LLUÍS BARBERÀ
RECOPILACIÓ D'ANTIGUITATS A CASTELLDANS
lluisbarbera 014
ARMES DE CAÇA ANTIGUES. A LA PART BAIXA HI HA EL CARREGADOR DE CARTUTXOS QUE UTILITZAVEN DESPRÉS DE LA GUERRA.
A LA DRETA HI HA EL MOSSO, QUE ERA DE LA CASA PAIRAL DE CAL PALLARGA, ES FEIA ANAR PER A AIXECAR EL CARRO ENLAIRE PER ENGRASAR-LO.
lluisbarbera 015
ESTRIS ANTICS I LES PAELLES QUE S'UTILITZAVEN AL CAMP.
lluisbarbera 016
PANERES, CARAGOLERES, ARERA I UN ARNOT.
L' ARNOT S'UTILITZAVA PER PROTEGIR ELS ARBRES TENDRES RECIENT PLANTATS.
DOS GÀBIES DELS PERDIGOTS UNA DE CONRAD DEL FAIXAT I L'ALTRA DEL VELL RAFAEL.
lluisbarbera 017
ELS ALADRES DE LLAURAR AMB BOUS. DAVANT HI HA EL "PLANET" QUE ERA PER TALLAR L'HERBA QUE PROCEDEIX DE CAL MANCO.
lluisbarbera 018
AMB AIXÒ ES TRITURAVA EL BLAT A CASA DESPRÉS DE LA GUERRA.
lluisbarbera 019
EL RUC DEL LLUÍS: EL CAP ESTÀ FET AMB CONGLOMERAT, ELS ULLS SÓN DOS TAPS DE BOTELLA DE CAVA, LES ORELLES ESTAN FETES DE DOS POTS DE LLAUNA DE PINYA, EL NAS DE DOS TROSSOS DE PVC, EL RAMAL I LES VISERES D'UN PARA-XOC DE COTXE, EL COLL ÉS UN BIDÓ I EL CRIN DEL SERRELL D'UNS TABURETS. DU L' AlBARDA, LA SÀRRIA I AL DAMUNT UNA BORRASSA DE LES D'ABANS. I EL CIVADER ELS HI FICAVEN QUANT PARAVEN UN RATET PER MENJAR.
lluisbarbera 020
EINES PER BATRE A L'ERA. LA DOLÇA I EL RASCLE. ELS RASCLETS DE FUSTA AMB PUES LLARGUES PER FORMIGUERS. EL FORMIGUER (BOÏC)ERA UN MUNT DE LLENYA SECA I BROSSA COBERTA DE TERRA QUE ES CREMAVA I S'ESCAMPAVA COM A ADOB.
lluisbarbera 021
LA FORCA GROSSA ERA LA FORCA PALLERA QUE S'UTILITZAVA PER TIRAR LA PALLA PER A FER EL PALLER. LA FORCA MÉS PETITA, LA "TRIANA", SERVIA PER TRAURE EL BOLLÓ DEL BLAT. LA FORCA DE DOS SERVIA PER ESCAMPAR QUAN DESFEIEN LES GARBES A L'ERA .
lluisbarbera 022
AL CENTRE HI HA L'ESTIRÀS (TIRÀS) QUE S'UTILITZAVA PER A PORTAR PEDRES AL MARGES DELS CAMPS.
lluisbarbera 023
A LA PART DE DALT HI HA EL DIABLE: SERVIA, QUAN S'HAVIA ACABAT DE SEGAR I ARROPLEGAR, PER TRENCAR I TALLAR LA PALLA, AMB LES ESPIGES QUE QUEDAVEN FEIEN UNA GARBA ANOMENADA "DIAPBLAT".
lluisbarbera 024
ESTRIS QUE DUIEN ELS ANIMALS: A LA DRETA HI EL COLLAR NORMAL, PER ANAR AL CARRO, I EL COIXÍ QUE ERA PER LLAURAR. ABAIX HI HA EL MORRIÓ O BOÇ QUE EL POSSAVEN ALS ANIMALS QUAN TREBALLAVEN PER NO PERDRE TEMPS MENJANT. AMB EL PORGADOR PORGAVEN EL GRA PELS ANIMALS,
lluisbarbera 025
ADALT AL MIG HA EL COIXÍ DE LLAURAR, EL FORCAT PER DONAR LES GARBES AL CARRO I ABAIX AL CENTRE HI HA BRIDÓ QUE EL FICAVEN AL CAP DE L'ANIMAL PER MENAR-LO.
lluisbarbera 026
UN CANYÍS DE TRIAR OLIVES FET DE FUSTA QUE ERA DE CAL AGUIDETA. ELS SALENCIOS ALTS, LES SARPETES PRIMERES QUE HI VAN HABER AL POBLE, I LES DE DESPRÉS.
EL PLAT I LA CANTIMPLORA SÓN DE LA GUERRA CIVIL. I LA CARABASSA FEIA DE BOTA PER BEURE.
lluisbarbera 027
PESOS I VOLUMS D'ABANS. EL PRIMER FOGÓ DE PETROLI QIE HI VA HABER AMB DOS DIPOSITS A CASTELLDANS CONCRETAMENT A CAL TAULER. EL DOBLE DECILITRE DE L' ESQUERRA DE FUSTA, UN CORTERÓ UNA QUARTA PART DE LA QUARTA (CORTÓ) -UN ALTRA MESURA- I EL MIG CORTERÓ. AL DARRERE HI HAN DOS ESPORTINS.
lluisbarbera 028
EINES ANTIGUES DE PALETA.
lluisbarbera 030
DOS BOTES DE CARABASSA AMB UNA CANYA I UN BROT DE TIMÓ PER FER EL RAIG MÉS FI. EL MIRALL ÉS EL QUE HI HAVIA A TOTES LES CASES A LA CUINA, DAMUNT DE LA FREGADERA, PER L'AFEITAT.
I LA SENALLA AMB LA QUE ANAVEN A COMPRAR ABANS.
lluisbarbera 031
L'ESCORREPLATS D'ABANS I AL MIG HI HA L'ESTRI QUE FEIAN ANAR PER REPARAR LES CADIRES ELS CADIRAIRES QUAN PASSAVEN PELS POBLES.
lluisbarbera 032
ESTUFES DE LLENYA, PINYOLA I UN FOGÓ DE CARBÓ.
I UN FOGONET QUE HI FICAVEN CARBÓ DAMUNT DE LA CUINA FET DE TERRA.
lluisbarbera 033
ESTRIS QUE FEIEN ANAR PER SOLDAR AMB ESTANY EL PLOM.
lluisbarbera 034
LES CORRIOLES QUE FEIAN ANAR PER A LLIGAR LES GARBES DEL CARRO QUAN LES PORTAVEN DEL TROS A L'ERA.
ELS TENSORS ANTICS.
lluisbarbera 035
UN REVOLTÓ: QUE L' UTILITZAVEN PER A FER TREBOLS AMB VIGUES DE FUSTA, FETS AMB GUIX I TROSSOS DE TEULA PER FER LA VOLTA DE LA TRAMADA.
lluisbarbera 036
EL SELLÓ DE LA POLLIGANA, QUE ES FICAVA ALS ANIMALS PER LLAURAR AMB L'ALADRE.
lluisbarbera 037
PARPALINES.
lluisbarbera 038
EL PETIT DEL CENTRE ES EL RETORÇEDOR. EL FICAVEN ALS LLAVIS DELS ANIMALS QUAN ELS FERRAVEN O XOLLAVEN PER QUE ESTIGUESEN QUIETS.
ELS TIRANTS EL FICAVEN A L'ANIMAL DE DAVANT PER AJUDAR A ESTIRAR.
lluisbarbera 039
L'ESTRIJOL. AMB AQUEST RASPALL DE FERRO NETEJAVEN ELS PELS DELS ANIMALS.
lluisbarbera 040
L'ALFORJA LA DUIEN QUAN ES QUEDAVEN A DINAR AL CAMP.
lluisbarbera 041
LLUÍS BARBERÀ.
lluisbarbera 042
LA RATERA PER AGAFAR GUINEUS.
AL CENTRE HI FICAVEN CARN I NO PORTAVA DENS PER APROFITAR LA PELL.
lluisbarbera 043
ESTRIS DE L'AGRICULTURA. LA DALLA, AIXADA, FORCAT, ARPIOTS, AIXADES.
L'ARPIOT ÉS UNA AIXADA QUE TÉ DUES DUES PUES LLARGUES.
lluisbarbera 046
UNA CALAIXERA ANTIGA.
lluisbarbera 047
EL PASTERÓ (PASTERA). HI FICAVEN EL LLEVAT QUAN ANAVEN AL FORN A COURE EL PA.
A DINS HI HA UNA L'ARPETA.
lluisbarbera 048
UN FILTRE DE PEDRA POROSA.
L'OMPLIEN D'AIGUA, LA TAPAVEN AMB UN DRAP I L'AIGUA FILTRADA QUEIA AL DAVALL.
P1010009
RELLOTGES ANTICS.
P1010010
CARTELL DE L'ORQUESTRA CLIPPERS'S. ANTONI COLOMB ROSINACH, FRANCISCO SEGARRA BRIANSÓ, DOMINGO SANS SANS. JOSEP Mª DALMAU TASIES, LLUÍS BARBERÀ BERNAUS, FRANCISCO SANS SOLÉ I EL JAUME DE SARROCA.
p1010012
ESTRIS DE FUSTER: EL MÉS LLARG LA GARLOPA, RIBOTS.....
P1010013
EL PEDESTAL DEL MIG ERA DE CAL BELLET.
P1010014
L'ESTUFA DE PETROLI QUE SERVIA PER CUINAR I CALENTAR EL PIS.
UNA MÀQUINA DE COSIR SINGER. UN LLIT DE FERRO.
P1010015
LA PALANGANA QUE ES POSAVA A L'HABITACIÓ QUAN NO HI HAVIA LAVABO.
P1010017
AIXÓ ÉS CALENTADOR QUE POSAVEN ENTRE ELS LLANÇOLS, AL MIG HI ANAVA UN PLAT AMB BRASSES PER CALENTAREL LLIT.
DAMUNT HI UNA TORRADORA DE CAFÉ QUE FICAVEN EL FOC DINS I ANAVEN RODANT FINS TORRAR-LO-
P1010018
EL COTXET PER PASSEJAR LA CANALLA AMB RODES DE FUSTA I TIRAT PER UNA CORDA.
P1010019
LA PASTERA DE PASTAR A LES CASES, LOS SEDASSOS PER COLAR LA FARINA I AL DAVALL LES ESCALETES PER AGUANT EL SEDÀS QUE NO CAIGUÉS I EL TALLADOR PER A FICAR LA COCA AL FORN.
P1010020
PECES DE LA GUERRA CIVIL TROBADES AL TERME DE CASTELLDANS,
P1010022
BAGUL DE XAPA RESTAURAT PEL LLUÍS I LA NEUS BERNAUS.
P1010023
RELLOTGES ANTICS
P1010024
VIDRE, CERAMICA, FERRO I FUSTA.
P1010025
LES OLLES, PEROLES I TUPINS DE PORCELANA I ALUMINI. LES TENALLES TENEN DOS ANÇES I ELS TUPINS UNA SOLA. PORRONS GROSSOS I ELS PETRICONS, PORRONS DE TABERNA-. I ABAIX ESTRIS VARIS.
P1010026
CISTELLS VARIS I ELS DOS DE LA DRETA EREN UNES BALANCES FETES DE CANYA I VIMET.
I PENJARROBES DE L'ÈPOCA.
P1010027
A L'ESQUERRA HI HA UN BRASER ANTIC. AL MIG UNA BALANÇA DE BOTIGA QUE PORTA A L'ESQUERRA UNA BALANÇA DE CORREUS I A LA DRETA UNA DE PRECISIÓ.
TAMBÉ PODEU VEURE UN PLANXA DE LES QUE DUIEN EL FOC A DINS.
P1010028
CLAUS ANTIGUES, CANTIRETES, GIBRELLS, CANTIS.....
P1010029
ROMANES DE PES, TALADROS MANUALS I LES ESCALETES QUE SERVIEN PER FICAR EL SEDÀS AL DAMUNT.
P1010030
MASSES DE FUSTA AMB LA QUE PICAVEN L'ESPART PER FER VENCILLS, L'ESTRI QUE ES VEU DE TRES FERROS A DALT ÉS LA FANGA PER A PODER FER L'ORT.
CLAUS, TRINXADORS DE CARN, ROMANES........
P1010031
UN PLAT DE LA PRIMERA BATERIA DEL LLUÍS A DRETA I A LA PART DE BAIX LES LINTERNES D'OLI I CARBUR I PETROLI.
EL LLUM DE CARBUR ES UN RECIPIENTE DE LLAUNA QUE TÉ DOS COMPARTIMENTS UN PER AIGUA I L'ALTRE PER AL CARBUR. AL ENTRAR EN CONTACTE EL CARBUR AM L'AIGUA ES PRODUEIX UN GAS QUE S'INFLAMA I SERVEIX PER IL·LUMINAR.
P1010032
DAMUNT A L'ESQUERRA HI HA EL BALANCÍ QUE SERVIA PER ENGANXAR EL TRILL A L'ERA, A LA SEVA VORA UNA BARRINA GROSSA.
A LA PART DE BAIX AL MIG HI HA DOS ESTAQUES MANUALS PER A SEMBAR PANÍS.
P1010033
AIXETES, EL "TALÓS" -FEIA DE FRENO A LES RODES DEL CARRO-, LA PALA PER TREURE CENDRA DEL FOC.
P1010034
TRES PEUS, CORRIOLES, RATERES I EINES VARIES.
P1010035
DESTRALS, PARPALS, PARPALINES I MANUELLES.
P1010036
AIXADES, EL MARTELL I L'ENCLUSA DE PICAR LA DALLA, LA RELLA DE LLAURAR AMB BOUS.....
P1010037
DIFERENTS TIPUS DE XERRACS (PER AQUÍ DIEM XURRACS).
P1010038
EL PRIMER RÀDIO QUE HI VA HAVER A CASTELLDANS. ERA DE CAL TON DE GANANCIES.
P1010039
DIFERENTS TIPUS DE GOLFOS PER LES PORTES I LES RÀDIOS ANTIGUES.
P1010040
ESTRIS DE L'ESCOLA: LES PLUMES,E L TINTER, EL SECANT, EL PLUMIER, COLORS......
P1010041
LES MAQUINES MANUALS D'AFAITAR.
DOS GIBRELLS; DINS D'UN HI HA ELS DIFERENTS FORMATS DEL TABAC.
P1010042
UN BRASER DONAT PER LA RAMONA VALLS.
P1010043
LES MAQUINES DE TALLAR EL CABELL, DOS GIBRELLS; DINS D'UN HI HA ELS DIFERENTS FORMATS DEL TABAC.
P1010044
EL TABAC D'ABANS, EL PAPER DE FUMAR, LES PIPES, ELS LLUMINS IL'ENCENEDOR DE CONTRAVENT.
P1010045
LA TARJA QUES ES DONAVA PER EL RACIONAMENT DEL TABAC. L'ANY 1949.
P1010046
ELS JOCS: LA FONA, LOS GALLOSSOS, LA BALDUFA I ALGUNES BOLES.
P1010047
ELS DOS PALS DEL BÒLIT I ABAIX HI HAN ELS ESTRIS PER A CARGOLAR ELS CABELLS UTILITZATS A LES PERRUQUERIES.
P1010048
ELS SILLONS I BOTELLES ANTIGUES. EL SILLÓ REDÓ ERA DE CASA DE MARINERS AMB FORMA DE SALVAVIDES.
P1010049
EL CANÓ ("LO CANUT". ES FEIA SERVIR A LA GUERRA COM A CORREU ENTRE ELS OFICIALS I DESPRÉS VA SER UTILITZAT PER A GUARDAR MONEDES. LA FRASE FETA DE FORÇA AL CANUT ES REFERIA AL CANUT PLE DE MONEDES. (¡¡MALPENSATS!!)
P1010050
LES PRIMERES PLANXES ELÈCTRIQUES DE CASTELLDANS.
P1010051
PLANXES ALIMENTADES AMB BRASES DELFOC A TERRA.
P1010052
EL FOC QUE ES FEIA ANAR ABANS AMB EL PAGÈS, L'OLLA DE FERRO COLAT, EL CALDER DE COURE, ELS FOGONS DE CARBÓ, ELS TUPINS I EL VENTALL.
P1010053
UN JOU DE FUSTA PER LLAURA AMB DOS ANIMALS DE CAL RAFAEL.
P1010054
XERRACS DE DOS MANS DE DIFERENTS TIPUS.
P1010057
ELS TRILLS: EL DE DALT ES AMB CALLS DE FERRO I EL DE BAIX ÉS AMB PEDRA.
P1010060
UN TIRÀS(ESTIRÀS DIEM AQUÍ) DIFERENT DEL D'ABANS I UN CULETO.
P1010062
UN RASTRE DE PUES AMB VOLANTS, AIXADELLA D'ESCARPELL, I DIFERENTS FALÇOS.
P1010065
TRES CORRÓS D'ESTARROSSAR I LES BALANCES DELS PESCATER QUE PASAVEN PELS POBLES A VENDRE PEIX.
P1010066
COMPTADORS DE L'ANY 1928 I LES PRIMERES "PALOMILLES" A CASTELLDANS.
P1010067
CIÇALLES I ABAIX LA TAPA DEL FORN DE CA L'ADELAIDA.
P1010068
ESQUELLES I UNA VACA DE FERRO COLAT QUE SERVIA PER ATURAR LA PORTA.
P1010069
FERRADURES DE DIFERENTS TIPUS D'ANIMAL, A DALT HI HA UNA MAÇETA AMB MÀNEC LLARG QUE SERVIA PER TRENCAR LES PEDRES QUAN FEIEN CARRETERES I AL MIG EL "TANGANILLO" QUE ERA UN COLLAR I UN TROS DE FUSTA QUE FICAVEN ALS GOSSOS AMB TEMPS DE VEDA PERQUÈ NO POGUESSIN CORRER.
P1010070
.CARTUTXOS DE CAÇA.
P1010071
RODET DE PEDRA AMB EL BASTIMENT DE FERRO. DOS DOGUES DE BOTA.
P1010072
UN CULTIVADOR PER "TRASCAVAR" EL PANÍS.
P1010073
LES ENSULFATADORES DE COLL, LA PRIMERA QUE HI VA HABER A CASTELLDANS AMB AIRE A PRESSIÓ.
pica
UNA PICA DE PEDRA TROVADA A VORA EL CEMENTIRI VELL, ON ABANS HI HABIA L'ESGLÉSIA.
rodet
RODET AMB BASTIMENT DE FUSTA.
rodet1
RODET DE PEDRA AMB CALL QUE SERVIA PER ESTERROSSAR I EL BASTIMENT ESTÀ FET PEL MATEIX PAGÈS.
rodet2
RODET AMB BASTIMENT DE FUSTA.
rodet3
RODET DE PEDRA AMB CALL QUE SERVIA PER ESTARROSAR I EL BASTIMENT ESTÀ FET PEL MATEIX PAGÈS.
lluisbarbera 049
LA CABANA DE L'ERA DEL MATEU RESTAURADA PEL LLUÍS BARBERÀ.
lluisbarbera 050
HI HAN DOS DIPÒSIT DE ROCALLA QUE AGAFEN L'AIGUA DE LA PLUJA.
lluisbarbera 051
ACCÉS AL BANCAL DE BAIX ON HI HAN OLIVERES I UNA PORTA DE SORTIDA AL TROS DEL VEÍ.
lluisbarbera 052
UNA VISTA DEL CASTELL DES DE LA CABANA DE LA PALMIRA.
lluisbarbera 053
UNA ALTRA BONICA VISTA DES DE LA MATEIXA CABANA.
lluisbarbera 054
UNA TAULA FETA D'UNA RODA DE CARRO I SEIENTS DE PEDRA DAVANT DE LA CABANA.
lluisbarbera 055
DAVANT DE LA CABANA AFILERATS HI HA UN BOSQUET DE PINETS AMB GOTER.
lluisbarbera 056
EL DIPÒSIT LATERAL, DAMUNT DE PILANS DE PEDRA, QUE ABASTEIX D'AIGUA LES PLANTES DEL PERÍMETRE.
lluisbarbera 057
EL LLUÍS ENSENYANT L'OBRA DE LA CABANA AMB UN SEIENT FET DE DOS CANTONS DE PEDRA I UNA LLAMBORDA