La llei electoral de 1907, pensada per a regenerar l'antic sistema electoral (entre altres coses, per eliminar el sistema de l'"encasillat"), no va modificar ni la geografia circumscripcional ni el sistema d'atribució d'escons, en tant que ambdues circumstàncies continuaven tenint eficàcia per als interessos dels partits dinàstics.
Aquesta nova normativa es mantingué fins a la Segona República, moment en què s'introdueix algunes modificacions importants a la Llei de 1907, sense, però arribar a redactar una nova llei electoral.

Abans de 1891, any en què s'instaurà el sufragi universal masculí, el vot estava restringit a grans i mitjans contribuents i a persones a les quals se'ls conferia el dret al vot en virtut del seu estatus social o professional. Quan s'atorgà el dret a vot a tots els homes majors de 25 anys es territori en districtes uninominals, o zones representades per un únic diputat a excepció de les ciutats més grans on eren més d'un els escons a dirimir. Pel que fa a les eleccions municipals, la renovació de l'Ajuntament es feia, abans del 1907, per meitats cada dos anys. A efectes electorals, la província de Lleida estava dividida en cinc districtes que no coincidient amb els establerts per les eleccions legislatives. La renovació dels diputats també es feia cada dos anys i per meitats. Balaguer, la Seu-Sort i Cervera-Solsona alternaven en la renovació amb Lleida-les Borges i Tremp-Viella.. Cadascun d'aquests districtes elegia quatre diputats dels vint que tenia la Diputació.
L'elecció de la fracció de Senadors que no era vitalicia ni de representació corporativa, sinó nomenada per elecció indirecta a través dels compromissaris elegits uns dies després de l'elecció de diputats, pels majors contribuents, pels ajuntaments i per les Diputacions provincials. Amb la proclamació de la II República s'inicià un nou període històric caracteritzat, entre altres aspectes, per la celebració d'eleccions democràtiques, reflex real de la voluntat del cos electoral davant les urnes. Entre el 1931 i el 1936 es van celebrar dues eleccions.

Cens electoral de Castelldans: 1930, 1932, 1934, 1945, 1946, 1951, 1955, 1962, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1972a, 1973, 1974 i 1975.

Llibres de Reclutament de Castelldans: 1903, 1904, 1905, 1907, 1908, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924.