AGRAEIXO LA COL·LABORACIÓ PER LA DIGITALITZACIÓ DELS LLIBRES SACRAMENTALS DE GORETTI PUIG.

BAPTISMES MATRIMONIS DEFUNCIONS CONFIRMACIONS TESTAMENTS VISITES PASTORALS

CAPITOLS MATRIMONIALS

ÀPOQUES

ACTES NOTARIALS
ANYS 1611 - 1636 ANYS 1636 - 1736 1611 - 1636 1611-1628 1611 - 1627 A PARTIR DE 1623 1613 - 1627 1237 - 1538
ANYS 1637 - 1736 ANYS 1737 - 1765 1636 - 1736 1639 - 1716 1660 - 1663 1768 - 1771 1642 - 1673 1611 - 1627
ANYS 1737 - 1765 ANYS 1766 - 1775 1737 - 1765 1737 - 1765 1726 - 1736 1783 - 1795 1726 - 1736 1642 - 1661
ANYS 1766 - 1775 ANYS 1776 - 1797 1766 - 1775 1774 1736 - 1772 1790 - 1821   1599 - 1853
ANYS 1775 - 1797 ANYS 1798 - 1820 1775 - 1797 1784 - 1795 1870 - 1895   CONFRARIA DEL ROSER  
ANYS 1798 - 1820 ANYS 1820 - 1851 1798 - 1821 1798 - 1827     1590 - 1724 1786 - 1836  
ANYS 1821 - 1852 ANYS 1852 - 1896 1821 - 1852 CONFESSATS/BUTLLES VEREDES MISSES POBLET LITIGI FAMILIA
ANYS 1852 - 1881   1852 - 1896 1653 - 1676 1784-1928 1760 aprox. 1247 - 1805 BODET TOST / NOGUE
ANYS 1882 - 1895   1897 - 1925 1766 - 1797   1824    
ANYS 1896 - 1910 NOTÍCIES nouRELIGIOSES LLISTAT CAPELLANS 1798 - 1823 SEPULTURES DINS ESGLÉSIA OBRES ESGLÉSIA DICCIONARI DE MOTS POC CONEGUTS CEMENTIRI
ANYS 1911 - 1939   LLISTAT   1766 - 1775 1887 CLIQUEU AQUI CLIQUEU AQUÍ