NOM
PTES
NOM
PTES
AJUNTAMENT 100 MIQUEL FERRER MARTÍ 3
MACIÀ BONET SEGURA 15 FRANCESC RIBELLES PAU 15
FRANCESC BARBERÀ SERRA 10 JOSEP PAU PEGUERA 15
JOSEP FARRAN FARRAN 10 FRANCESC PAU GÓMEZ 5
JOSEP FERRER MÓNICO 10 AGNÉS PAU GÓMEZ 5
BALTASAR BOTARGUES COSTAFREDA 10 MODEST SANS BALLESTER 15
PERE GRINYÓ REY 5 FRANCESC SIMÓ VILADEGUT 2
JOSEP FARRAN QUERALT 5 LLIBERAT AIXALÀ AIXALÀ 3
EUGENI CORRETGE PONS 10 JOSEP AIXALÀ MARTÍ 1
SEBASTIÀ SIMÓ BARBERÀ 5 DOLORS MARTÍ RIBELLES 1
DOMENEC PONÇ SEGUÉS 10 JOSEP SEGURA DOMINGO 1
RAMON FERRER MARTÍ 2 BALTASAR BOTARGUES COSTAFREDA 2
MODEST CAMÍ CRISTÓBAL 3 SEBASTIÀ BALLESTER PINYOL 1
ROSA CAMÍ CRISTÓBAL 1 PERE PONÇ IGLÉSIES 1
PERE GÓMEZ BELLET 2 JOSEP BALLESTER MARTÍ 5
FRANCESC CORRETGER GELONCH 5 JOSEP ROCA BRAGÓS 10
JOSEP BALLESTER PONÇ 5 ANTONI CURCÓ COSTAFREDA 10
RAFEL MARTÍ FARRAN 2 JOSEP MASIP CUADRAT 2
FRANCESC BONET PAU 2 FRANCESC BARBERÀ COSTAFREDA 2
JAUME PALLÀS CATALÀ 5 JOSEP FERRER MÓNICO 5
ANSELM MORT TRILLES 2 JOSEP MANONELLES PAU 1
JOSEP SARDÀ SIÓ 6 JOAQUIM PALAU GIRALT 3
RAMON DURAN MARGALLÓ 3 CRISTÓBAL SUNYER PEIRÓ 5
JOSEP FERRAN RIBELLES 2'5 JOSEP BOTARGUES COSTAFREDA 5
JOSEP SEGURA VILELLA 5 PIU GRINYÓ ROCA 2
JOSEP RIBELLES RUÉ 2 FRANCESC BODET BONET 2
CASIMIR TRIQUELL MATEU 0'70 JOSEP BONET ORIOL 2
ESTEVE RIBELLES PAU 1 MARIA GÓMEZ CURCÓ 2
CONCEPCIÓ ESCRIVÀ BRUFAU 2 ESTEVE ROCA MASIP 1
EMILI COSTAFREDA 5 ANTONI GÓMEZ CURCÓ 1
MIQUEL BORRÀS SEGURA 4 FRANCESC FARRAN BELLET 3
PAU MANUEL VILÀ 5 JOAN FARRAN RIBELLES 2
ALFRED SARDÀ DOMINGO 1 MIQUEL CUADRAT GRINYÓ 3
JAUME GASSOL VILADEGUT 5 JOSEP MATEU BONET 1
JOSEP PRATS GRINYÓ 2 ANTONI CURCÓ PAU 0'50
TERESA MACIP CUADRAT 2'50 ANTONI MARTÍ PONÇ 2'50
MARIA CALÇADA QUER 2'50 ANTONI SEGURA REBULL 12
RAMON SEGURA FALCÓ 2 BLASI GRINYÓ RIBELLES 1
PAU SEGURA BORRÀS 3 ANTONI BAQUER ROSTES 2
LISARD SEGURA SEGURA 5 ANTONI SEGURA MATEU 2
PERE GRINYÓ REY 1 JOSEP COSTAFREDA ORIOL 2
PASQUAL COSTAFREDA SEGURA 1 SEBASTIÀ ARAN MUNNER 5
FELIP COSTAFREDA ORIOL 2 ANTONI GÓMEZ FERRAN 5
BLASI PUIG SEGURA 10 ANTONI PEIRÓ ROIG 1'50
PERE BONET MATEU 1 JOSEP CORRETGER GELONCH 5
BALTASAR BOTARGUES MOIX 2 BERNAT MOLCEPERES MATARRAN 1
MIQUEL PRATS GRINYÓ 1 CENTRE REPUBLICÀ 50
TOTAL PTES.
525,70
 

DADES DEL DIARI RAMBLA Nº 98 AMB DATA 30-11-1931.