SORTIRSORTIR

 

SEPULTURES DINS DE L'ESGLÉSIA 1766 - 1775
FAMÍLIA NOMS - COGNOMS EDAD
ALDOMÁ MARIA ALDOMÁ RIBÉ PÀRVULA
ANGLES REIMUNDA ANGLES 16 ANYS
CURCÓ

MARIA CURCÓ ANGLES

MARIA CURCÓ CATALÁ

VICENT CURCÓ ROCA

RAMON CURCÓ COSTAFREDA

MIQUEL CURCÓ

TERESA CURCÓ

---

2 ANYS

1 dia

20 ANYS

75 ANYS

70 ANYS

RIBELLES

JOSEP NUGUES (ESPÒS DE MADALENA RIBELLES)

MIQUEL LLEDÓ RIBELLES

JOSEPH RIBELLES

ALENA RIBELLES

MIQUEL RIBELLES VEIA

MARIA RIBELLES GOMÉS

MIQUEL RIBELLES

60 ANYS

2 MESOS

85 ANYS

15 DIES

3 ANYS

1 ANY

80 ANYS

SALTÓ

ANTON SALTO DAMA (ALBAT)

ESPERANSA SALTÓ DAMA

3 ANYS

1 ANY

GASPAR SUÑÉ LLORENS CURCÓ ROCA 9 MESOS