JUNTA SUPERIOR DE GOVERN DEL PRINCIPAT DE CATALUNYA: Organisme autònom que regí, de fet, el Principat de Catalunya durant la guerra del Francès. El seu origen està en les juntes de Corregiment organitzades davant la invasió francesa; la primera que es formà, la de Lleida, convocà representants de les altres per constituir la Junta Superior. (Lleida, 18 de juny de 1808).

JUNTA DE LLEIDA: Organisme polític constituït a Lleida el 29 de maig de 1808, davant la invasio napoleònica i la claudicació a Baiona de Ferran VII d'Espanya. El 9 de juny adreçà una circular a les altres juntes existents per tal de crear una Junta Superior de Govern al Principat de Catalunya.

JUNTA CORRIGIMENTAL DE LLEIDA: Una ampliació de la Junta, constituïda el 2 de juny, formada per 29 persones per donar més veu als membres procedents dels gremis i de les professions liberals. Josep Vidal, Manuel Fuster i Vaquer, Francesc Gros o Manel de Nerzegaray signen alguns escrits.

CORREGIMENT: Era una demarcació administrativa del regne de castellà, a càrrec d'un corregidor i d'un tinent de corregidor, introduïts per Felip V a partir dels decrets de Nova Planta.

BLAS DE ARANZA Y DOILE: "Caballero del Orden de Santiago, del Consejo de S.M., Intendente General del Exercito y Principado de Cataluña, Juez Subdelegado de la Real Renta de Correos, Rentas Generales, Tabaco, y demás Ramos a ellas unidos, y Presidente del Consulado, y Real Junta particular de Comercio". Va ser Intendent General de Catalunya des de l'any 1797 al, com a mínim, 1807.

JOSEPH TEIXIDOR: Va néixer el 1752 a Seròs. Després d'una etapa de formació va arribar a ser, el 1774, organista a Madrid, primer al convent de Las Descalzas Reales, més tard a la Real Capilla on va ser mestre de nens y vicemestre. Va deixar de servir a la cort a l'arribada de José Bonaparte el 1810.

JOSE DE HEREDIA Y VELARDE: "Brigadier de los Reales Exercitos de S.M. Gobernador Militar y Politico de la Plaza, y Castillos de la Ciudad de Lerida, Corregidor, y subdelegado de la misma, y de su distrito". Va ser Governador de Lleida del 1798 al 1808, Capità General de Mallorca (1809) y de Cuba (1810).

SIMON DE ROZAS Y NEGRETE: Escrivà de Cambra del Rei i de govern del Reial Consell d'Hisenda, i Tribunal de Conselleria major d'aquesta, els seus ajudants oficials eren Manuel Ruiz Gonzàlez i Manuel Maria Sattedo. També formava part de la "Real Junta de Juros".

REAL CONSEJO DE HACIENDA: Creat el 1523, format per tres consellers i quatre assistents (tresorer, escrivà de finances, comptador i secretari). Les seves competències eren recaptar impostos, administrar-los i vetllar que es compleixin les recaptacions; executar les despeses, proposar noves fons de finançament, proposar pressupostos i demanar informes al comptadors dels altres consells.

JOSE CASIMIRO DE LAVALLE: Brigadier RREE. Gobernador de LLeida (1808-1810). Va arribar a Mariscal del Camp.

MANUEL FUSTER I VAQUER: (1779-1856) d'ofici notari, el van anomenar secretari de la Junta Corrigmental de Lleida. Un fill seu, Manuel Fuster i Arnaldo, va arribar a ser alcalde de Lleida..

MANUEL NERZEGARAY: Canonge, va formar part de la comissió militar de la Junta Corregimental de Lleida.

FRANCESC GROS, MANEL FABREGUES I JOAN MENSA: Dins de la Junta Corregimental hi havia una comissió encapçalada per Francesc Gros (Beneficial de la Catedral), Manuel Fabregues com a col·lector i Joan Mensa (botiguer) de caixer, que passà pels pobles per recollir donatius i recaptar impostos.

JOSEP VIDAL: Canonge penitenciari, forma part de la Junta Corregimental de Lleida, més tard col·laboraria amb els ocupants francesos

tornar