE LA PILAR JOVELLS.
bodapepito
LA BODA DE PEPITÓ CURCÓ I PILAR JOVELLS.
pepitoboda
LA BODA DEL PEPITÓ CURCÓ I LA Mª PILAR JOVELLS.
bodapepito1
LA PILAR JOVELLS I ELS NENS DE LA BODA.
bodapepito2
Mª ISABEL, JOSEP MARIA JOVELLS I RAMON MATEU.
pepito3
MANEL, Mª PILAR I JOSEP Mª JOVELLS.
irene
DOLORS MATEU I JOSEP Mª JOVELLS. LA DEL COTXET ES LA IRENE CURCÓ. SETEMBRE DE 1966.
color0
CARME MIQUEL I LES ANTIGUES CENTRALS DE TELÈFONS.
color1
L'ESLISA "MANOLA", LA RAMONA "DE L'EUSEBIA", LA BALBINA BERNAUS, LA CARME MIQUEL I L'ANTONIETA MIQUEL. ABAIX: LA VIRGINIA, LA MARIA "DE CAL VICTOR", ISABEL MIQUEL I LA MILAGROS "DE CAL BOTAM".
ordre01
JOSEP Mª JOVELLS I MIQUEL.
ordre03
JOSEP Mª JOVELLS PRACTICANT ESPORT PEL BALCÓ DE CASA.
ordre04
LA TÍPICA LLETERA PER ANAR A COMPRAR LA LLET.
JOSEP Mª JOVELLS I MIQUEL.
ordre06
RAMON I JOSEP Mª JOVELLS I MIQUEL.
balco
ELVIRA FARRAN SALLA, AL BALCÓ DE CAL FARRÉ.
marxapeu0070
RAMON RAMIS MIQUEL A LA MILI. EL DE LA DRETA.
cami0001
ELS TRES DE DALT RAMON RAMIS I MIQUEL, MARIA ORONICH I MIQUEL, CARME MIQUEL I FARRAN. EL DISFRASAT RAMON JOVELLS I MIQUEL, ELS DEMÉS NO HO SÉ. EL MÉS PETIT SEMBLA JOSEP Mª JOVELLS.
escanear0001
jOSEP Mª ORÓ I MIQUEL
escanear0006
RAMONA ORÓ MIQUEL, MARIA ORONICH MIQUEL, JAUME BERNAUS "CANDO" I EL NEN JOSEP Mª JOVELLS. 1959
escanear0007
RAMON ORONICH I MIQUEL, ROSER RAMIS I MIQUEL I MARIA ORONICH I MIQUEL.
Maig1965a
RAMON JOVELLS COSTAFREDA, CARME MIQUEL I FARRAN I JOSEP Mª I RAMON JOVELLS I MIQUEL. MAIG 1965.
Maig 1965b
RAMON ORÓ I MAGDALENA MIQUEL A LA BODA DE LA DOLORS JOVELLS I RAMON RAMIS L'ANY 1965.
Maig1965
ROSER RAMIS I MIQUEL, SALVADOR JOVELLS I PERE I RAMONA ORÓ I MIQUEL A LA BODA DE LA DOLORS JOVELLS I RAMON RAMIS. MAIG 1965.
Maig1965c
ROSER RAMIS MIQUEL I RAMON ORONICH I MIQUEL. MAIG 1965.
Maig1965d
BODA DE DOLORS JOVELLS. RICART, GENARO I Mª ROSA MATEU, MANEL I JOSEP Mª JOVELLS I RAMON i Mª DOLORS MATEU.
MariaOronich
RAMONA ORÓ, Mº TERESA BELLET I FELIP CUADRAT A L' ERMITA.