Les cartes de població són una part del dret local medieval, una concessió particular del sobirà o senyor jurisdiccional a favor d'un ens personal o col·lectiu, i estan vinculades a la trajectòria politico-militar de la reconquesta; en aquest cas, a Castelldans i la seva àrea d'influència. La recuperació de ciutats i comarques als sarraïns duia a la necesitat de repoblar-les i estimular-les mitjançant la concesió de franquícies i privilegis als residents. ( No era cap negoci pels senyors tenir terra sense conrear) Durant el reinat de Ramon Berenguer III (mori el 1131) es va impulsar l'avanç militar dins la zona de Les Garrigues i el Baix Segrià. Aquesta empenta va proseguir durant el reinat d'Alfons I (morí el 1162). Si ens fixem en les dates, de conquesta i repoblació, podem veure que era complicat la creació de nous assentaments. Només els llocs fortificats i rodalies engrescaven als pagesos.Només he deixat el llatí, literalment copiat, a la primera carta, ja que considero que és la més important. Les demés només porten els títols i alguna petita explicació. 25 d'agost de 1151.

DONACIÓN PARA POBLAR UNA HEREDAD EN CASTELLDANS, OTORGADADA POR PEDRO DE CARTELLÁ, COMENDADOR TEMPLARIO DE GARDENY, A FAVOR DE GERBERTO Y BERNARDO FERRER Y SUS DESCENDIENTES. EL CONCEDENTE SEÑALA EL RESPECTIVO LOTE DE LOS DONATARIOS CON SUS CORRESPONDIENTES PRESTACIONES AGRARIAS, ASÍ COMO LA DE LOS FUTUROS POBLADORES ATRAÍDOS POR ÉSTOS, CON RETENCIÓN DE LA DOMINICATURA DEL TEMPLE.

Les primeres cartes de l'orde del Temple van ser efectuades pel comendatari juntament amb els frares, per aixó alguns d'ells són nombrats a l'inici d'aquesta carta. La carta és a favor de dos particulars, preveient la vinguda d'altres pobladors, i on es precisa l'obligació personal del pagament del cens i demés prestacions; la quantia, el receptor, ... La idea d'acord bilateral sembla, amb aquesta carta, ben definida. També es normal que el senyor es reservi el que cregui convenient (excepto nostro domengue quod nos retinemus).

In nomine summi Dei qui est trinus et unus, amen. Ego Petrus de Cartila et ego Frevol et ego Aymericus, et ego Guillermus de Tavernos et simul omnes nostri fratres, damus illam nostram hereditatem quam nos habemus in castro de Assinos excepto nostro domengue quod nos retinemus, ad te Girbert et ad te Bernard Ferrer, quod vos populetis illam ad honorem Dei et Templi. Et talis est convenientia inter nos et vos, quod tu Girbert habeas et teneas duas pareladas de terra et una turre, cum decima et primitia quae reddas; et tu Bernard Ferrer similiter duas pareladas cum sua turre, deciman et primitiam reddendo. Hoc damus vobis atque concedimus, et filiis vestris, et vestrae posteritati. Alii vero populatores quos vos feceritis populare ad honorem Dei et Templi reddant nobis decimas et primitias, et de unaquaque parelada reddant unoquoque anno una perna de duodecim denariis, et quatuor fogaças, et uno jornal ad seminandum. Ad unaqueque parelada, quae populaverint damus sex modios de Cervera in terra garachada.

Facta carta octavo Kalendas septembris, anno ab Incarnatione Domini 1151, regnante Ludovico rege.

sig+num Petri de Cartila. Sig+num de don Frevol. Sig+num Guillermi de Tavernos.

Petrus scripsit et hoc signum + fecit.

La intervenció de Alfons I es va reduir a instar a la casa de Cervera, amb col·laboració d'altres cavallers, a repoblar la zona del Castell d' Asens mitjançant establiments agraris col·lectius. Amb aquests establiments agraris s'agrupen totes les cartes de població que adopten una forma de concesions de terra de cultiu a homes, col·lectivitats o pobladors de manera general per part del senyor dominical.

13 d'octubre de 1190.

CARTA DE POBLACIÓN OTORGADA POR BERNARDO DE MONTPALAU Y BERENGUER DE LUNA, EN SU NOMBRE Y DE ORDEN DE GUILLERMO DE CERVERA Y BERNARDO DE MONTPAÓ, A UN GRUPO DE HOMBRES DE PREIXENS, NUEVOS MORADORES DE TORREBLANCA. LES DAN EN CULTIVO LAS TIERRAS Y PERTINENCIAS DEL TÉRMINO, CUYASAFRONTACIONES SE DETALLAN, SALVO LOS MOLINOS, CON PLENAS FACULTADES DE DISPOSICIÓN Y BAJO ÚNICA CARGA DE UN CENSO ANUAL FIJO A FAVOR DE LOS SEÑORES DE CASTELLDANS,

26 de maig de 1192

CARTA DE POBLACIÓN OTORGADA POR GIBERTO DE ALBAGÉS Y DOMINGO DE ABIZANDA, A UN GRUPO DE MORADORES DEL LUGAR DE RIUSECH, EN TÉRMINO DE CASTELLDANS. LES HACEN DONACIÓN DE LAS TIERRAS DE LABOR -CUYAS AFRONTACIONES SE DETALLAN- CON SUS PERTENENCIAS, BAJO UNA PRESTACIÓN PARCIARIA, Y SEÑALAN LUGAR PARA EDIFICACIÓN DE LAS VIVIENDAS, CON SUS HUERTOS Y “FERREGENALES”, DE LIBRE POSESIÓN.

25 de febrer de 1225

CARTA DE POBLACIÓN OTORGADA POR ARNALDO PUNYET A LOS HABITANTES DEL LUGAR DE LES BECES, TÉRMINO DE CASTELLDANS, PARAJE DE VALLSECA. LA DONACIÓN DEL LUGAR CON SUS AFRONTACIONES SE EFECTÚA A FAVOR DE CINCO POBLADORES Y SUS DESCENDIENTES, BAJO CANON ANUAL DE CULTIVO Y LIBERTAT DE ENEJENACIÓN DE LAS TIERRAS, SALVO EL TANTEO SEÑORIAL Y CON LICENCIA PARA EDIFICAR MOLINOS. EL CONCEDIENTE SE RESERVA LA JUSTICIA DOMINICAL. LOS POBLADORES PROMETEN FIDELIDAD AL MISMO Y LA OBSERVANCIA DE LA CARTA.

Abans del 3 de gener de 1226

CARTA DE POBLACIÓN OTORGADA POR GUILLERMO DE CERVERA A LOS HABITANTES DE ALBAGÉS Y VALLDEREIG.

3 de gener de 1226

CARTA DE FRANQUICIA OTORGADA POR GUILLERMO DE CERVERA A LOS POBLADORES DE ALBAGÉS Y VALLDEREIG Y SUS TÉRMINOS, SEGÚN CONSTABAN EN LA ESCRITURA DE POBLACIÓ. LES CONCEDE LIBERTAD EN EL USO DE HERRERÍA, SIN OBLIGACIÓN DE ACUDIR A CASTELLDANS, Y RENUNCIA A TODO DERECHO SOBRE AQUELLOS LUGARES, SIN RESERVA ALGUNA. LOS POBLADORES SATISFACIERON UNA SUMA DE DINERO POR ESTA CONCESIÓN.

24 de novembre de 1232

CARTA DE POBLACIÓN OTORGADA POR ARNALDO PUNYET A UN GRUPO DE OCHO MARADORES DE VALLSECA, EN TÉRMINO DE CASTELLDANS. LES CONCEDE OCHO PARTES DE LA HEREDAD PARA SU CULTIVO BAJO EL CANON PARCIARIO Y CON PLENA LIBERTAD DE ENAJENACIÓN. EL SEÑOR SE RESERVA EL EJERCICIO DE LA JUSTICIA, SEGÚN LA COSTUMBRE DE CASTELLDANS. LOS POBLADORES PROMETEN TENER LEVANTADAS SUS MANSIONES EN EL TÉRMINO DE UN AÑO.

 Era corrent assegurar la competència procesal del concedent, i els pobladors a sotmetres a la seva jurisdicció.

16 de desembre de 1232

ESTABLECIMIENTO DE TIERRA EFECTUADO POR ARNALDO PUNYET A FAVOR DE JUAN DEZCANÓS, EN EL TÉRMINO DE VALLSECA. EL DONATARIO RECIBE LA NOVENA PARTE -RESERVADA POR EL DONANTE- DE LA HEREDAD CONCEDIDA ANTERIORMENTE A OCHO POBLADORES, Y EN IDÉNTICAS CONDICIONES QUE ÉSTOS, COMPLETÁNDOSE ASÍ EL ANTERIOR ESTABLECIMIENTO.

16 d'abril de 1236

CARTA DE POBLACIÓN OTORGADA POR ARNALDO PUNYET A LOS HABITANTES DE LES BECES, TÉRMINO DE CASTELLDANS, PARAJE DE VALLSECA. LA DONACIÓN DEL LUGAR, CON SUS AFRONTACIONES, SE EFECTÚA A FAVOR DE CINCO POBLADORES Y SUS DESCENDENCIAS, PARA SU CULTIVO, BAJO CANON PARCIARIO. LES CONCEDE LIBERTAD DE ENAJENACIÓN DE LAS TIERRAS, SALVO EL TANTEO SEÑORIAL. EL SEÑOR SE RESERVA LA JUSTICIA DOMINICAL. LOS POBLADORES PROMETEN FIDELIDAD AL MISMO Y LA OBSERVANCIA DE LA CARTA.