Pàgina

COGNOMS

Pàgina

COGNOMS

Pàgina

COGNOMS

110

ALDOMÁ RIBÉ JOSEPH LLORENS

97

FARRAN PAU FRANCISCO JAUME

87

PONSES PONTONS PAU FRANCISCO

57

ALDOMÁ RIBER ANTONIA CATHARINA

55

FARRAN PAU JOSEPH MIQUEL

52

PONSES PONTONS RAMON JOSEPH

39

ALDOMÁ RIBER CECILIA ROSA

12

FARRAN PAULA JOSEPHA

6

QUERAL PALUART MARIA ROSA

90

ALDOMÁ RIBER MARTA IGNACIA

61

FARRAN VEÁ COLUMBO JOSEPH

30

QUERAL PALUART THARESA MARIA

114

ALENTORN SANS ROSA MARINA

27

FARRAN VEÁ PERE MIQUEL

127

QUERALT ANTONIO ISIDRO

29

BARBERÁ SERRANO MIQUEL ANTON

102

FARRÉ CASANOVES MARIANGELA JOSEPA

78

QUERALT MACIA JOSEPHA MARIA

110

BARBERÁ SERRÁNO VALERI MAGI

115

FARRÉ ELIAS RAMON FRANCISCO

104

QUERALT MASSIÁ MARIA ANTONIA

109

BARDINA SENCIA MAGDALENA TERESA

127

FARRÉ RAYMUNDA RITA

117

QUERALT MASSIÁ TERESA ANTONIA

101

BARQUÉ FARRÉ MARIA TERESA TECLA

115

FARRÉ TOST MARIA ANA

114

QUERALT PALUÁ MARIA MARINA

121

BARRULL ROSA TECLA

95

FARRER ALIÀ PERE PAU

87

QUERALT PALUART PERE JOSEPH

7

BARVERÁ MINGUELL MARIA THARESA

60

FARRER BOTÉ JOSEPH PAU

105

QUERALT QUADRAT FRANCISCO MIQUEL

40

BARVERÁ MINGUET RAMON JUAN

56

FARRER CRESPI ANTON FRANCISCO

34

QUERALT QUADRAT MIQUEL PERE

68

BARVERÁ SERRANO ANTONIA MARIA

83

FARRER LLANAS RAIMUNDA MARIA

64

QUERALT QUADRAT ROSA MARIA

104

BELLET MORA TERESA ANTONIA

32

FARRER TOST JOSEPH JUAN

105

QUERALTÓ POLLHI ANTONIA MAGINA

73

BERNAT FUSTER RAMON SEBATIÁ

79

FARRER TOST THARESA AGNAMARIA

67

QUERALTÓ POLLINA MAGI FRANCISCO

13

BERNAUS BONET ENGRACIA JOSEPHA

102

FARRÉS PALUÁ RAMON MIQUEL

3

QUEROL COSTAFREDA MARIA ANTONIA

104

BERNAUS BONET MARIA ANTONIA

50

FARRES PALUART FRANCISCA ALISABET

59

RABULL RIBES ESPERANSA MARIA

58

BERNAUS BONET PAU PERE

86

FARRES PALUART PERE FRANCISCO

21

RABULL RIBES PERE IGNASI

98

BERNAUS FARRAN ESPERANSA MARIA

25

FARRES PALUART PERE GABRIEL

108

REBOLL RIBES RAMON JOSEPH

124

BERNAUS PABLO JOSEP

37

FONTANET JOSEPHA MARIA

120

RIBÉ MORERA FRANCISCO MIGUEL

43

BERNAUS RIBES ANTONIA ENGRACIA

65

FUSTER VILELLA AGNA MARIA

73

RIBELLES GOMÉS JOSEPH VICEN

102

BERNAUS RIBES BLASI JOSEP PERE

36

FUSTER VILELLA AULARIA MARIA

49

RIBELLES GOMÉS MARIA MADALENA

60

BERNAUS RIBES ENGRACIA MARIA

14

GARRIGA LLUCIA ANTONIA

127

RIBELLES MARIA MADALENA

36

BODET MONTAÑOLA MARIA ANTONIA

31

GINE MATA GELTRUDIES MARIA

118

RIBELLES MARIA ROSA

81

BODET MONTAÑOLA PERE PAU

82

GINER FARRAN ANTON GABRIEL

6

RIBELLES MATHEU JOSEPH PERE

11

BONET GRAÑÓ THARESA MARIA

31

GINER MATA PAULA ANTONIA

53

RIBELLES MATHEU MACIA JOSEPH

45

BONET GRIÑO MARIA THARESA

54

GINER SALBADOR ANTON

88

RIBELLES MATHEU MARIA JOSEPHA

61

BONET GRIÑÓ PERE JOSEPH

53

GIÑO MATHEU FELIP JOSEPH

17

RIBELLES MATHEU THARESA MADALENA

88

BONET GRIÑO RAMON CARLOS

22

GRAÑO MATHEU MARIA ANNA

78

RIBELLES QUERALT ANTON JOSEPH

98

BONET GRIÑO RAMON MIQUEL

106

GREÑÓ DUAIGUES BARBARA MARIA

111

RIBELLES SANS FRANCISCO JOSEPH

121

BORRAS JOSEPH MIGUEL PABLO

119

GREÑÓ RAYMUNDA PAULA

37

RIBELLES SANS ROSA PAULA

71

BORRÁS VALLES FRANCISCA THARESA

119

GREÑÓ RAYMUNDA PAULA

51

RIBELLES SOLSONA ALENA RAIMUNDA

28

BORRAS VALLES PAU FRANCISCO

54

GRIÑO DUAIGUAS THARESA MARIA

119

RIBELLES SOLSONA ANTONIO FRANCISCO

79

BORRULL LLUCH MADALENA FRANCISCA

77

GRIÑÓ DUAYGUES ANTON JOSEPH

69

RIBELLES SOLSONA IGNACIA ANTONIA

44

BORRULL SEGURA FRANCISCO ANTON

95

GRIÑO MATHEU ESTEVE JOSEPH

118

RIBELLES TERESA MADALENA

9

BORULL SEGURA JOSEPH ANTON

48

GUIU BONET CATHARINA MARIA

51

RIBELLES VEÁ MACIA PERE

108

BOSCH FUSTER FRANCISCO JOSEPH ANTON

83

GUIU BONET MARIA ANTONIA

5

RIBELLES VEÁ MIQUEL FRANCISCO

77

BOSCH FUSTER THARESA MARIA

113

GUIU BONET RAMUNDA ESPERANSA

43

RIBER MORERA JOSEPH RAMON

122

BRAGÓS GREÑO ROSA TERESA

25

GUIU BONET THARESA MARIA

84

RIBER MORERA RAMON MIQUEL

19

BRAQUE FARRER SEBASTIA JOAN

30

JANER VALART MATHEU FRANCISCO

38

ROCA REINA MARIA ANTONIA

56

BRAQUÉ FARRERS JUAN BICEN

66

JANER AGADA GELTRUDIES

103

RIVELLES GOMÉS MARIA FRANCISCA

8

BRAQUÉ FARRRER JOAN ROC

124

LLADO FRANCISCO JUAN

63

ROCA REINER JOSEPH FRANCISCO

111

BRICHS RIBELLES JOSEPH FRANCISCO

27

LLADO RIBELLES MIQUEL JUAN

107

ROCA REÑE MARIA ANTONIA

52

BRICHS RIBELLES JOSEPHA FRANCISCA

11

LLAHÜ FON MARIA ANTONIA

80

ROSELL TRILLA JOSEPH FRANCISCO

80

CAPDEVILA BONET MIQUEL PAU

62

LLEDÓ RIBELLES JOSEPHA RAIMUNDA

120

SALA RAYMUNDO JOSEPH

33

CAPDEVILA BONET SEBASTIA BACILI JOSEP

116

CAPDEVILA BONET VICENTE MIGUEL

42

LLEDÓ RIBELLES JOSEPH PERE

100

SALA SAURA FRANCISCA PAULA

89

CARBONELL QUERALT RAYMUNDA MARIA

7

MANTANÊ FARRER MARTÍ JOAN

123

SALA TERESA PAULA

122

CARBONELL TERESA ANTONIA

103

MATEU RIBELLES MARIA JOSEPA

19

SALTO DAMA ANTON JOSEPH

99

CASANOVES CURCÓ JOSEPH ISIDRO

117

MATHEU FURTIT MARIANO MATHIAS

50

SALTÓ DAMÁ ESPERANSA MARIA

58

CASANOVES CURCÓ THARESA ESPERANSA

62

MATHEU RIBELLES THARESA CATHARINA

109

SALTO DAMA FRANCISCO JOSEPH

81

CASANOVES ESPINAS JOSEPHA ANGRACIA

41

MATHEU RIBELLES JOSEPH MACIA

76

SALTÓ DAMA MIQUEL JUAN

113

CASANOVES ESPINOSA

41

CASANOVES ESPONÇÓ MARIA THARESA

10

MATHEU RIBELLES MARIA THARESA

106

SALTO NOGUÉ MARIA AGNES

128

CASANOVES RAYMUNDO MIGUEL

35

MERCADAL GROSET MARIA ANTONIA

69

SALTO NUGUÉ JOSEPH MIQUEL

84

CAU GOMÉS ANTONIA JOSEPHA

4

MERCADAL MORAGAS JOSEPH PERE

92

SANOU VILA FRANCISCO JOSEPH

4

CAU GOMES BISCENT GASPA

113

MESSEGUER FARRÉS JOAN PERE

122

SANS MOR PABLO FRANCISCO

39

CAU GOMÉS MARIA FRANCISCA

126

MIQUEL PEDRO JOSEPH

68

SARDÁ CURCÓ MATHEU FRANCISCO

125

CAU GOMÉS TERESA MADALENA

76

MIQUEL QUERALT JUAN JAUME

67

SEGALÁS BORRAS FRANCISCO JUAN

24

CAU GRAÑÓ PAULA MARIA

101

MIQUEL QUERALT RAMON FRANCISCO

112

SEGALÁS BORRÁS MIQUEL PERE

111

COCA ESPASA JOAN FRANCISCO

106

MONTAÑA FARRE ANTONIA ESPERANSA

29

SEGALÁS BORRAS RAMON MIQUEL

117

CORVELLA PONCES ANTON JOSEPH

92

MONTANÉ BARDINE MARIA FRANCISCA

65

SEGURA COSTAFREDA MARIA ROSA

126

COSTAFREDA FELIPE FRANCISCO

16

MONTANÉ FARRER ISABEL MARIA

41

SEGURA COSTAFREDA MIQUEL PERE

59

COSTAFREDA GOMÉS MAGDALENA ROSA

15

MONTANE VERDINA GELTRUDIES

119

SEGURA FUSTE MATHEO JOSEPH

102

COSTAFREDA GOMÉS MARIA MADALENA

49

MORA VALLET ANTONIA MATHEBA

97

SEGURA FUSTER FRANCISCA QUITERIA

24

CURCO CATALA MARIA AGNA

90

MORA VALLET MARIA GELTRUDIES

72

SEGURA FUSTER MADALENA THARESA

115

CURCÓ AMOROS PERE JOSEPH

22

MORA VELLET MARIA ANTONIA

46

SEGURA FUSTER MARIA ROSA

125

CURCÓ ANTONIA MARIA

85

MORERA PACETA MANUELA SERAFINA

23

SEGURA QUERAL BATISTA THOMAS

112

CURCÓ BONET JOSEPH RAMON

18

NOGUE BONET AGADA MARIA

66

SEGURA QUERALT GASPA ANTON

35

CURCO RIPOLL BICENT FRANCISCO

108

NOGUÉ COSTAFREDA MARIA MARGARIDA

107

SEGURA QUERALT ROSA MADALENA

93

CURCÓ RIPOLL JUAN ANTON

55

NOGUER BONET BLACI FRANCISCO

28

SERDA CURCO COLUMBO FRANCISCO

46

CURCÓ ROCA ANTONIA MARIA

94

NOGUER BONET FRANCISCA MARIA

107

SERDÁ CURCÓ ESPERANSA MARIANGELA

110

CURCO ROCA JOSEPH RAMON

48

NOGUER COSTAFREDA FRANCISCO

44

SIMO RIBER ESPERANSA LLEHONOR

94

CURCÓ ROCA LLORENS IGNACI

75

NUGUER COSTAFREDA MARCH JOSEP

13

SIMO RIBER FRANCISCO JOSEP

20

CURCÓ ROCA MARIA THARESA

70

POL VALLES JOSEPH JACINTO

85

SIMO RIBER MARIA MADALENA

71

CURCÓ ROCA VICEN JOSEPH

26

POL VALLÉS PAU JUAN

115

SOLÁ FRANCISCO JOSEP

105

FARRAN BEÁ JUAN MASSIÁ

21

PONCES PONTONS FRANCISCO RAMON

33

THOMAS FALGUERA PERE JAUME

99

FARRAN BERNAUS BLACI JOSEPH

114

PONCES PONTONS JOSEPA MARIA

123

VALLES ROSA THERESA

18

FARRAN BERNAUS FRANCISCO JOSEPH

47

PONS CURCO ANTON JOSEPH

9

VALLET MORA JOSEPH ANTON

34

FARRAN CAPDEVILA COLUMBO JOSEPH

10

PONS CURCÓ LLUCÍA MARIA

38

VALLET MORA RAMON JOSEPH

112

FARRAN CAPDEVILA JUAN FRANCISCO

103

PONS CURCÓ MADALENA FRANCISCA

64

VALLET MORA ROSA MARIA

100

FARRAN CUNILLERA MASSIÁ FRANCISCO

15

PONS MAROLA MARIA ANGRACIA

42

VARDINA JUAN RAMON

45

FARRAN CUNILLERA PAU FRANCISCO

91

PONS MIRO ANTON JOSEPH

12

VERDINÉ FRANCISCO JOSEPH

72

FARRAN CUNILLERA PERE FRANCISCO

91

PONS MIRÓ JOSEPH FRANCISCO

75

VIDAL CAMBRA BATISTE COLUMBO

7

FARRAN DOMENECH JOSEPHA ROSA

100

PONS MIRO THERESA MARIA ANASTASIA

96

VIDAL FRANCISCA MADALENA

74

FARRAN MIQUEL MACIA

109

PONS SEGURA LLUCIA MARIA

116

VILELLA TOST FRANCISCA TECLA

16

VILELLA TOST MARIANO SALBADOR


Any 1766


2) Queral Costafreda Maria Antonia:

ÿ Queral filla llegítima de Francesch Queral ÿ de Maria Queral ÿ Costafreda tots de la precent vila; li posarent per noms Maria ÿ Antonia; sels digué lo Parentiu Espiritual que avian contret quant tocarent la Criatura, In Sacro Fonte, La obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana ÿ para que conste firmo lo Present vui die y any Calendat. Ita est Anton Serret Vicari


4) Mercadal Moragas Joseph Pere.

En la Parroquial Iglesia de nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldases Bisbat de Lleida en lo dia dotse de febrer de mil set sens xixanta y sis fou Batejat un miñó; lo que nasque lo die deu del mateix mes y any fill llegitim de Joseph Mercadal ÿ de Maria Mercadal ÿ Moragues conjuges en Castelldasses; fou padrí Pere Moragas fill de Francisco Moragas ÿ de Alisabet Moragas ÿ Juana, tots de Aspa Bisbat de Lleida; Padrina fou Maria Casanoves filla de Joseph Casanoves ÿ Maria Segura, tots de Castelldasses; li posarent per noms Joseph y Pere, sels digué lo Parentiu Espiritual que avian contret quant tocarent la Criatura, In Sacro Fonte, y la obligació que tenian de Eseñarli la Doctrina Christiana, ÿ paraque Conste firmo lo precent vui die y any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


4) Cau Gomes Biscent y Gaspar.

En la Parroquial Iglesia de nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasses Bisbat de Lleida, en lo die tretse de Mars de mil set cens xixanta ÿ sis fou Batejat un miñó segons ritus y sarimonies de nostra Mare la Iglesia fill llegítim ÿ natural de Biscent Cau ÿ da Maria Cau ÿ Gomés conjuges en Castelldasses. Fou padrí Gaspar Godie Fill de Gaspar Godie ÿ de Francísca Godie ÿ Esteve, tots de la Vila de Alcarras del mateix Bisbat. Padrina fou Magdalena Curnador filla de Ramón Cau ÿ de Maria Cau y Panella; tots de la Vila del Vilosell Arcabisbat de Tarragona, ÿ dits Padrins li Posarent per noms Biscent y Gaspa, sels digué lo Parentiu Espiritual que avían contret quant tocarent la Criatura, In Sacro Fonte, ÿ la obligació que tenian de Eseñarli la Doctrina Christiana, ÿ paraque Consté firmo lo precent vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


5) Ribelles Veá Miquel Francisco.

En la Parroquial Iglesia de nostra Señora de La Assumpta del Poble de Castelldasses Bisbat de Lleida en lo die vintiquatre de Mars, de mil set cens xixanta ÿ sis fou Batejat un miñó, lo que nasqué lo mateix die y any ja Calendat; segons ritu ÿ sarimonies de nostra mare La Iglesia; fill llegítim ÿ natural de Francisco Ribelles ÿ de Theresa Ribelles ÿ Veá Conjuges en dita vila; fou Padrí Miquel Ribelles fill de Joseph Ribelles Major ÿ de Maria Ribelles ÿ Riber; tots de dita vila; Padrina fou Agnamaria Veá filla de Pere Veá ÿ de Agnamaria Veá; tots de la vila del Cano del mateix Bisbat; li posarent per noms Miquel ÿ Francisco, sels digué lo Parentiu Espiritual que avian contret quant tocarent la Criatura, In Sacro Fonte, ÿ la obligació que tenian de Eseñarli la Doctrina Christiana; ÿ paraqe Conste firmo lo precent vui die y any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


6) Ribelles Matheu Joseph Pere.

En la Parroquial Iglesia de nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasses Bisbat de Lleida; en lo die vint ÿ nou de Abril de mil set cens xixanta ÿ sis; lo que nasqué lo mateix díe y any fou Batejat un miñó segons ritu, ÿ sarimonies de Nostra Mare La Iglesia; fill legítim ÿ natural de Joseph Ribelles Menor ÿ de Magdalena Ribelles ÿ Matheus Conjuges en Castelldasses; fou Padrí Joseph Ribelles Major fill de Ramon Ribelles y de Tharesa Ribelles ÿ Manuel tots de la precent vila; Padrina fou Maria Costafreda ÿ Matheu filla de Juan Matheu ÿ Catharina Matheu, tots de la precent vila, li posarent per noms Joseph ÿ Pere, sels digué lo Parentiu Espiritual que avían contret quant tinguerent la Criatura, In Sacro Fonte, ÿ la obligació que tenian de Eseñarli la Doctrina Christiana; ÿ paraque Conste firmo lo precent vui die ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret ÿ Riu Prevere ÿ Vicari de dita Vila.


6) Queral Palubart Maria Rosa

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasses Bisbat de Lleida en lo die dos de Maigt de mil set cens xixanta ÿ sis, fou Batejada un minyona segons ritu, ÿ serimonies de Nostra Mare La Iglesia, la que nasqué lo mateix die y any dal dit filla llegítima ÿ natural de Thomas Queral ÿ de Alissabet Queral ÿ Palubart Conjuges en dita vila; fou Padrí Joan Farres fill de Pere Farres ÿ de Agnamaria Farres ÿ Queral tots de la precent vila; Padrina fou Francisca Paluart filla de Pere Paluart ÿ Alissabet Paluart ÿ Miro, tots de la precent vila, li posarent per noms Maria ÿ Rosa; sels digué lo Parentiu Espiritual que avían contret quant tocarent la Criatura, In Sacro Fonte, ÿ la obligació que tenian de Eseñarli la Doctrina Christiana ÿ paraqe Conste firmo lo precent vui die ÿ any ja Calendat: Ita est Anton Serret Vicari .


7) Farran Domenech Josepha Rosa

En la Parroquial Iglesia de nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; en lo die set de Maigt de mil set cens xixanta ÿ sis fou Batejada una niña segons ritu ÿ Serimonies de Nostra Mare La Iglesia, La que nasqué lo mateix die y any; filla legítima ÿ natural de Miquel Farran Major ÿ de Mariagna Farran ÿ Domenech Conjuges en Castelldasens; fou Padrí Joseph Farran fill llegitim de Francisco Farran menor y de Mariagna Farran ÿ Miró difunta, tots de Castelldasens. Padrina fou Theccla Farran ÿ Cap de Vila; evitan en dita vil; filla llegítima de Miquel Capdevila ÿ de Catharina Capdeviala ÿ Odena; ÿ dits Padrins li posarent per noms Josepha ÿ Rosa, tocarent la Criatura, In Sacro Fonte, sels digué lo parentiu que avían contret ÿ la obligació qe tenian de Eseñarli la Doctrina Christiana; ÿ paraqe Conste firmo lo precent vui die ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


7) Maria Taresa Barverá Minguell

En la Parroquial Iglesia de nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; en lo die trenta de Maigt de mil set cens xixanta ÿ sis vas Batejar una miñona segons ritu ÿ Serimonies de Nostra Mare La Iglesia; La que nasqué lo mateix die y any; filla legítima ÿ natural de Francisco Barvera ÿ de Rosa Barvera ÿ Minguell Conjuges en Castelldasens; fou Padrí Joseph Barverá fill de Francisco Barverá y de Rosa Barverá evintan en dita vila ÿ no hi hague sinó dit Padri ÿ possá per noms â dita Criatura Maria ÿ Tharesa, se li digué lo Parentiu Espiritual que avía contret, quan toca la Criatura, In Sacro Fonte ÿ la Obligació que tenia de Eseñarli la Doctrina Christiana, ÿ paraqe Conste firmo lo precent vui die ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


7) Martí Joan Montaña Farre

En la Parroquial Iglesia de nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; en lo die vintiquatre de Juny de mil set cens xixanta ÿ sis; vas Batejar un miño segons ritu ÿ Serimonies de Nostra Mare La Iglesia lo que nasqué lo mateix die fill llegítim ÿ natural de Juan Montaña ÿ de Josepha Montaña ÿ Farrer Conjuges en Castelldasens; fou Padrí Marti Casanoves fill de Graviel Casanoves ÿ de Tharesa Casanoves ÿ Estarragués evitans en dita vila; Padrina fou Magdalena Farrer filla de Pau Farre ÿ de Llucia Farre ÿ Targa evitan en Castelldasens; ÿ li posarent per noms Marti ÿ Joan; sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quan tocarent la Criatura, In Sacro Fonte, sels digué la obligació que tenian de Eseñarli la Doctrina Christiana ÿ paraqe Conste firmo lo precent vui die ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


8) Braqué Farrer Joan Roc.

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldans Bisbat de Lleida; en lo dia divuit de Agost de mil set cens xixanta ÿ sis fou Batejat per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia un miñó, lo que nasqué lo die disset de dit mes y any; fill llegítim ÿ natural de Juan Braqué ÿ de María Braqué ÿ Farrer Conjuges en dita vila; fou Padrí Pere Juan Braqué fill de Ramon Braque ÿ de Maria Braqué ÿ Carvonell; tots de la vila de Mullarusa Bisbat de Solsona. Padrina fou Magdalena Farrer filla de Pau Farrer ÿ de Llucia Farrer, evitans en Castelldasens; ÿ li posarent per noms Joan ÿ Roc; sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quan tocarent la Criatura, In Sacro Fonte, ÿ la obligació qe tenian de Eseñarli la Doctrina Christiana ÿ paraqe Conste firmo lo precent vui die ý any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


9) Vallet Mora Joseph Anton

En la Parroquial Iglesia de nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldans Bisbat de Lleida; en lo dia vinti ÿ tres de Setembre de mil set cens xixanta ÿ sis; fou Batejat per mi Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de dita Parroquia un miño lo que nasqué lo die vintidos de dit mes ÿ any fill legítim ÿ natural de Anton Vallet ÿ de Alisabet Vallet ÿ Mora Conjuges en dita vila; fou Padrí Joseph Mora fill de Jaume Mora ÿ de Tharesa Mora ÿ Triquell tots de dita vila. Padrina fou Llucia Pons filla de Juan Amoros ÿ de Cecilia Amoros ÿ dita padrina avitan en Castelldasens; ÿ li posarent per noms Joseph ÿ Anton sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret La obligació que tenian de Eseñarli la Doctrina Christiana; ÿ paraque Conste firmo lo precent vui die ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


9) Joseph Anton Borrull Segura.

En la Parroquial Iglesia de nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida, en lo die sinch de Octubre de mil set cens xixanta ÿ sis; fou Batejat per mi Anton Serret ÿ Riu Vicari de dita Parroquia segons rítu ÿ Sarimonies de Nostra Mare La Iglesia un miño lo que nasqué lo die antes de dit mes ÿ any, fill llegítim de Matheu Borrull ÿ de Magdalena Borrull ÿ Segura Conjuges en dita vila; fou Padrí Joseph Casanoves fill de Graviel Casanoves ÿ de Tharesa Casanoves ÿ Estragués, Padrina fou Tharesa Segura filla de Miquel Segura ÿ de Maria Segura tots avitans endita vila, li posarent per noms Joseph ÿ Anton, sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quan tocarent la Criatura, In Sacro Fonte, ÿ la Obligació que tenian de Eseñarli la Doctrina Christiana; ÿ paraque Conste firmo lo precent vui die ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.

Any 1767


10) Matheu Ribelles Maria Tharesa

En la Parroquial Iglesia de nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida, en lo dia tres de Janer de mil set cens xixanta ÿ set fou Batejada una miñona; per mi Anton Serret ÿ Riu Vicari de dita Parroquia, la que nasqué lo dia dos de dit mes ÿ any filla llegítima de Macia Matheu ÿ de Antonia Matheu ÿ Ribelles Conjuges en dita vila; fou Padrí Juan Matheu fill de Graviel Matheu ÿ de Rosa Matheu ÿ Queral, tots de dita vila Padrina fou Tharesa Ribelles filla de Pere Veá ÿ de Agnamaria Veá ÿ Serlés tots del lloch del Canó del matiex Bisbat; li possarent per noms Maria ÿ Tharesa; sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura, In Sacro Fonte, ÿ la obligació que tenian de Eseñarli la Doctrina Christiana, ÿ paraqe Conste firmo lo precent vui die ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


10) Pons Curcó Llucía Maria

En la Parroquial Iglesia de nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida, en lo dia quatre de Janer de mil set cens xixanta ÿ set, fou Batejada una miñona segons Sermonies ÿ ritu de Nostra Mare La Iglesia; La que nasqué lo die tres de dit any ÿ mes filla llegítima de Juan Pons ÿ de Francisca Pons ÿ Curcó Conjuges en dita vila; fou Padrí Simon Angles fill de Francisco Angles ÿ de Alena Angles ÿ Costafreda tots de dita vila Padrina fou Lucía Pons filla de Juan Amorós ÿ Cecilia Amoros difuns en Casteldases; li Posarent per noms Llucía y Maria; sels digué lo Parentiu espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura, In Sacro Fonte, ÿ la Obligació que tenian de Eseñarli la Doctrina Christiana, ÿ paraque Conste firmo vui die ÿ any ja Calendat: Ita est Anton Serret Vicari.


11) Bonet Graño Tharesa Maria

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; en lo die vuit de Mars de mil set cens xixanta ÿ set, fou Batejada una miñona, per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia, La que nasqué die set de dit mes ÿ any; segons ritu y sermonies de la Nostra Mare La Iglesia; filla llegítima ÿ natural de Ramon Bonet Menor ÿ de Maria Bonet ÿ Graño, Conjuges en dita vila; fou Padrí Pere Juan Graño fill de Juan Grañó ÿ Madgdalena Graño ÿ Grau tots de dita vila; Padrina Tharesa Bonet filla de Joseph Agila ÿ de Josepha Agilá y Ribes; li possarent per Noms Tharesa ÿ Maria, tocarent la Criatura, In Sacro Fonte, sels digue lo Parentiu Espiritual que avían Contret ÿ la Obligació que tenian de Eseñarli la Doctrina Christiana; ÿ para que Conste firmo lo precent vui die y any ja Calendats: Ita est Anton Serret Vicari.


11) Llahü Fon Maria Antonia

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida, en lo dia set de Mars de mil set cens xixanta ÿ set; fou Batejada una miñona, per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia, La que nasqué die quinse de dit mes ÿ any; filla llegítima de Damia LLahü ÿ de Damiana Llahü ÿ Fon, fills del lloch de Thahuy Bisbat de Urgell; fou Padrí Anton Garriga fill de Joseph Garriga ÿ de Tharesa Garriga, tots evitans en Castelldasens; Padrina fou Tharesa Garriga, filla de Francisco Farrer ÿ de Antonia Farrer, dita Padrina evitan en Castelldasens, li possarent per noms Maria ÿ Antonia, sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura, In Sacro Fonte, ÿ la Obligació que tenian de Eseñarli la Doctrina Christiana:: ÿ paraque Conste firmo Lo precent vui die ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


12) Francisco Joseph Verdine

En la Parroquial Iglesia de nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; en lo dia divuit de Mars de mil set cens xixanta ÿ set fou Batejat per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia un miñó segons ritu ÿ sermonies de Nostra mare la Yglesia. Lo que nasqué dia diset de dit mes ÿ any; fill llegítim ÿ natural de Francisco Verdiné ÿ de Magdalena Verdine conjuges en dita vila; foren Padríns Francisco Montané fill de Anton Montané ÿ de Francisca Montané y March tots de dita vila; Padrina fou Paula Coca filla de Salbador Garriga ÿ de Maria Garriga ÿ Falguera tots de dota vila; li possarent per noms Francisco ÿ Joseph; sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura, In Sacro Fonte, La obligació que tenian de Eseñarli la Doctrina Christiana; ÿ paraque Conste firmo lo precent vull ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.

12) Farran Paula Josepha

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcioa del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; en lo dia vintinou de Mars de mil set cens xixanta ÿ set fou Batejada per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia una miñona la que nasqué lo mateix die segons ritu sermonies de Nostra mare la Yglesia; filla llegítima ÿ natural de Joseph Farran ÿ de Tharesa Farran, conjuges en dita vila; foren Padríns Miquel Farran fill de Francisco Farran major ÿ de Rosa Farran ÿ Ballvé, tots avitans en dita vila; Padrina fou Josepha Farran ÿ Bernaus filla de Blaci Bernaus major ÿ de Maria Bernaus ÿ Pons; li possarent per noms Paula ÿ Josepha, sels digué lo Parentiu espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In Sacro Fonte) y La obligació que tenian de Eseñarli la Doctrina Christiana:: ÿ paraque Consté firmo lo precent vui die ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


13) Bernaus Bonet Engracia Josepha

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida, en lo dia deset de Abril de mil set cens xixanta ÿ set fou Batejada per mi una miñona, la que nasqué lo die antes de dIt mes ÿ any, segons ritu ÿ sermonies de Nostra mare la Yglesia; filla llegítima ÿ natural de Blaci Bernaus menor ÿ de Tharesa Bernaus ÿ Bonet conjuges en dita vila; fou Padrí Pere Joseph Bonet fill de Francisco Bonet ÿ de Agada Bonet ÿ Queral Padrina fou Josepha Bonet filla de Joseph Pons ÿ de Doratea Pons, tots de dita vila, li possarent per Noms Engracia ÿ Josepha sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura( In Sacro Fonte) y La obligació que tenian de Eseñarli la Doctrina Christiana; ÿ paraqe Consté firmo lo precent vui die ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


13) Simo Riber Francisco Joseph (anomenat Lo Ganancies)

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleÿda; en lo die set de maig de mil set cens xixanta ÿ set, fou Batejat per mí Anton Serret Vicari, una miño lo que nasqué lo die sis de dit mes ÿ any fill llegítim ÿ natural de Joseph Simó ÿ de Llehonor Simo ÿ Riber, conjuges en dita vila; fou Padrí Francisco Riber fill de Miquel Riber ÿ de Agnamaria Riber ÿ Costafreda, tots de dita vila, Padrina fou Magdalena Riber filla de Miquel Gort ÿ de Esperansa Gort ÿ Marcellés, ÿ dita Padrina evitan en dita vila; li possarent per Noms Francisco ÿ Joseph, sels digue lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura( In Sacro Fonte) ÿ La obligació que tenian de Eseñarli la Doctrina Christiana ÿ paraqe Consté firmo lo precent vui die ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


14) Garriga LLucia Antonia

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida fou una miñona per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia, segons ritu sermonia de Nostra mare La Yglesia, ÿ dita nasqué die diset de maigt de mil set cens xixanta ÿ set filla llegítima ÿ natural de Joseph Garriga ÿ de Tharesa Garriga conjuges en dita vila Fou Padrí Francisco Farrer fill de Francisco Farrer Major ÿ de Antonia Farrer ÿ Lamarca tots de Sonadell de dit Bisbat: Padrina fou Llucia Carvonell filla de Barthomeu Garriga ÿ de Maria Garriga ÿ Cassadó Tots de Mullerusa Bisbat de Solsona; li possaren per Noms LLucia ÿ Antonia, sels digue lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In Sacro Fonte) ÿ La obligació que tenian de Eseñarli la Doctrina Christiana; fou Batejada die divuit de dit mes ÿ any; ÿ paraqe Constíe firmo lo precent vui die ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


15) Pons Marola Maria Angracia

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida fou una miñona Batejada per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia, segons ritu ÿ sermonies de Nostra Mare La Yglesia, ÿ dita nasqué die diset de maigt de mil set cens xixanta ÿ set filla llegítima ÿ natural de Anton Pons ÿ de Antonia Pons ÿ Marola conjuges en dita vila; fou Padrí Joseph Bernaus fill de Pau Bernaus ÿ de Angrasia Bernaus; Padrina fou Maria Bernaus filla de Pau Bernaus ÿ de Angrasia Bernaus tots de la precent vila, li possarent per Noms Maria ÿ Angracia, sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura( In Sacro Fonte) ÿ La obligació quels quedaba de eseñarli la Doctrina Christiana; ý dita Creatura fou Batejada dia divuit de dit mes ÿ any; ÿ paraqe Consté firmo lo precent vui die ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


15) Montané Verdina Geltrudies Francisca.

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida, fou Batejada una miñona per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia, segons ritu ÿ sermonies de Nostra Mare La Yglesia, ÿ dita Creatura Nasqué die vintinou de Maigt de mil set cens xixanta ÿ set, ÿ fou Batejada die trenta de dit mes ÿ any; filla llegítima ÿ natural de Francisco Montané ÿ de Antonia Montané ÿ Verdina conjuges en dita vila; forent Padrins Francisco Verdina fill de Pere Verdina ÿ de Francisca evitans en dita vila; Padrina fou Geltrudies Fontanet filla de Miquel Sará ÿ de Rosa Sará ÿ Astevé avitans en dita vila, li posarent per Noms Geltrudies ÿ Francisca; sels digue lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In Sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de eseñarli la Doctrina Christiana: ÿ paraqe consté firmo lo precent vui die ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


16) Vilella Tost Mariano Salbador.

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida fou Batejat per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia un miño segons ritu ÿ sermonies de Nostra Mare La Yglesia y dita Criatura nasqué die vintinou de Juriol de mil set cens xixanta ÿ set, ÿ fou Batejat die trenta de dit mes ÿ any; fill llegítim ÿ natural de Joseph Vilella ÿ de Tharesa Vilella ÿ Tost, Fou Padri Jaume Vilella major fill de Mariano Vilella ÿ de Maria Vilella tots de Castelldasens; Padrina fou Maria Tharesa Tost filla de Joseph Piñol ÿ de Maria Piñol tots de Servia Arcabisbat de Tharragona, li posarent per Noms Mariano ÿ Salbador, sels digué lo Parentiu espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In Sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de eseñarli la Doctrina Christiana: ÿ paraqe conste firmo lo precent vui die ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


16) Montane Farrer Isabel Maria

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida en lo die onse de Agost de mil set cens xixanta ÿ set fou Batejada per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia una miñona La que nasqué die nou de dit mes ÿ any, segons ritu ÿ sermonies de Nostra Mare La Yglesia; filla llegítima ÿ natural de Juan Montané ÿ de Josepha Montané ÿ Farrer conjuges en dita vila; fou Padri Sabastiá Garcia fill de Juan Garcia ÿ de Mariangela Garcia ÿ Vergili, Padrina fou Isabel Garcia filla de Ignacio Miró ÿ de Paula Miró ÿ Monsena, tots evitans en lleida; li posarent per Noms Isabel ÿ Maria, sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In Sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de Enseñarli la Doctrina Christiana: ÿ paraqe consté firmo lo precent vui die ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


17) Ribelles Matheu Tharesa Magdalena

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida, en lo dia vintiquatre de Agost de mil set cens xixanta ÿ set; fou Batejada una miñona per mi Anton Serret Vicari La que nasqué lo mateix die; segons ritu ÿ sermonies de Nostra Mare La Yglesia; filla llegítima ÿ natural de Joseph Ribelles menor ÿ de Magdalena Ribelles ÿ Matheu Conjuges en dita vila; fou Padri Jaume Pons fill de Joseph Pons ÿ de Dorathea Pons: Padrina fou Tharesa Ribelles filla de Pere Veá ÿ de Agnamaria Veá tots de Castelldasens, li posarent Noms Tharesa ÿ Magdalena, sels digué la obligació que tenian de Enseñarli la Doctrina Christiana ÿ lo Parentiu que avían Contret quant tocarent la Criatura (In Sacro Fonte) y paraqe conste firmo lo precent vui die ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


18) Farran Bernaus Francisco Joseph

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens, Bisbat de Lleida, en lo die sinch de Setembre de mil set cens xixanta ÿ set; fou batejat un miño per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia, segons ritu ÿ sermonies de Nostra Mare La Yglesia ÿ dit nasqué die quatre de dit mes ÿ any; fill llegítim ÿ natural de Pere Farran ÿ de Josepha Farran y Bernaus conjuges en dita vila, foren Padrins Francisco Farran menor fill de Francisco Farran major ÿ de Rosa Farran ÿ Bellvé tots de la precent vila; Padrina fou Maria Bernaus filla de Joseph Pons ÿ de Dorothea Pons tots de la precent vila, li possarent per Noms Francisco ÿ Joseph, sels digué lo Parentiu espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In Sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana; ÿ y paraqe conste firmo lo precent vui die ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


18) Noguer Bonet Agada Maria.

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida en lo dia vintiset de Setembre de mil set cens xixanta ÿ set fou Batejada una miñona per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia segons ritu ÿ sermonies de Nostra Mare La Yglesia filla llegítima ÿ natural de March Noguer ÿ de Catharina Nugue y Bonet conjuges en dita vila; fou Padri Pere Segura fill de Miquel Segura ÿ Maria Segura ÿ Nogué, tots de la precent vila; Padrina fou Antonia Bonet filla de Francisco Bonet ÿ de Agada Bonet ÿ Queral tots de dita vila, li posarent per Noms Agada ÿ Maria, sels digué lo parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In Sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana ÿ paraqe conste firmo lo precent vui die ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


19) Salto Damá Anton Joseph.

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida, en lo dia vintinou de Setembre de mil set cens xixanta ÿ set; fou Batejat un miño per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia, segons ritu ÿ sermonies de Nostra Mare La Yglesia fill de Miquel Salto ÿ de Paula Salto ÿ Damá Conjuges en dita vila; fou Padri Joseph Salto fill de Joseph Salto major ÿ de Esavel Salto ÿ Ribelles tots de la present vila; Padrina fou Maria Antonia Damá filla de Juan Damá ÿ de Maria Damá ÿ Serra tots de la Ciutat de lleida, li posarent per Noms Anton ÿ Joseph, sels digué lo parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In Sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de Enseñarli la Doctrina Christiana ÿ paraqe conste firmo lo precent vui die ÿ any ja Calendat::Ita est Anton Serret Vicari.


19) Braqué Farrer Sebastiá Joan

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida, en lo dia sinch de Octubre de mil set cens xixanta ÿ set fou batejat un miño per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia lo que nasqué lo mateix die ÿ any; segons ritu ÿ sermonies de Nostra Mare La Yglesia; fill llegítim de Juan Braque ÿ de Maria Braqué y Farrer Conjuges en dita vila; fou Padri Sabastia Farrer fill de Joseph Farrer ÿ de Rosa Farrer ÿ Argalaga, tots de la precent vila; Padrina fou Magdalena Braqué filla de Manuel Aloÿ ÿ de Josepha Aloÿ ÿ Grau, tots de Mullarusa Bisbat de Solsona; li possarent per Noms Sabastia ÿ Juan; sels digué lo parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In Sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de Enseñarli la Doctrina Christiana ÿ paraqe conste firmo lo precent vui die ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


20) Curcó Roca Maria Tharesa.

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens, Bisbat de Lleida, en lo die sinch de Octubre de mil set cens xixanta ÿ set; fou Batejada una miñona per mi Anton Serret Vicari de la present Parroquia la que Nasque lo mateix dia; segons ritu ÿ sermonies de Nostra Mare La Yglesia; filla llegítima de Joseph Curcó ÿ de Antonia Curcó ÿ Roca Conjuges en dita vila. fou Padri Joseph Roca fill de Joseph Roca major ÿ de Maria Roca ÿ Nualart; tots de la precent vila; Padrina fou Tharesa Curcó filla de Anton Costafreda ÿ de Francisca Costafreda ÿ Florejats tots de dita vila, li posarent per Noms Maria ÿ Tharesa, sels digué lo Parentiu espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In Sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de Enseñarli la Doctrina Christiana ÿ paraqe conste firmo lo precent vui die ÿ any ja Calendat: Ita est Anton Serret Vicari.


21) Ponces Pontons Francisco Ramon.

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida, en lo dia divuit de Octubre de mil set cens xixanta ÿ set fou Batejat per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia un miño segons ritu ÿ sermonies de Nostra Mare La Yglesia, Lo que nasqué die dIset de dit mes ÿ any fill llegítim de Anton Ponces ÿ de Josepha Ponces y Pontons Conjuges en dita vila; fou Padri Francisco Queral fill de Macia Queral ÿ de Geltrudies Queral ÿ Dolcet, tots de la Precent vila; Padrina fou Ignacia Borrás filla de Joseph Valles ÿ de Magdalena Valles ÿ Riber, tots de dita vila, li possarent per Noms Francisco ÿ Ramon; sels digué lo parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In Sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de Enseñarli la Doctrina Christiana ÿ paraqe conste firmo lo precent vui die ÿ mes ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


21) Rabull Ribes Pere Ignaci

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida, en lo dia vintisinch de Octubre de mil set cens xixanta ÿ set Jo Anton Serret ÿ Riu Vicari de dita Parroquia he Batejat un miño que nasqué die vintiquatre de dit mes ÿ any segons ritu ÿ sermonies de Nostra Mare La Yglesia; fill llegítim ÿ natural de Pere Joseph Rebull ÿ de Esperansa Rebull ÿ Ribes; Conjuges en dita vila; fou Padri Gaspa Suñé fill de Esteve Suñé ÿ de Patroñella Suñe ÿ Boix, tots de la precen vila; Padrina fou Antonia Ribes ÿ Dolcet filla de Francisco Dolcet ÿ de Antonia Dolcet ÿ Piqué tots de la precent vila; li possarent per Noms Pere ÿ Ignaci; sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In Sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de Enseñarli la Doctrina Christiana ÿ paraqe conste firmo lo precent vui die ÿ mes ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


22) Mora Vallet Maria Antonia

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens y Bisbat de Lleida, en lo die vintiquatre de Octubre de mil set cens xixanta ÿ set; fou Batejada per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia una miñona; segons ritu ÿ sermonies de Nostra Mare La Yglesia; filla llegítima y natural de Joseph Mora ÿ de Francisca Mora ÿ Vallet Conjuges en dita vila; fou Padri Anton Vallet fill de Joseph Vallet ÿ de Maria Vallet, y dit Padri avitan en dita vila; Padrina fou Francisca Pons filla de Joseph Curcó ÿ de Tharesa Curcó; tots de la precent vila, li posarent per Noms Maria ÿ Antonia, sels digué lo Parentiu espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In Sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de Enseñarli la Doctrina Christiana; ÿ dita Criatura nasqué dia vintitres de dit mes ÿ any; ÿ paraqe conste firmo lo precent vui dia ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


22) Grañó Matheu Maria Anna

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida, en lo dia quinse de Novembre de mil set cens xixanta ÿ set; fou Batejada una miñona per mi Anton Serret Vicari de la present Parroquia segons ritu ÿ sermonies de Nostra Mare La Yglesia la que nasqué dia catorse de dit mes ÿ any; filla llegítima de Ramon Graño ÿ de Rosa Graño ÿ Matheu Conjuges en dita vila; fou Padri Ramon Bonet fill de Francisco Bonet ÿ de Maria Angela Bonet; Padrina fou Maria Costafreda filla de Juan Matheu ÿ de Catharina Matheu tots de la precent vila; li posarent per Noms Maria ÿ Anna, sels digué lo Parentiu espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In Sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de Enseñarli la Doctrina Christiana; ÿ paraqe constie firmo lo precent vui dia ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


23) Segura Prexens Batista Thomas

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida, en lo dia vintiquatre de Novembre de mil set cens xixanta ÿ set Jo Anton Serret Riu Prebere ÿ Vicari de dita Parroquia he Batejat un miño segons ritu ÿ sermonies de Nostra Mare La Yglesia Lo que nasqué dÍa vintidos de dit mes ÿ any; fill llegítim de Francisco Segura ÿ de Geltrudies Segura ÿ Queral Conjuges en dita vila; fou Padri Batiste Guiu fill de Jacinto Guiu ÿ de Mariana Guiu ÿ Prexens tots de la vila de Grañena del mateix Bisbat; Padrina fou Maria Vilarnau filla de Aleix Segura ÿ de Maria Segura ÿ Guiu, tots de Grañena del Bisbat de Lleida; li possarent per Noms Batista ÿ Thomas; sels digué Lo parentiu que avían Contret quant tocarent la Criatura (In Sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana; ÿ paraqe constie firmo lo precent vui die ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.

1768

24) Cau Graño Paula Maria

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida, en lo dia deset de Janer de mil set cens xixanta ÿ vuit Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia, he Batejat una miñona la que nasqué dia setse de dit mes ÿ any; segons ritu ÿ sermonies de Nostra Mare La Yglesia; filla llegítima ÿ natural de Bicen Cau ÿ de Maria Cau ÿ Graño Conjuges en dita vila; fou Padri Felip Gomés fill de Felip Gomés major ÿ de Magdalena Gomés ÿ Queral tots de la precent vila; Padrina fou Paula Cau filla de Ramon Cau ÿ de Maria Cau ÿ Panella tots de la vila de Sidamon Bisbat de Solsona; li posarent per Noms Paula ÿ Maria sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In Sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana; ÿ paraqe constie firmo lo precent vui dia ÿ any ja Calendat: Ita est Anton Serret Vicari.


24) Curcó Catala Maria Agna

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; en lo dia divuit de Janer de mil set cens xixanta ÿ vuit Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia he Batejat una miñona la que nasqué dia setse de dit mes ÿ any, segons ritu ÿ sermonies de Nostra Mare La Yglesia filla llegítima ÿ natural de Pau Curcó ÿ Catharina Curcó ÿ Catala Conjuges en dita vila; fou Padri Batiste Plana fill de Geronic Plana ÿ de Maria Plana ÿ Janer tots del lloch del Vilosell Arcabisbat de Tharragona. Padrina fou Tharesa Curcó ÿ Costafreda filla de Anton Costafreda ÿ de Francisca Costafreda ÿ Floregachs, tots de la present vila; li posarent per Noms Maria ÿ Agna; sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In Sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana; ÿ paraqe constie firmo lo precent vui dia ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


25) Farres Paluart Pere Gabriel

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens y Bisbat de Lleida en lo dia vintiset de febrer de mil set cens xixanta ÿ vuit fou Batejat un miño per lo Reverent Gabriel Calvetó Prebere ÿ mestre de miños de dita vila, segons ritu ÿ sermonies de Nostra Mare La Yglesia, lo que nasqué lo mateix dia ÿ any ja Calendat; fill llegítim ÿ natural de de Juan Farres ÿ de Francisca Farres ÿ Paluart; tots de Castelldasens; fou Padri Gabriel Queral fill de Andreu Queral ÿ Maria Queral ÿ Monné, Padrina fou Isabel Paluart ÿ Miró filla de Joseph Miró ÿ Alisabet Miro tots de dita vila, li possarent per Noms Pere ÿ Gabriel, sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In Sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de Enseñarli la Doctrina Christiana; ÿ paraqe conste firmo

Mossèn Gabriel Calbetó Prebere. Anton Serret Vicari.


25) Guiu Bonet Tharesa Maria

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida en lo dia vintinou de fabrer de mil set cens xixanta ÿ vuit fou Batejada una miñona per mi Anton Serret ÿ Riu Vicari de dita Parroquia, segons ritu ÿ sermonies de Nostra Mare La Yglesia filla llegítima ÿ natural de Pere Guiu ÿ de Antonia Guiu ÿ Bonet tots de Castelldasens; fou Padri Batiste Guiu fill de Miquel Juan Guiu ÿ de Francisca Guiu ÿ Farre tots de la Grandella Bisbat de Lleida, Padrina fou Tharesa Bonet filla de Josep Gilá ÿ de Josepa Gilá ÿ Ribes tots de Aspa del mateix Bisbat ÿ la Padrina evitan en Castelldasens del mateix Bisbat, li posarent per Noms Tharesa ÿ Maria, sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocaren la Criatura (In Sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana; ÿ paraque constie firmo vui dia ÿ any ja Calendat: Ita est Anton Serret Vicari.


26) Pau Juan Pol Valles

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida en lo dia primer de Mars del any mil set cens xixanta ÿ vuit fou Batejat un miño per mi Anton Serret Vicari ÿ Riu Prebere ÿ vicari de dita Parroquia segons ritu ÿ sermonies de Nostra Mare La Yglesia fill llegítim ÿ natural de Anton Pol ÿ de Raimunda Pol ÿ Vallés tots de la Precent Vila; fou Padri Pau Valles menor fill de Joseph Valles ÿ de Tharesa Vallés ÿ Castellnou, tots de dita Vila; Padrina fou Maria Ramon filla de Josep Ramon ÿ de Josepa Ramon ÿ Vallés; tots de las Borges Blancas de Urgell ÿ del mateix Bisbat, li posarent per Noms Pau ÿ Juan sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocaren la Criatura (in Sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana ÿ paraque constie firmo lo precent vui dia ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


26) Lladó Ribelles Miquel Joseph

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida en lo dia vuit de Mars del any mil set cens xixanta ÿ vuit fou Batejat un miño lo que nasqué dia set de dit mes ÿ any; per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia segons ritu ÿ sermonies de Nostra Mare La Yglesia, fill llegítim ÿ natural de Juan Lladó ÿ de Maria Llado ÿ Ribelles Conjuges en dita Vila. fou Padri Miquel Ribelles fill de Joseph Ribelles major ÿ de Maria Ribelles ÿ Riber tots de la precent Vila; Padrina fou Maria ÿ Anna Lladó filla de Ramon Vallverdú ÿ de Maria Valverdú ÿ Sevit; tots de la Vila de Senán Arcabisbat de Tarragona; li posarent per Noms Miquel ÿ Juan; sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocaren la Criatura (In Sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana; ÿ paraque constie firmo lo precent vui ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


27) Farran Veá Pere Miquel

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida en lo dia vintisis de Abril del any mil set cens xixanta ÿ vuit, fou Batejat un miño lo que nasqué die vintisinch de dit mes ÿ any per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia segons ritu ÿ sermonies de Nostra Mare La Yglesia fill llegítim ÿ natural de Juan Farran ÿ de Rosa Farran ÿ Veá Conjuges ÿ Parroquians de la precent Parroquia; fou Padri Francisco Veá fill de Pere Veá ÿ de Cecilia Veá ÿ Tarradell tots de la Vila del Canó del mateix Bisbat; Padrina fou Maria ÿ Anna Farran filla de Francisco Domench ÿ de Esperansa Domenech ÿ Amigó evitans en Castelldasens; li posarent per Noms Pere ÿ Miquel, sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocaren la Criatura (In Sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana; ÿ paraqe constie firmo lo precent vui dia ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


28) Borras Valles Pau Francisco

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida en lo dia sinch de Maigt de mil set cens xixanta ÿ vuit, fou Batejat un miño per mi Anton Serret Vicari de la precent segons ritu ÿ sermonies de Nostra Mare La Yglesia fill llegítim ÿ natural de Francisco Borras ÿ de Ignacia Borras ÿ Valles Conjuges en dita vila; fou Padri Pau Valles menor fill de Joseph Valles ÿ de Tharesa Valles ÿ Castellnou tots de la precent Vila; Padrina fou Ursula Borras filla de Isidro Borras major ÿ de Antonia Borras ÿ Vives tots de dita Vila. li posarent per Noms Pau ÿ Francisco. sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocaren la Criatura (in Sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana; ÿ paraqe constie firmo lo precent vui dia ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


28) Serda Curco Columbo Francisco

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida en lo dia sinch de Maigt de mil set cens xixanta ÿ vuit, fou Batejat un miño lo que nasqué dia quatre de dit Mes ÿ any per mi Anton Serret Vicari: segons ritu ÿ sermonies de Nostra Mare La Yglesia; fill llegítim ÿ natural de Joseph Serda ÿ de Esperansa Serda ÿ Curcó Conjuges en dita vila; fou Padri Columbo Curcó fill de Joseph Curco major ÿ de Tharesa Curco ÿ Costafreda tots de la Vila; Padrina fou Maria Curco filla de Francisco Curco ÿ de Maria ÿ Agna Curco ÿ Florensa tots de Castelldasens; li posarent per Noms Columbo ÿ Francisco; sels digué lo parentiu Espiritual que avían Contret quant tocaren la Criatura (In Sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana; ÿ paraqe conste firmo lo precent vui dia ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


29) Segalas Borras Ramon Miquel

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; en lo die set de Maigt de mil set cens xixanta ÿ vuit, fou Batejat un miño lo que nasqué dia sis de dit Mes ÿ any; per mi Anton Serret Vicari segons ritu ÿ sermonies de Nostra Mare La Yglesia fill llegítim ÿ natural de Juan Segalás ÿ de Maria Segalás ÿ Borras Conjuges en dita Vila; fou Padri Juan Borras fill de Isidro Borras Major ÿ de Magdalena Borras ÿ Mañach; tots de la precent Vila; Padrina fou Ursula Ribelles filla de Peret Vívez ÿ de Maria Vives tots de la precent vila; li posarent per Noms Ramon ÿ Miquel; sels digué lo parentiu Espiritual que avían Contret quant tocaren la Criatura (In Sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana; ÿ paraque constie firmo lo precent vui dia ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


29) Miquel Anton Barberá Serrano

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; en lo dia quinse de maigt de mil set cens xixante ÿ vuit, fou Batejat un miño segons ritu ÿ sermonies de Nostra Mare La Yglesia; per mi Anton Serret Vicari de la precent vila. Fill llegítim ÿ natural de Francisco Barberá ÿ de Maria Barberá ÿ Serrano Conjuges en dita Vila; fou Padri Miquel Ribelles menor fill de Joseph Ribelles Major major ÿ de Maria Ribelles ÿ Riber tots de dita vila; Padrina fou Tharesa Serrano filla de Joan Serrano ÿ de Tharesa Serrano ÿ Bauli (Bavota?) tots del lloch de Fondarella Bisbat de Solsona; li posarent per Noms Miquel ÿ Anton; sels digué lo Parentiu que avían Contret quant tocaren la Criatura (In Sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana; ÿ paraque constie firmo lo precent vui dia ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


30) Queral Paluart Tharesa Maria.

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida, fou Batejada una miñona per mi Anton Serret Vicari de la precent Parroquia; segons ritu ÿ sermonies de Nostra Mare La Yglesia. Filla llegítima ÿ natural de Thomas Queral ÿ de Isabel Queral ÿ Paluart Conjuges en dita Vila; fou Padri Francisco Masaguer fill de Joseph Masaguer ÿ de Margarida Fort naturals de Capafons Archabisbat de Tharragona ÿ dit Padrí existin en Castelldasens; Padrina fou Maria Miró filla de March Serdá ÿ de Maria Sardá ÿ Sans tots de Castelldasens; li posarent per Noms Tharesa ÿ Maria; ÿ dita Criatura Fou Batejada dia trenta de Maigt de mil set cens xixanta ÿ vuit sels digué lo Parentiu espiritual que avían Contret quant tocaren la Criatura (In Sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana ÿ paraqe constie Firmo lo precent vui dia ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


30) Matheu Francisco Jener

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida en lo dia trenta de Maig de mil set cens xixanta ÿ vuit fou Batejat un miño per mi Anton Serret Vicari de la precent Parroquia; lo que nasqué dia vintinou de dit mes ý any; Fill llegítim de Ramon Janer ÿ de Maria Janer ÿ Valart Conjuges en dita Vila; fou Padri Matheu Borrull fill de Pere Borrull ÿ de Rosa Borrull ÿ Franquet tots de la Morera Archabisbat de Tharragona; Padrina fou Rosa Barberá filla de Mancior Minguell ÿ de Rosa Minguell ÿ Marqes, tots de Guimerá Bisbat de Tharragona; li posarent per Noms Matheu ÿ Francisco; sels digué lo Parentiu espiritual que avían Contret quant tocaren la Criatura (In Sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana ÿ paraque Constie Firmo lo precent vui dia ÿ any ja Calendat: Ita est Anton Serret Vicari.


31) Paula Antonia Giner Mata. (vesona)

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida en lo dia dotse de Juriol de mil set cens sisxanta ÿ vuit fou Batejada permi Anton Serret Vicari de la dita Parroquia una miñona la que nasqué dia onse de dit mes ÿ any; Filla llegítima ÿ natural de Jacinto Giné ÿ de Tharesa Giné ÿ Mata Conjuges en Castelldasens; fou Padri Anton Marti fill de Jaume Marti ÿ de Mariangela Marti tots del lloch de Servia Archabisbat de Tharragona; Padrina fou Paula Salto filla de Jaume Damá ÿ de Maria Damá, dita padrina evitan en Castelldasens ÿ sos pares en LLeida; li posarent per Noms Paula ÿ Antonia sels digue lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocaren la Criatura (In Sacro Fonte) sels digue la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana ÿ paraqe constie Firmo lo precent vui dia ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


31) Gine Mata Geltridies Maria (vesona)

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida en lo dia dotse de Juriol de mil set cens xixanta ÿ vuit; fou Batejada una miñona per mi Anton Serret Vicari de la precent Parroquia, segons ritu ÿ sermonies de Nostra Mare La Iglesia ÿ dita criatura nasqué dia onse de dit mes ÿ any; Filla llegítima ÿ natural de Jacinto Ginér ÿ de Tharesa Ginér ÿ Mata Conjuges en Castelldasens; fou Padri Ramon Funtanet fill de Rafel Funtanet ÿ de Agnamaria Funtanet tots de Castelldasens; Padrina fou Geltrudies Funtanet ÿ Esteve filla de Miquel Esteve ÿ de Rosa Esteve, tots de Torres de Segre del mateix Bisbat, ÿ la Padrina evitan en Castelldasens; li posarent per Noms Geltrudies ÿ Maria; sels digué lo Parentiu espiritual que avían Contret quant tocaren la Criatura (In Sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana ÿ paraqe constie Firmo lo precent vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


32) Farrer Tost Joseph Juan

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida en lo dia vintihu de Juriol de mil set cens xixanta ÿ vuit Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia he Batejat un miño lo que nasqué lo matiex die mes ÿ any ja Calendat; segons ritu ÿ cermonies de Nostra Mare La Iglesia; Fill llegítim de Llorens Farrer ÿ de Agnamaria Farrer ÿ Tost Conjuges en dita Vila; fou Padri Joseph Farrer fill de Joseph Farrer major ÿ de Magdalena Farrer ÿ Sarridó tots de lloch de Verros Bisbat de Urgell. Padrina fou Rita Rovira filla de Batiste Farrer ÿ de Maria Farrer ÿ Tost tots de Servia Archavisbat de Tharragona ÿ la Padrina evitan en Puixbert Bisbat de LLeida; li posarent per Noms Joseph ÿ Juan; sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocaren la Criatura (In Sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana ÿ paraque Constie firmo lo precent vui dia ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


33) Capdevila Bonet Sebastia, Bacili i Joseph

En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumpta del poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; en lo dia vintiset de Juriol de mil setcens xixanta ÿ vuit fou Batejat un miño segons ritu ÿ sermonies de Nostre Mare la Iglesia per Mn Gabriel Calvetó Pbre ÿ evitan en diata vila: Fill llegitim ÿ natural de Francisco Capdevila ÿ de Maria Angela Capdevila ÿ Bonet conjuges en dita vila. Fou Padrí Sabastia Capdevila ÿ Mora Fill llegitim ÿ natural de Joseph Capdevila ÿ de Maria Antonia Capdevila ÿ Mora tots del Poble de Llorens archavisbat de Tharregona Padrina Theresa Bonet Filla de Joseph Aguilar ÿ de Josepa Aguilar del Poble de Aspa ÿ la Padrina avitant en Castelldasens; li posarent per Noms Sabestia Bacili ÿ Joseph; sels digué lo parentiu Esperitual que avian contret quant tocarent la Criatura (In Sacro Fonte) ÿ la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana ÿ para que constie firmo lo precent vull dia ÿ añy ja calendat; Ita est Anton Serret vicari. Rapresat per mi ut Supra Mn Gabriel Calbetó.


33) Thomas Falguera Pere ÿ Jaume

En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumpta del poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; en lo dia dotse de Agost de mil setcens xixanta ÿ vuit; Fou Batejat un miño per mi Anton Serret vicari de la precent Parroquia; segons ritu ÿ sermonies de Nostre Mare la Iglesia lo que nasque lo mateix dia Fill llegitim y natural de Juan Thomas ÿ de Antonia Thomas ÿ Falguera conjuges en dita Parroquia; Fou Padrí Pere Guiu Fill de Batiste Guiu ÿ de Josepa Guiu tots de Castelldasens; Padrina fou Francisca Fuster ÿ Vilella Filla de Jaume Vilella major ÿ de Mariangela Vilella ÿ Bernaus tots de la precent vila; li posarent per noms Pere ÿ Jaume; sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocaren la Criatura (in Sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana ÿ paraque Constíe Firmo lo precent vui dia ÿ any ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


34) Farran Capdevila Columbo Joseph

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida en lo dia diset de Setembre de mil set cens xixanta ÿ vuit Fou Batejat un miño per mi Anton Serret Vicari de la precent vila, lo que nasqué lo matiex dia ÿ any ja Calendat; segons ritu ÿ sermonies de Nostra Mare La Iglesia Fill llegítim ÿ natural de Macia Farran ÿ de Thecla Farran ÿ Capdevila Conjuges en dita Vila. Fou Padri Francisco Farran menor fill de Francisco Farran major ÿ de Rosa Farran ÿ Ballvé tots de Castelldasens. Padrina fou Rosa Sans ÿ Varrofet tots de Puixbert del mateix Bisbat; li posarent per Noms Columbo ÿ Joseph, sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocaren la Criatura (In Sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana ÿ paraque Constíe firmo vui als diset de dit mes ÿ any:: Ita est Anton Serret Vicari.


34) Queralt Quadrat Miquel Pere

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleÿda en lo dia vint,ÿ set de Setembre de mil set cens xixanta, ÿ vuit fou Batejat un miño per mi Anton Serret Vicari de la present vila lo que nasqué lo matiex dia, ý any ja Calendat; segons ritu, ÿ cermonias de Nostra mare La Iglesia. fill Llegítim, ÿ natural de Gabriel Queralt ÿ de Rosa Queralt, ÿ Quadrat Conjuges en dita Vila. Fou Padri Miquel Quadrat fill de Francisco Quadrat ÿ de Maria Quadrat ÿ Mor tots del Albagés del mateix Bisbat. Padrina fou Isabel Queralt filla de Pau Paluart ÿ de Isabel Paluart, ÿ Miró tots de la present vila; ÿ li posarent per Noms Miquel ÿ Pera, ÿ sels digué lo parentiu spiritual, que avían Contret quant tocaren la Criatura (In Sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la doctrina Christiana, ÿ para a que Contía firmo lo present vuÿ dia, ý Any ja Calendat. Dr Agustin Montull Vicari General y Oficial. Ita est Anton Serret Vicari.


35) Marquedal Groset Maria Antonia

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleÿda en lo dia trenta de Octubre de mil set cens xixanta ÿ vuit Jo Anton Serret Vicari de dita Iglesia Betagí una miñona que nasqué lo dia vintinou de dit mes ý any observant totas las sermonies de Nostra mare La Iglesia. Filla llegítima de Marcadal ÿ de Maria Mercadal ÿ Groset Conjuges ÿ Parroquians de dita Iglesia a la que se li posá per nons Maria ÿ Antonia. Fou Padri Francisco Angles fill de Joseph Angles ÿ de Antonia Angles tots Parroquians de dita Iglesia. Padrina fou Maria Angles filla de Joseph Torrent ÿ de Rosa Torrent ÿ Marciñach ÿ dita padrina Parroquiana de dita Iglesia ÿ los Pares de Mollerusa bisbat de Solsona; als quals Padrins los advertí lo Parentiu Espiritual que avían Contret ÿ la obligació que tenian de enseñarli la doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


35) Curco Ripoll Bicent Francisco

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida en lo dia vint de Novembre de 1768. Jo Anton Serret Vicari de dita Iglesia Batagi un miño que nasqué dia dinou de dit mes ÿ any; observant totes les sermonies de Nostra Mare La Iglesia Fill llegítim ÿ natural de Joseph Curcó menor ÿ de Aularia Curco ÿ Ripoll Conjuges en dita vila; se li posà per noms Bicent ÿ Francisco. Fou Padri Bicent Angles fill de Joseph Angles ÿ de Maria Angles ÿ Miret tots dela precent vila ÿ Parroquians de dita Iglesia. Padrina fou Josepha Soler filla de Francisco Soler ÿ de Rosa Soler ÿ Braquer tots de la vila de Mullerusa Bisbat de Solsona; als quals Padrins los advertí lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocaren la Criatura (In Sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Vui dia ÿ any ja Calendat.


36) Fuster Vilella Aularia Maria

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleÿda en lo dia divuit de Desembre de mil set cens xixanta ÿ vuit Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia Betejí una miñona qe nasqué lo dia diset de dit mes ÿ any: observant totas las sermonies de Nostra mare La Iglesia; Filla llegítima de Francisco Fuster ÿ de Francisca Fuster ÿ Vilella Conjuges en dita Parroquia, se li posá per nons Aularia ÿ Maria, Fou Padri Jaume Vilella major Fill de Mariano Vilella ÿ de Maria Vilella tots de dita vila; Padrina fou Tharesa Fuster filla de Francisco Fuster major ÿ de Aularia Fuster ÿ Viscarri tots Parroquians; als quals Padrins los advertí lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In Sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


36) Bodet Montañola Maria Antonia

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleÿda en lo dia vintidos de Desembre de mil set cens xixanta ÿ vuit Jo Anton Serret Vicari de dita Iglesia Betegí una miñona qe nasqué dia vintihu de dit mes ý any: observant totas las sermonies de Nostra mare La Iglesia; Filla llegítima de Domingo Bodet ÿ de Tharesa Bodet ÿ Montañola Conjuges ÿ Parroquians, se li posá per nons Maria ÿ Antonia, Fou Padri Llorens Montañola Fill de Anton Montañola ÿ de Antonia Montañola ÿ Tost tots del lloch de Servia Arcabisbat de Tarragona, Padrina fou Maria Casanoves ÿ Xipelli filla de Joseph Xipelli ÿ de Mariagna Xipelli ÿ Codina tots de la vila de Fondarella Bisbat de Solsona; als quals Padrins los advertí lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocaren la Criatura(In sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


Any 1769

37) Ribelles Sans Rosa Paula

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida dia setse de Janer de mil set cens xixanta ÿ nou Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia Betegí una miñona la que nasqué dia quinse de dit mes ý any: observant totas las sermonies de Nostra mare La Iglesia; Filla de Bicen Ribelles ÿ de Maria Ribelles ÿ Sans Conjuges en dita Parroquia; se li posá per nons Rosa ÿ Paula, Fou Padri Juan Franch Fill de Isidro Franch ÿ de Madalena Franch tots del lloch de Aspa del mateix Bisbat. Padrina fou Rosa Ribelles filla de Anton Solsona ÿ de Antonia Solsona del lloch de Mollerusa Bisbat de Solsona, als quals Padrins los advertí lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocaren la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


37) Fontanet Josepha Maria

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida dia vintidos de Janer de mil set cens xixanta ÿ nou Jo Anton Serret Vicari de dita Pa rroquia Betegí una miñona la que nasqué dia vintihu de dit mes ý any, Filla de Ramon Fontanet ÿ de Geltrudies Fontanet Conjuges en Castelldasens se li posà per noms Josepha ÿ Maria; Fou Padri Joseph Pau Fill de Francisco Pau ÿ de Tharesa Pau ÿ Verges tots de Castelldasens. Padrina fou Josepha Miró Filla de Miquel Esteve ÿ de Rosa Esteve, evitans an Thorres de Segre del Bisbat de Lleida; als quals Padrins los advertí lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocaren la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la doctrina Christiana, ÿ paraqe constie Firmo vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


38) Vallet Mora Ramon Joseph

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida dia vintisinch de Janer de 69 Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia Betegí un miño lo qe nasqué dia vintiquatre de dit mes ý any: Fill de Anton Vallet ÿ de Isavel Vallet ÿ Mora Conjuges en Castelldasens, se li posá per noms Ramon ÿ Joseph; Fou Padri Ramon Queralt Fill de Jaume Queralt ÿ de Esperansa Queralt ÿ Capell tots de dita Parroquia. Padrina fou Francisca Mora Filla de Joseph Vallet ÿ de Maria Vallet tots de Vellvis Bisbat de Urgell; als quals Padrins sels digué lo Parentiu Espiritual qe avían Contret ÿ la obligació que tenian de enseñarli la doctrina Christiana, ÿ paraqe Constie Firmo vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


38) Roca Reina Maria Antonia

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida dia trenta ÿ hu de Janer del any 69 Jo Anton Serret Vicari de la Parroquial de Castelldasens Betegí una miñona la que nasqué dia trenta de dit mes ý any Filla de Llorens Roca ÿ de Agnamaria Roca ÿ Reina Conjuges en dita vila; se li posá per noms Maria ÿ Antonia; Fou Padri Joseph Roca Fill de Joseph Roca Major ÿ de Maria Roca ÿ Noelart tots avitans en Castelldasens; Padrina fou Antonia Roca Filla de Llorens Nadal ÿ de Geltrudies Nadal ÿ Barrofet; als quals Padrins sels digué lo Parentiu Espiritual qe avían Contret quant tocaren la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


39) Cau Gomés Maria Francisca

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida dia primer de Fabrer del any 69 Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia batagí una miñona la qe nasqué dia trenta de Janer de âny: Filla de Bicens Cau ÿ de Maria Cau ÿ Gomés Conjuges en dita Parroquia; li posarent per noms Maria ÿ Francisca Fou Padri Felis Cau Fill de Ramon Cau ÿ de Maria Cau ÿ Penella dit Padri evitan en dita Parroquia ÿ sos Pares an Sidemon Bisbat de Solsona; Padrina fou Francisca Gomés Filla de Felip Gomés ÿ de Madalena Gomés ÿ Queralt tots de Castelldasens; sels digué lo Parentiu Espiritual qe avían Contret quant tocaren la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


39) Aldomá Riber Cecilia Rosa Escolastica

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida dia deu de Fabrer del any 1769 Jo Anton Serret Vicari dela precent Parroquia batagí una miñona la que nasqué dia nou de dit mes ÿ any Filla de Ramon Aldomá ÿ de Rosalina Aldomá ÿ Riber Conjuges en dita Parroquia, li posarent per noms Cecilia Rosa ÿ Escolastica, Fou Padri Simeon Aldomá Fill de Llorens Aldomá ÿ de Maria Aldomá tots de Torregrosa del Bisbat de Lleida; Padrina fou Esperansa Riber Filla de Fransesch Freixinet ÿ de Maria Freixinet ÿ Ribes tots del lloch de vila de Aspa del mateix Bisbat; sels digué lo Parentiu Espiritual qe avían Contret quant tocaren la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la obligació qe tenian de enseñarli la doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


40) Barverá Minguet Ramon Juan

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida dia 22 de Fabrer de 69 Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia Batagí un miño lo que nasqué lo mateix dia ÿ any dalt dit: Fill de Francisco Barverá ÿ de Rosa Barverá ÿ Minguet Conjuges en dita Parroquia, li posarent per noms Ramon ÿ Juan, Fou Padrí Ramon Arqués Fill de Joseph Arqués ÿ de Maria Arqués ÿ Valls; Padrina fou Tharesa Guillamet ÿ Arqués Filla dels Pares del Padri del present Batisme tots de la vila de Juneda del mateix Bisbat; sels digué lo Parentiu Espiritual qe avían Contret quant tocaren la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


41) Miquel Pere Segura Costafreda

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida dia vinti dos de Mars del any 69 Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia Batagí un miño lo que nasqué lo mateix dia vintihu de dit mes ÿ any: Fill de Pere Segura ÿ de Madalena Segura ÿ Costafreda Conjuges en dita vila, li posarent per noms Miquel ÿ Pere, Fou Padri Miquel Segura Fill de Lluch Segura ÿ de Maria Segura tots de Castelldasens; Padrina fou Madalena Costafreda filla de Francisco Farran ÿ de Rosa Farran ÿ Miró conjuges en dita vila; sels digué lo Parentiu Espiritual qe avían Contret tocant la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


41) Casanoves Esponçó Maria Tharesa

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida dia vintidos de Mars de mil set cents xixanta ÿ nou Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia batagí una miñona la que nasqué lo mateix dia ÿ any ja Calendat Filla de Grabiel Casanoves ÿ Tharesa Casanoves ÿ Esponçó Conjuges en la precent vila li posarent per noms Maria ÿ Tharesa, Fou Padri Joseph Casanoves Fill de Grabiel Casanoves Major ÿ de Tharesa Casanoves ÿ Estragués tots de dita vila. Padrina fou Maria Casanoves Filla de Miquel Segura ÿ de Maria Segura ÿ Noguer tots de la dita vila; sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret tocant la Criatura ( In sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


41) Matheu Ribelles Joseph Macia.Obit

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida dia vintiset de Mars de 1769 Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia Batagí un miño lo que nasqué lo mateix dia ÿ any ja Calendat: Fill de Macia Matheu ÿ de Antonia Matheu ÿ Ribelles Conjuges en dita vila, li posarent per noms Joseph ÿ Macia Fou Padri Joseph Ribelles Fill de Joseph Ribelles major ÿ de Maria Ribelles ÿ Ponsons tots Parroquians de la precent vila; Padrina fou Maria Costafreda filla de Juan Matheu ÿ de Catharina Matheu tots de la precent vila; sels digué lo Parentiu Espiritual qe avían Contret tocant la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


42) Vardina Juan Ramon

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida dia vinti dos de Maig de de mil set cents xixanta nou Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia Batagí un miño lo que nasqué lo mateix dia ÿ any ja Calendat: Fill de Francisco Vardina ÿ de Madalena Vardina Conjuges en dita Parroquia, li posarent per Noms Juan ÿ Ramon Fou Padri Juan Cóca Fill de Salbador Coca ÿ de Paula Coca tots Parroquians de la precent Vila Padrina fou Maria Vardine filla de Francisco Vardina ÿ de Madalena Vardina tots Parroquians, sels digué lo Parentiu Espiritual qe avían Contret tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


42) Lledó Ribelles Joseph Pere

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida dia vintisis de Maig de mil set cents xixanta ÿ nou Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia Batagí un miño lo que nasqué dia vintisinch de dit mes ÿ any, Fill de Juan LLedó ÿ de Maria Lledó ÿ Ribelles Conjuges en dita Parroquia, li posarent per Noms Joseph ÿ Pere Fou Padri Joseph Lledó Fill de Joseph Lledó ÿ de Madalena Lledó ÿ Anguerá tots del Vilosell Bisbat de Tarragona, Padrina fou Ursula Ribelles filla de Juan Vives ÿ de Maria Vives ÿ Sans tots de Castelldasens; sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


43) Riber Morera Joseph Ramon

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida dia nou de Juny de 1769. Jo Anton Serret PreBere ÿ Vicari de dita Parroquia Batagí un miño lo que nasqué dia vuit de dit mes ÿ any Fill llegitim de Miquel Riber ÿ de Madalena Riber ÿ Morerá Conjuges en dita Parroquia li posarent per Noms Joseph ÿ Ramon Fou Padri Francisco Riber Fill de Miquel Riber Major ÿ de Agnamaria Riber ÿ Costafreda tots de dita vila, Padrina fou Madalena Morerá Major filla de Pere Mora ÿ de Cathariana Mora tots de la vila de Gomés Bisbat de Solsona, sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


43) Bernaus Ribes Antonia Angracia

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida dia onse de Juny de mil set cents xixanta ÿ nou. Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia Batagí una miñona la que nasqué lo mateix dia ÿ any ja Calendat Filla de Joseph Bernaus ÿ Maria Bernaus ÿ Ribes Conjuges en dita Vila li posarent per Noms Antonia ÿ Engracia, Fou Padri Pau Bernaus Fill de Francesch Bernaus ÿ de Madalena Bernaus ÿ Riber tots dela precent vila, Padrina fou Antonia Ribes filla de Francisco Dolcet ÿ Antonia Dolcet tots de la vila del Carras del mateix Bisbat; sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quan tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


44) Borrull Segura Francisco Anton

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida dia tretse de Juny de mil set cents xixanta ÿ nou Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia Batagí un miño lo que nasqué dia dotse de dit mes ÿ any Fill llegitim de Barthomeu Borrull ÿ de Madalena Borrull ÿ Segura Conjuges en dita Vila, li posarent per Noms Francisco ÿ Anton, Fou Padri Francisco Segura Fill de Miquel Segura ÿ de Maria Segura ÿ Noguer tots de la precent vila, Padrina fou Maria Casanoves Filla de Joseph Casanoves ÿ de Maria Casanoves ÿ Segura tots de dita Vila; sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


44) Simó Riber Esperansa Llehonor

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida dia trenta de Juriol de 1769. Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia Batagí una miñona la que nasqué dia vintinou de dit mes ÿ any Filla llegítma de Joseph Simó ÿ de Llehonor Simo ÿ Riber Conjuges en dita vila, li posarent per Noms Esperansa ÿ Llehonor Fou Padri Matheu Farrandes Fill de Matheu Farrandes major ÿ de Tharesa Farrandes ÿ Oliver tots de la vila de Cornudella Archabisbat de Tarragona, Padrina fou Espernasa Farrandes ÿ Riber filla de Francisco Riber ÿ de Magdalena Riber tots de Castelldasens; sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


45) Bonet Griñó Maria Tharesa

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida dia primer de Agost de 1769. Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia Batagí una miñona la que nasqué dia trenta de Juriol de dit any Filla llegítma de Ramon Bonet menor ÿ de Maria Bonet ÿ Griñó Conjuges en dita Parroquia, li posarent per Noms Maria ÿ Tharesa Fou Padri Ramon Griñó Fill de Juan Griño ÿ de Agnamaria Graño ÿ Zarrá tots de dita Vila. Padrina fou Mariangela Cap de Vila Filla de Ramon Bonet Major ÿ de Mariangela Bonet ÿ Gaya tots de la precent Vila; sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


45) Farran Cunillera Pau Francisco

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida dia catorse de Agost de mil set cents xixanta ÿ nou Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia Batagí un miño segons ritu ÿ sermonies de Notra mare la Iglesia lo que nasqué dia tretse de dit mes ÿ any Fill llegitim de Joseph Farrant ÿ de Tharesa Farrant ÿ Cunillera Conjuges en dita Vila, li posarent per Noms Pau ÿ Francisco Fou Padri Francisco Farrant Fill de Francisco Farran Major ÿ de Rosa Farrant ÿ Ballvé tots dita vila, Padrina fou Mariangela Farrant filla de Francisco Domenech ÿ de Esperansa Domenech tots de Ull de Molins Archabisbat de Tharrragona; sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


46) Segura Fuster Maria Rosa

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida dia vintisis de Agost de 1769. Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia Batagí una miñona segons ritus ÿ sermonies de Nostra Mare la Iglesia la que nasqué dia vintisinch de dit mes ÿ any. Filla llegitma de Francisco Segura ÿ de Tharesa Segura ÿ Fuster Conjuges en dita vila, li posarent per Noms Maria ÿ Rosa Fou Padri Francisco Fuster major Fill de Sebastia Fuster ÿ de Rosa Fuster ÿ Padró tots de la vila de Guimerá Arcabisbat de Tharragona. Padrina fou Maria Segura Filla de Miquel Noguer ÿ de Madalena Noguer ÿ Pepió tots de Castelldasens; sels digué lo Parentiu que avían Contret quant tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


46) Curcó Roca Antonia Maria

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida dia set de Setembre de mil set cents xixanta ÿ nou Fou batejada una miñona segons ritu ÿ sermonies de Nostra Mare la Iglesia per lo Reverent Mosen Gabriel Calvetó mestre de minyons de dita Parroquia, la que nasqué dia sis de dit mes ÿ any. Filla llegitma de Joseph Curcó major ÿ de Antonia Curcó ÿ Roca Conjuges en dita Vila, li posarent per Noms Antonia ÿ Maria, Fou Padri Columbo Curcó Fill de Joseph Curcó ÿ de Tharesa Curco ÿ Costafreda tots de la precent Vila, Padrina fou Antonia Roca Filla de Llorens Nadal ÿ de Geltrudies Nadal ÿ Barrofet ÿ dita Padrina evitant en dita Parroquia, sels digué lo Parentiu que avían Contret quant tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari. Firmo lo sobredit Gabriel Calbetó Prebere


47) Pons Curcó Anton Joseph

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida dia divuit de Setembre de mil set cents xixanta ÿ nou Jo Anton Serret ÿ Riu Vicari de dita Parroquia Batagí un miño lo que nasqué dia diset de dit mes ÿ any, segons ritu ÿ sermonies de Notra mare la Iglesia Fill llegitim de Joan Pons Menor ÿ de Francisca Pons ÿ Curcó Conjuges en dita Parroquia, li posarent per noms Anton ÿ Joseph Fou Padri Anton Pons menor Fill de Juan Pons Major ÿ de Llucia Pons ÿ Amoros tots de la precent vila, Padrina fou Madalena Curcó Filla de Joseph Curcó Major ÿ de Tharesa Curcó ÿ Costafreda tots de dita Vila; sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


48) Nuguer Costafreda Francisco Joseph

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida dia vint de Setembre de mil set cents xixanta ÿ nou Jo Anton Serret ÿ Riu Vicari de dita Parroquia Batagí un miñò que nasqué lo mateix dia ÿ any segons ritu ÿ sermonies de Notra mare la Iglesia Fill llegitim ÿ natural de Joseph Nuguer ÿ de Magdalena Nuguer ÿ Costafreda Conjuges en dita Vila, li posarent per Noms Francisco ÿ Joseph Fou Padri Francisco Costafreda Fill de Ramon Costafreda ÿ de Maria Costafreda ÿ Arbunés tots de Castelldasens, Padrina fou Agnes Nuguer Filla de Juan Ribelles ÿ de Agnes Ribelles ÿ Angles, tots de la precent Vila; sels digué lo Parentiu espiritual que avían Contret tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


48) Guiu Bonet Catharina Maria. Obit

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida dia vintiset de Setembre de mil set cents xixanta ÿ nou. Jo Anton Sarrret Vicari de dita Parroquia he Batejat una miñona segons ritu ÿ Sermonies de Nostra Mare la Iglesia, Filla llegitma ÿ natural de Pere Guiu ÿ de Antonia Guiu ÿ Bonet Conjuges en dita Vila, li posarent per Noms Catharina ÿ Maria, Fou Padri Ramon Bonet menor Fill de Ramon Bonet major ÿ de Mariangela Bonet ÿ Gaÿa tots de la precent Vila, Padrina fou Catharina Nuguer Filla de Francisco Bonet ÿ de Agada Bonet ÿ Queralt tots de la precent Vila, sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret, ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, vui dia 29 de Setembre de dit. Ita est Anton Serret Vicari.


49) Mora Vallet Antonia Matheba

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida dia set de Octubre de mil set cents xixanta ÿ nou Jo Anton Sarrret Vicari de dita Parroquia Batejí una miñona segons ritu ÿ sermonies de Nostra Mare la Iglesia, Filla llegitma ÿ natural de Joseph Mora ÿ de Francisca Mora ÿ Vallet Conjuges en dita Vila, li posarent per Noms Antonia ÿ Matheba, Fou Padri Matheu Vallet Fill de Anton Vallet ÿ Mariangela Vallet ÿ Nogué tots evitans en la Ciutat de LLeida, Padrina fou Antonia Vallet Filla de Ramon Jubé ÿ de Engracia Juvé ÿ Porta tots de Lleida, sels digué lo parentiu Espiritual que avían Contret, quan tocarent la Criatura ( In Sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, vui dia vuit de Setembre de dit. Ita est Anton Serret Vicari.


49) Ribelles Gomés Maria Magdalena .Ovit

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del lloc de Castelldasens Bisbat de Lleida dia nou de Octubre de mil set cents xixanta ÿ nou Jo Anton Sarrret Vicari de dita Parroquia Batejí una minyona que nasqué dia vuit de dit mes ÿ any, segons ritu ÿ Sermonies de Nostra Mare la Iglesia Filla llegitma ÿ natural de Joseph Ribelles ÿ de Magdalena Ribelles ÿ Gomés Conjuges en Castelldassens li posarent per Noms Maria ÿ Madalena, Fou Padri Bicen Cau Fill de Ramon Cau ÿ de Maria Cau ÿ Panellá tots de Sidamun Bisbat de Solsona, Padrina fou Magdalena Gomes major Filla de Macia Queralt ÿ de Geltrudies Queralt ÿ Dolcet tots de Castelldasens sels digué lo parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


50) Farres Paluart Francisca Alisabet

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida die set de desembre de mil set cents xixanta nou Jo Anton Sarrret Vicari de dita Parroquia Batejí una miñona segons ritu ÿ Sermonies de Nostra Mare la Iglesia Filla llegitma de Juan Farres ÿ de Francisca Farrés ÿ Paluart Conjuges endita Parroquia, li posaren per Noms Francisca ÿ Alisabet Fou Padri Thomas Queralt Fill de Andreu Queralt ÿ de Maria Queralt ÿ Munné tots dedita Vila Padrina fou Alisabet Queralt Filla de Pere Paluart ÿ de Isabel Paluart ÿ Miró tots de la precent Vila, sels digué lo parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, vui dia vuit de dit mes ÿ any. Ita est Anton Serret Vicari.


50) Saltó Damá Esperansa Maria.

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida dia vinticuatre de Desembre de mil set cents xixanta ÿ nou Jo Anton Sarrret ÿ Riu Vicari de dita Parroquia Batejí una miñona segons ritu ÿ Sermonies de Nostra Mare la Iglesia la que nasqué dia vinti dos de dit mes ÿ any, Filla llegitma ÿ natural de Miquel Juan Saltó ÿ de Paula Saltó ÿ Dama Conjuges en dita Vila, li posarent per Noms Esperansa ÿ Maria Fou Padri Juan Salto Fill de Columbo Saltó ÿ de Maria Saltó ÿ Plansá tots del lloch de Albesa del Bisbat de Urgell. Padrina fou Esperansa Rebull ÿ Ribes Filla de Joseph Ribes ÿ de Antonia Ribes tots de Castelldasens, sels digué lo parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli Doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.

1770


51) Ribelles Veá Maciá Pere

En la Parroquial Iglesia de Castelldasens de Nostra Señora de la Asumpta Bisbat de Lleida Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de dita Parroquia dia quatre de Janer de mil set cents setanta he Batejat un miño segons ritu ÿ Sermonies de Notra Mare la Iglesia lo que nasqué dia tres de dit mes ÿ any Fill llegitim ÿ natural de Francisco Ribelles ÿ de Tharesa Ribelles ÿ Veá Conjuges en dita vila, li posarent per Noms Maciá ÿ Pere Forent Padrins Maciá Matheu Fill de Juan Matheu ÿ de Catharina Matheu tots de dita vila. Padrina fou Cecilia Palegrí Filla de Pere Veá ÿ de Agnamaria Veá tots de la Vila de Alfes del mateix Bisbat, sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


51) Ribelles Solsona Alena Raimunda.

En la Parroquial Iglesia de Castelldasens Bisbat de Lleida Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de dita Parroquia dia nou de Fabrer de mil set cents setanta he Batejat una miñona segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia la que nasqué dia vuit de dit mes ÿ any Filla llegitima de Anton Ribelles ÿ de Rosa Ribelles ÿ Solsona Conjuges en dita Parroquia li posarent per Noms Alena ÿ Raimunda Padri Fou Ramon Font Fill de Joseph Font ÿ de Ignacia Font ÿ Palau tots de Mollarusa Bisbat de Solsona. Padrina fou Alena Ribelles Filla de Anton Costafreda ÿ de Francisca Costafreda ÿ Floregacs tots de Castelldasens Bisbat de Lleida sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


52) Ponses Pontons Ramon Joseph

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta de del poble de Castelldasens Bisbat de Lleida dia deset de Fabrer de mil set cents cetanta Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de dita Parroquia he Batejat un miñò segons ritu ÿ Sermonies de Notra Mare la Iglesia lo que nasqué dia setse de dit mes ÿ any Fill llegitim ÿ natural de Anton Ponses ÿ de Josepha Ponses ÿ Pontons Conjuges en dita Vila li posarent per Noms Ramon ÿ Joseph Fou Padri Ramon Farres Fill de Ramon Farres major ÿ de Francisca Farres ÿ Pinos tots de Guisona Bisbat de Urgell. Padrina fou Maria Ponces Filla de Anton Ponces ÿ de Josepha Ponces ÿ Pontons sels digue lo Parentiu Espiritual que avían Contret tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


52) Brichs Ribelles Josepha Francisca

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida dia denou de Fabrer de mil set cents setanta lo Reverent Mosen Gabriel Calvetó Prebere ÿ Mestre de miyons de dit lloch ha Batejat una miñona segons ritu ÿ Sermonies de notra Mare la Iglesia la que nasqué lo mateix dia ÿ any calendat Filla llegitima ÿ natural de Joseph Brichs ÿ de Josepha Brichs ÿ Ribelles Conjuges en dita Parroquia li posarent per Noms Josepha ÿ Francisca Fou Padri Joan Ribells Fill de Joan Ribelles Major ÿ de Maria Ribelles ÿ Angles de la precent vila. Padrina fou Francisca Ribelles Filla de Francisco Oliver ÿ de Catharina Oliver tots de la Ciutat de Lleida sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana ÿ dit Reverent ha Bejat dita Criatura ab llicencia de mi Anton Serret vicari de la precent parroquia per encontrarme desganat, es ver vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari. Firmo lo sobredit mossèn Gabriel Calbetó


53) Felip Joseph Griño Matheu

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de dita Parroquia he Batejat un miñò vui dia quatre de Mars de mil set cents setanta lo que nasqué dia tres de dit mes ÿ any ÿ lo he Batejat segons ritu ÿ Sermonies de Notra Mare la Iglesia Fill llegitim ÿ natural de Ramon Griño ÿ de Rosa Griño ÿ Matheu Conjuges en dit lloch li posarent per Noms Felip ÿ Joseph Fou Padri Felip Matheu Fill de Macia Matheu ÿ de Agnamaria Matheu ÿ Saltó tots de Castelldasens Padrina fou Tharesa Bonet Filla de Juan Griñó ÿ de Agnamaria Griño ÿ Lana tots de la precent Vila sels digue lo Parentiu Espiritual que avían Contret ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


53) Ribelles Matheu Macia Joseph

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldasens Bisbat del Bisbat de Lleida Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de dita Parroquia vui dia sis de Mars de mil set cents setanta he Batejat un miño lo que nasqué lo mateix dia mes ÿ any segons ritu ÿ Sermonies de Notra Mare la Iglesia Fill llegitim ÿ natural de Josep Ribelles ÿ de Magdalena Ribelles ÿ Matheu Conjuges en dit lloch posarent per Noms Maciá ÿ Joseph Fou Padri Maciá Matheu Fill de Juan Matheu ÿ de Catahrina Matheu ÿ Argelaga tots de dita Parroquia Padrina fou Antonia Matheu Filla de Francisco Ribelles ÿ de Maria Ribelles tots de dit lloch sels digue lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In acro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


54) Griño Duaiguas Tharesa Maria.Ovit

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida dia diset de Mars de mil set cents setanta Jo Anton Serret ÿ Riu Vicari de dita Parroquia he Batejat una miñona segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia la que nasqué dia setse de dit mes ÿ any Filla llegítima ÿ natural de Joseph Griñó ÿ de Tharesa Griñó ÿ Duaiguas tots Parroquians de dita Parroquia li posarent per Noms Tharesa ÿ Maria Padri Fou Anton Duiaguas Fill de Anton Duaiguas Major ÿ de Tharesa Duaiguas tots de Torres de Segre del mateix Bisbat. Padrina fou Agnamaria Griño Filla de Jaume Juan Laná ÿ de Esperansa Laná ÿ Rumia tots de la Vila de Sáros del mateix Bisbat, sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


54) Giner Salbador Anton

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldasens Bisbat del Bisbat de Lleida dia vintitres de Mars de mil set cents setanta Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia he Batejat un miño lo que nasqué dia vintidos de dit mes ÿ any segons ritu ÿ Sermonies de Notra Mare la Iglesia Fill llegitim ÿ natural de Jacinto Giner ÿ de Tharesa Giner Conjuges en dita vila li posarent per Noms Salbador ÿ Anton Fou Padri Francisco Giner Fill de Jacinto Giner ÿ de Tharesa Giner tots de Parroquians ÿ Fills de la vila de Olesa Bisbat de Barcelona Padrina fou Maria Casanoves Filla de Joseph Casanoves ÿ de Maria Casanoves ÿ Segura tots de Castelldasens sels digue lo Parentiu Espiritual que avían Contret ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


55) Noguer Bonet Blaci Francisco

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldasens Bisbat de Bisbat de Lleida dia vintitres de Mars del any mil set cents setanta Jo Anton Serret Vicari de Castelldasens he Batejat un miño segons ritu ÿ Sermonies de Notra Mare la Iglesia lo que nasqué dia vintidos de dit mes ÿ any Fill llegitim ÿ natural de March Nuguer ÿ de Catharina Nuguer ÿ Bonet Conjuges en dit lloch Fou Padri Blaci Bernaus Fill de Pau Bernaus ÿ de Engracia Bernaus ÿ Pons tots de dit lloch Padrina fou Josepha Bonet Filla de Joseph Pons ÿ de Doratea Pons ÿ Balve tots de Castelldasens li posarent per Noms Blaci ÿ Francisco sels digue lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In acro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


55) Farran Pau Joseph Miquel

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del lloch de Castelldases Bisbat de Lleida dia nou de Abril de mil set cents setanta Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia he Batejat un miño segons ritu ÿ Sermonies de Notra Mare la Iglesia lo que nasqué lo mateix dia ÿ any Fill llegitim ÿ natural de Miquel Farran menor ÿ de Tharesa Farran ÿ Pau Conjuges en dita vila li posarent per Noms Joseph ÿ Miquel Fou Padri Josep Pau Fill de Francisco Pau ÿ de Taresa Pau ÿ Bragós tots de Castelldases, Padrina fou Mariangela Farran Filla de Francisco Domenech ÿ de Esperansa Domench ÿ Amigó tots dela precen Vila sels digue lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In acro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


56) Farrer Crespi Anton Francisco

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida dia vintiquatre de Agost de mil set cents setanta Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia bategui un miño lo que nasqué dia 23 de dit mes ÿ any segons ritu ÿ Sermonies de Notra Mare la Iglesia Fill llegitim ÿ natural de Pere Anton Farrer ÿ de Paula Farrer ÿ Crespi conjuges en dita Vila li posarent per Noms Anton ÿ Francisco Fou Padri Pere Llorens Fill de Pere Llorens Major ÿ de Isabel Llorens ÿ Guiro tots de la vila de Cedó Bisbat de Urgell Padrina fou Rosa Barverá Filla de Mencion Minguell ÿ de Rosa Minguell tots del lloch de Gumerá Arcabisbat de Tarragona sels digue lo Parentiu que avían Contret quant tocarent la Criatura (In acro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


56) Braqué Farrers Juan Bicen

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida dia vintinou de Agost de mil set cents setanta. Jo Anton Serret Prevere ÿ Vicari de la precent Parroquia he Batejat un miño lo que nasqué lo dia 28 de dit mes ÿ any segons ritu ÿ Sermonies de Notra Mare la Iglesia Fill llegitim ÿ natural de Juan Barqué ÿ de Maria Braqué ÿ Farrers Conjuges en dit Lloch li posarent per Noms Juan ÿ Bicen Forent Padrins Bicen Braqué Fill de Juan Braqué Major ÿ de Chatarina Braqué ÿ Carvonell ÿ la Padrina fou Rosa Favregat Filla dels Pares de dit Padrí tots del lloch de Mullarusa Bisbat de Solsona sels digue lo Parentiu que avían Contret quant tocarent la Criatura (In acro Fonte) ÿ la obligació que tenian de Enseñarli la Doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


57) Aldomá Riber Antonia Cathariana

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida dia catorse de Setembre de mil set cents setanta Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia he Batejat una miñona segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia la que nasqué lo mateix dia ÿ any Filla llegítima de Ramon Aldomá ÿ de Rosalina Aldomá ÿ Riber conjuges en dita Vila li posarent per Noms Antonia ÿ Cataharina Fou Padri Simeon Aldomá Fill de Llorens Aldomá ÿ de Maria Aldomá ÿ Calvis tots de Torregrosa del mateix Bisbat. Padrina fou Antonia Aldomá ÿ Paguera Filla de LLeonart Paguerá ÿ de Rosa Paguerá ÿ Miro tots de Juneda del mateix Bisbat, sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


58) Bernaus Bonet Pau Pere

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida dia vintiset de Setembre de mil set cents setanta. Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de dita Parroquia he Batejat un miño lo que nasqué lo dia vintisis de dit mes ÿ any segons ritu ÿ Sermonies de Notra Mare la Iglesia Fill llegitim ÿ natural de Blaci Bernaus menor ÿ de Tharesa Bernaus ÿ Bonet Conjuges en dita Vila, Fou Padri Pau Bernaus Major Fill de Francesch Bernaus ÿ de Madalena Bernaus ÿ Riber tots de dit lloch, Padrina fou Josepha Bonet Filla de Joseph Pons ÿ de Dorothea Pons ÿ Planas evitans en dit lloch, li posarent per Noms Pau ÿ Pere, sels digue lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In acro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


58) Casanoves Curcó Tharesa Esperansa

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida dia vuit de Octubre de mil set cents setanta. Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia he Batejat una miñona segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia filla llegitima ÿ natural de Sebastia Casanoves ÿ Maria Casanoves ÿ Curcó conjuges en dit Lloch, Fou Padri Martí Casanoves Fill de Gabriel Casanoves ÿ de Tharesa Casanoves ÿ Estragues tots de dit lloch. Padrina fou Esperansa Sardá Filla de Francisco Curcó ÿ de Mariagna Curcó ÿ Florensa tots de dit lloch, li posarent per noms Tharesa ÿ Esperansa, sels digué lo Parentiu que avían Contret quant tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, ÿ dita Criatura nasqué dia set de dit mes ÿ any. Ita est Anton Serret Vicari.


59) Rebull Ribes Esperansa Maria

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida dia quinse de Octubre de mil set cents cetanta. Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia he Batejat una miñona la que nasqué lo mateix dia ÿ any ja Calendad segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia Filla llegitima ÿ natural de Pere Joseph Rebull ÿ Espernasa Rebull ÿ Ribes conjuges en dita Vila li posarent per Noms Esperansa ÿ Maria Fou Padri Joseph Bernaus Fill de Pau Bernaus major ÿ de Engracia Bernaus ÿ Pons tots de de Castelldasens; Padrina fou Agnamaria Queralt Filla de Pere Curcó ÿ de Maria Curcó ÿ Ricart tots de la precent Vila, sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, vull dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari


59) Costafreda Gomés Magdalena Rosa .

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida dia dos de Novembre de mil set cents cetanta. Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de dita Parroquia he Batejat una miñona la que nasqué lo mateix dia ÿ any ja Calendat segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia Filla llegitima ÿ natural de Francisco Costafreda menor ÿ de Francisca Costafreda ÿ Gomés conjuges en dit lloch li posarent per Noms Magdalena ÿ Rosa Fou Padri Pere Costafreda Major Fill de Ramon Costafreda ÿ de Maria Costafreda ÿ Arbunés tots de de dit lloch, Padrina fou Madalena Gomés Filla de Maciá Queralt ÿ de Geltrudies Queralt ÿ Dolcet tots evitans en dit lloch, sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, vull dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


60) Farrer Boté Joseph Pau

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida dia vintivuit de Novembre de mil set cents setanta. Jo Anton Serret Vicari de la precent Parroquia he Batejat un miño segons ritu ÿ Sermonies de Notra Mare la Iglesia lo que nasqué dia vintiset de dit mes ÿ any Fill llegitim ÿ natural de Barthomeu Farrer ÿ Maria Farrer ÿ Boté Conjuges en Castelldasens, Fou Padri Joseph Farrer Fill de Pere Farrer ÿ de Maria Farrer ÿ Llorens tots de la Vila de Sedó Bisbat de Urgell, Padrina fou Rosa Boté Filla de Jaume Xinxó ÿ de Maria Xinxó ÿ Teixidó tots de la Vila de Angrasola Bisbat de Solsona, li posarent per Noms Joseph ÿ Pau, sels digue lo Parentiu Espiritual que avían Contret (In sacro Fonte) ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


60) Bernaus Ribes Engracia Maria

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida dia dos de Desembre de mil set cents setanta. Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia he Batejat una miñona segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia la que nasqué lo mateix dia ÿ any ja Calendad Filla llegitima ÿ natural de Joseph Bernaus ÿ Maria Bernaus ÿ Ribes conjuges en dit lloch li posarent per Noms Angracia ÿ Maria Fou Padri Joseph Ribes Fill de Joseph Ribes Major ÿ de Esperensa Ribes ÿ Ribert tots de dit lloch; Padrina fou Maria Bernaus Filla de Pau Bernaus Major ÿ de Agnamaria Bernaus ÿ Pons tots dit lloch, sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


61) Farran Veá Columbo Joseph

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida dia dos de Desembre de mil set cents setanta. Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia he Batejat un miño segons ritu ÿ Sermonies de Notra Mare la Iglesia lo que nasqué dia primer de dit mes ÿ any Fill llegitim ÿ natural de Juan Farran ÿ Rosa Farran ÿ Veá Conjuges en dit lloch, li posaren per Noms Columbo ÿ Joseph Fou Padri Francisco Farran Fill de Francisco Farran major ÿ de Rosa Farran ÿ Ballbé tots de dit lloch. Padrina fou Cecilia Pelegrí Filla de Pere Veá ÿ de Agnamaria Veá ÿ Carles tots de la Vila del Canó del mateix Bisbat, sels digue lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In acro Fonte) ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


61) Bonet Griño Pere Joseph

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida dia catorse de Desembre de mil set cents setanta. Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia he Batejat un miño segons ritu ÿ Sermonies de Notra Mare la Iglesia lo que nasqué dia tretse de dit mes ÿ any Fill llegitim ÿ natural de Pere Joseph Bonet menor ÿ Tharesa Bonet ÿ Griñó Conjuges en dit lloch, li posarent per Noms Pere ÿ Joseph Fou Padri Juan Griñó Fill de Juan Griñó ÿ de Magdalena Griñó ÿ Grau tots de Castelldasens. Padrina fou Tharesa Bonet Filla de Joseph Aguilá ÿ de Josepha Aguilá tots del lloch de Aspa del mateix Bisbat, sels digue lo Parentiu Espiritual que avían Contret quan tocaren la Criatura (In acro Fonte) ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


62) Matheu Ribelles Tharesa Catharina

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida dia quinse de Desembre de mil set cents setanta. Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia he Batejat una miñona la que nasqué lo mateix dia ÿ any segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia Filla llegitima ÿ natural de Maciá Matheu ÿ Antonia Matheu ÿ Ribelles conjuges en dit lloch li posarent per Noms Tharesa ÿ Catharina Fou Padri Francisco Ribelles Fill de Joseph Ribelles ÿ de Maria Ribelles ÿ Riber tots de dit lloch; Padrina fou Madalena Ribelles Filla de Juan Matheu ÿ de Catharina Matheu ÿ Argelaga tots del precent lloch, sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


62) Lledó Ribelles Josepha Raimunda

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida dia setse de Desembre de mil set cents setanta. Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia he Batejat una miñona la que nasqué lo mateix dia ÿ any ja Calendat segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia Filla llegitima ÿ natural de Juan LLedó ÿ de Maria Lledó ÿ Ribelles conjuges en dit lloch, li posarent per Noms Josepa ÿ Raimunda Foren Padrins Ramon Lledó Fill de Joseph Lledó ÿ de Maria Lledó ÿ Foguet tots del Vilosell Arcavisbat de Tarragona, Padrina fou Josepha Ribelles Filla de Miquel Ribelles ÿ de Vasolai Ribelles ÿ Vives tots de Castelldasens, sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


63) Roca Reiner Joseph Francisco.

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida dia vint de Desembre de mil set cents setanta. Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia he Batejat un miño lo que nasqué dia dinou de dit mes ÿ any segons ritu ÿ Sermonies de Notra Mare la Iglesia Fill llegitim ÿ natural de LLorens Roca ÿ de Agnamaria Roca ÿ Reiner Conjuges en dit lloch, Fou Padri Pere Joseph Roca Fill de Joseph Roca ÿ de Antonia Roca ÿ Nadal tots evitans en Castelldasens. Padrina fou Maria Valaguer Filla de Francisco Seravolá ÿ de Catharina Seravolá ÿ Guixá tots del lloch de Floresta Bisbat de LLeida, li posarent per noms Joseph ÿ Francisco sels digue lo Parentiu Espiritual que avían Contret quan tocaren la Criatura (In acro Fonte) ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


64) Vallet Mora Rosa Maria

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida dia vintivuit de Desembre de mil set cents setanta. Lo reverent Mossen Grabiel Calvetó mestre de miñons de dit lloch per comissió de mi Anton Sarret Vicari del precent lloch ha Batejat una miñona segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia la que nasqué die vintiset de dit mes ÿ any Filla llegitima ÿ natural de Anton Vallet ÿ de Isabel Vallet ÿ Mora conjuges en dit lloch, li posarent per Noms Rosa ÿ Maria Fou Padri Jaume Vallet Fill de Anton Vallet Major ÿ de Maria Angela Vallet tots del la Vila de Fondarellá Bisbat de Solsona, Padrina fou Agnanamaria Queralt Filla de Pere Curcó ÿ de Maria Curcó ÿ Ricart Parroquians de Castelldasens, sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.

1771


64) Queralt Quadrat Rosa Maria

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida dia vintinou de Janer de1771. Fou Batejada una minyona la que nasqué dia vintiset de dit mes ÿ any, segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia Filla llegitima ÿ natural de Gabriel Queralt ÿ de Rosa Queralt ÿ Quadrat conjuges en dit lloch ÿ dita miñona fou Batejada per lo Reverent Mosen Gabriel Calvetó Prebere ÿ Mestre de minyons en dit lloch ab llicencia de mi Anton Sarret Vicari de dita Parroquia; li posarent per Noms Rosa ÿ Maria Forent Padrins Llorens Quadrat Fill de Francisco Quadrat ÿ de Maria Quadrat conjuges en lo lloch del Albages del Bisbat de LLeida, Padrina fou Sarafina Masarguer filla de Pere Farrer ÿ de Agnamaria Farrer ÿ Queralt evitans Castelldasens; sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


65) Fuster Vilella Agna Maria

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida dia set de fabrer de mil set cens cetanta ÿ hu. Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de la precent Parroquia he Batejat una miñona segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia la que nasqué dia sis de dit mes ÿ any Filla llegitima ÿ natural de Francisco Fuster ÿ de Francisca Fuster ÿ Vilella Conjuges en dit lloch li posarent per Noms Agna ÿ Maria forent Padrins Bentura Fuster Fill de Francisco Fuster Major ÿ de Aularia Fuster ÿ Viscarri tots avitans en dit lloch Padrina fou Mariangela Vernaus filla de Joseph Bernaus ÿ de Mariangela Bernaus ÿ Queralt Queralt tots de Castelldasens sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


65) Segura Costafreda Maria Rosa

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida dia onse del mes de fabrer de 1771. Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia he Batejat una miñona segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia, la que nasqué lo mateix dia ÿ any ja Calendat Filla llegitima ÿ natural de Pere Segura ÿ de Magdalena Segura ÿ Costafreda Conjuges en dit lloch, li posarent per Noms Maria ÿ Rosa fou Padri Pere Costafreda Major Fill de Ramon Costafreda ÿ de Maria Costafreda ÿ Arvonés tots de dit dit lloch Padrina fou Maria Casanoves Filla de Miquel Segura ÿ de Maria Segura ÿ Nugué tots de la precent Parroquia; sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


66) Segura Queralt Gaspa Anton

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida dia catorse de fabrer del any 1771. Jo Anton Serret Prebere ý Vicari de dita Parroquia he Batejat un miño segons ritus ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia, lo que nasqué dia tretse de dit mes ÿ any fill llegitim ÿ natural de Francisco Segura ÿ de Geltrudies Segura ÿ Queralt Conjuges en dit lloch li posarent per Noms Gaspa ÿ Anton fou Padri Gaspa Godia Fill de Jaume Godia ÿ de Francisca Godia ÿ Esteve tots de la Vila del Carras del mateix Bisbat Padrina fou Maria Segura Filla de Francesch Fraginet ÿ de Maria Fraginet ÿ Ribes tots del lloch de Aspa Bisbat de Lleida sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


66) Agada Geltrudies Janer

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida dia quinse de fabrer de 1771. Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de dita Parroquia he Batejat una miñona la que nasqué lo mateix dia segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia, filla llegitima ÿ natural de Ramon Janer ÿ de Maria Janer Conjuges, li posarent per Noms Agada ÿ Geltrudies fou Padri Ramon Fontanet fill de Rafel Funtanet ÿ de Agnamaria Funtanet ÿ Porta; Padrina fou Agada Pau filla de Jaume Bochs ÿ de Agada Bochs ÿ Pons avitans en dit lloch tots los Calendats; sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


67) Queraltó Pollina Magi Francisco

Vui dia trentau de mars de mil set cens cetantau, Jo Anton Serret Vicari de la Parroquial de Castelldasens Bisbat de Lleida he Batejat un miño lo que nasqué dia vintinou de dit mes ÿ any segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia fill llegitim ÿ natural de Joseph Caraltó ÿ de Maria Caraltó ÿ Pollina tots Parroquians de dita Parroquia ÿ los dits Pares fills de Ciutadilla Archabisbat de Tarragona li posarent per Noms Magi ÿ Francisco fou Padri Magi Queraltó fill de Joseph Queraltó Major ÿ de Catharina Queraltó ÿ Piñol Conjuges en Ciutadilla Arcabisbat de Tharragona Padrina fou Rosa Barverá evitant en Castelldasens Bisbat de Lleida ÿ dita filla de Mencion Minguell ÿ de Rosa Minguell ÿ Margos tots del lloch de Guimerá Arcabisbat de Tharragona dits padrins tocarent la Criatura quant se li tirà la aigua de les fonts Baptismals; sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


67) Segalás Borras Francisco Juan

Vui dia nou de Abril de mil set cens cetantau. Jo Anton Serret Vicari de la Parroquial Iglesia del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida he Batejat Solemnement segons ritu ÿ Sermonies de Nostra Mare la Iglesia un miño lo que nasqué dia set de dit mes ÿ any fill llegitim ÿ natural de de Juan Segalás ÿ de Maria Segalás ÿ Borras conjuges en dita Parroquia; li posarent per Noms Francisco ÿ Juan; fou Padri Francisco Arcal fill de Pere Arcal ÿ de Francisca Arcal ÿ Catela tots de la Vila de la Poble de Ciervols Arcabisbat de Tharragona: Padrina fou Josepha Borras filla de Isidro Borras major ÿ de Antonia Borras ÿ Vives tots de Castelldasens Bisbat de Lleida; sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret quant tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


68) Barverá Serrano Antonia Maria

Vui dia tretse de Abril de mil set cens cetantau. Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida he Batejat Solemnement una miñona segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia lo que nasqué dia dotse de dit mes ÿ any filla llegitima ÿ natural de de Francisco Barverá ÿ de Maria Varverá ÿ Serrano conjuges en dita Parroquia li posarent per Noms Antonia ÿ Maria fou Padri Falip Bosch fill de Jaume Bosch ÿ de Agada Boch ÿ Pons tots del lloch de Puixbert Bisbat de Lleida, Padrina fou Antonia Borras filla de Pere Juan Vives ÿ de Maria Vives ÿ Sans tots de Castelldasens sels digué lo Parentiu Espiritual quant, tocarent la Criatura (In sacro Fonte) ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


68) Sardá Curcó Matheu Francisco

Vui dia setse de Abril de mil set cens cetantau. Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida he Batejat Solemnement segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia un miño lo que nasqué dia quinse de dit mes ÿ any fill llegitim ÿ natural de Joseph Sardá ÿ de Espernasa Sardá ÿ Curcó Conjuges ÿ Parroquians en dita Parroquia li posarent per Noms Matheu ÿ Francisco fou Padri Matheu Boix fill de Sirelo Boix ÿ de Magdalena Boix ÿ Sardá tots de la ciutat de Lleida Padrina fou Maria Tharesa Boix filla de Anton Sahon ÿ de Maria Sahon ÿ Ricart de la ciutat de Lleida dits Padrins tocarent la Criatura In sacro Fonte sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


69) Ribelles Solsona Ignacia Antonia

Vui dia divuit de Abril de mil set cens cetantau. Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida he Batejat Solemnement segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia una miñona la que nasqué dia diset de dit mes ÿ any filla llegitima ÿ natural de Anton Ribelles ÿ de Rosa Ribelles ÿ Solsona Conjuges ÿ Parroquians de la mencionada Parroquia li possarent per Noms Ignacia ÿ Antonia fou Padri Joseph Ribelles fill de Miquell Ribelles ÿ de Alena Ribelles ÿ Costafreda tots de Castelldasens Padrina fou Ignacia Font filla de Ramon Font ÿ de Cecilia Font ÿ Solsona tots de la vila de Mollerusa Bisbat de Solsona dits Padrins tocarent la Criatura quant se li tirà la aigua del Sant Batisme In sacro Fonte sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana, vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


69) Saltó Nugué Joseph Miquel

Vui dia dinou de Abril de mil set cens cetantau. Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida he Batejat Solemnement segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia un miño lo que nasqué dia diset de dit mes ÿ any fill llegitim ÿ natural de Joseph Saltó ÿ de Rosa Saltó ÿ Nugué Conjuges ÿ Parroquians de la mencionada Parroquia li posarent per Noms Joseph ÿ Miquel fou Padri Miquel Saltó fill de Joseph Saltó ÿ de Isabel Agna Saltó ÿ Ribelles tots de Castelldasens Padrina fou Pasquala Nugué filla de Joseph Preixens ÿ de Madalena Preixens ÿ Calvet tots de la Vila del Vilosell Archavisbat de Tarragona dits Padrins tocarent la Criatura quan se li tirà la aigua del Sant Batisme in Sacro Fonte sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


70) Pol Valles Joseph Jacinto

Vui dia dos de maigt de mil set cens cetantau Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida he Batejat Solemnement segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia un miño lo que nasqué dia primer de dit mes ÿ any fill llegitim ÿ natural de Anton Pol ÿ de Raimunda Pol ÿ Valles Conjuges ÿ Parroquians de la mencionada Parroquia li posarent per Noms Joseph ÿ Jacinto fou Padri Anton Blaci fill de Anton Balci major ÿ de Josepha Blaci ÿ Abulló tots dede la Vila de Sort Bisbat de Urgell Padrina fou Geltrudies Blaci filla de Jacinto Pol ÿ de Catahrina Pol ÿ Pradet tots del lloch de Sant Juliá Bisbat de Urgell dits Padrins tocarent la Criatura quan se li tirà la aigua del Sant Batisme in Sacro Fonte, sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


71) Borras Valles Francisca Tharesa

Vui dia nou de maigt de mil set cens cetantau Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida he Batejat una miñona Solemnement segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia la que nasqué dia set de dit mes ÿ any filla llegitima ÿ natural de Francisco Borrás ÿ de Ignacia Borras ÿ Valles Conjuges ÿ Parroquians de la mencionada Parroquia li posarent per Noms Francisca ÿ Tharesa fou Padri Francisco Arcal fill de Pere Arcal ÿ de Francisca Arcal ÿ Cathalá tots de la Vila de la Poble de Ciervols Archabisbat de Tharragona Padrina fou Tharesa Arcal ÿ Valles filla de Joseph Valles ÿ de Madalena Vallés ÿ Riber tots de Castelldasens dits Padrins tocarent la Criatura quan se li tirà la aigua del Sant Batisme in Sacro Fonte, sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana Vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


71) Curcó Roca Vicen Joseph.

Vui dia vintinou de maigt de mil set cens cetantau Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida he Batejat Solemnement segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia un miño lo que nasqué lo mateix die ÿ any ja Calendat fill llegitim ÿ natural de Joseph Curcó ÿ de Antonia Curcó ÿ Roca Conjuges ÿ Parroquians de la mencionada Parroquia li posarent per Noms Vicen ÿ Joseph fou Padri Vicen Cau fill de Ramon Cau ÿ de Maria Cau ÿ Panella tots del lloch de Sidamon Bisbat de Solsona Padrina fou Rosa Sans filla de Francisco Barrofet ÿ de Agnamaria Barrofet ÿ Guiu tots de la Vila de Puixbert Bisbat de Lleida dits Padrins tocarent la Criatura quan se li tirà la aigua del Sant Batisme in Sacro Fonte, sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana Vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


72) Farran Cunillera Pere Francisco

Vui dia trenta de Maigt de mil set cens cetantau Jo Anton Serret Vicari de la Parroquial Iglesia del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida he Batejat Solemnement segons ritu ÿ Sermoníes de nostra Mare la Iglesia un miño lo que nasqué dia vintinou de dit mes ÿ any fill llegitim ÿ natural de Joseph Farran ÿ de Tharesa Farran ÿ Cunillera Conjuges ÿ Parroquians de la mencionada Parroquia li posarent per Noms Pere ÿ Francisco fou Padri Pere Costafreda major fill de Ramon Costafreda ÿ de Maria Costafreda ÿ Arbonés tots de Castelldases Padrina fou Maria Miró filla de Marcel Serdá ÿ de Maria Serdá ÿ Arcal tots de la precent Vila dits Padrins tocarent la Criatura quan se li tirà la aigua del Sant Batisme in Sacro Fonte; sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


72) Segura Fuster Magdalena Theresa menor

Vui dia trentau de Maigt de mil set cens cetantau Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de la Iglesia Parroquial del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida he Batejat Solemnement segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia una miñona; la que nasqué dia trenta de dit mes ÿ any filla llegitima ÿ natural de Francisco Segura menor ÿ de Tharesa Segura ÿ Fuster Conjuges ÿ Parroquians de la mencionada Parroquia li posarent per Noms Magdalena ÿ Tharesa fou Padri Miquel Segura fill de Lluc Segura ÿ de Maria Segura ý Cavistany dit Padri de Parrroquià Castelldasens y sos pares ÿ ell fills de Torreveses del Bisbat ja Calendat Padrina fou Maria Burchs filla de Francisco Fuster major ÿ de Aulalia Fuster ÿ Viscarri tots Parroquians de Castelldasens dits Padrins tocarent la Criatura quan se li tirà la aigua del Sant Batisme in Sacro Fonte, sels digué lo Parentiu Espiritual que avían Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari


73) Ribelles Gomés Joseph Vicent

Vui dia tres de Juny de mil set cens cetantau Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Iglesia Parroquial del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida he Batejat Solemnement segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia un miño lo que nasqué lo mateix dia ÿ any ja Calendat fill llegitim ÿ natural de Joseph Ribelles menor ÿ de Magdalena Ribelles ÿ Gomés Conjuges ÿ Parroquians de la mencionada Parroquia li posarent per Noms Joseph ÿ Vicen fou Padri Juan Ribelles fill de Ramon Ribelles ÿ de Agnes Ribelles y Angles tots Parroquians de dit lloch Padrina fou Maria Cau filla de Falip Gomés ÿ de Madalena Gomés ÿ Queralt tots del precent lloch dits Padrins tocarent la Criatura quan se li tirà la aigua del Sant Batisme in Sacro Fonte, sels digué la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari


73) Bernat Fuster Ramon Sabastiá

Vui dia quatre de Juny de mil set cens cetantau Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida he Batejat Solemnement segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia un miño lo que nasqué dia tres de dit mes ÿ any fill llegitim ÿ natural de Juan Bernat ÿ de Maria Bernat ÿ Fuster Conjuges ÿ Parroquians de la mencionada Parroquia li posarent per Noms Ramon ÿ Sebastiá fou Padri Pere Llorens fill de Pere Llorens Major ÿ de Isabel Llorens ý Ticó tots del lloch de Sedó Bisbat de Urgell Padrina fou Rosa Barverá filla de Mencion Minguell ÿ de Rosa Minguell ÿ Margós tots del lloch de Guimerá Archabisbat de Tarragona dits Padrins tocarent la Criatura quan se li tirà la aigua del Sant Batisme in Sacro Fonte, sels digué lo parentiu Espiritual que avian Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari


74) Farran Miquel Macia

Vui dia sis de Juny de mil set cens cetantau Jo Anton Serret ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida he Batejat Solemnement segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia un miño lo que nasqué lo mateix dia ÿ any ja Calendat fill llegitim ÿ natural de Macia Farran ÿ de Thecla Farran Conjuges ÿ Parroquians de la precent parroquia, li posarent per Noms Miquel ÿ Macia fou Padri Miquel Farran major fill de Franicisco Farran ÿ de Rosa Farran ý Balver tots Parroquians Padrina fou Tharesa Farran major filla de Pere Miró ÿ de Tharesa Miró ÿ Giner tots de la Vila del Albi Archabisbat de Tarragona dits Padrins tocarent la Criatura quan se li tirà la aigua del Sant Batisme in Sacro Fonte, sels digué lo parentiu Espiritual que avian Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari


75) Vidal Cambra Batiste Columbo

Vui dia dotse de Juny de mil set cens cetantau Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida he Batejat Solemnement segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia un miño lo que nasqué die onse de dit mes ÿ any fill llegitim ÿ natural de Juan Vidal major ÿ de Francisca Vidal ÿ Cambra Conjuges ÿ Parroquians de la precent Parroquia, li posarent per Noms Batiste ÿ Columbo fou Padri Batiste Guiu fill de Miquel Guiu ÿ de Francisca Guiu ÿ Farrer tots de la vila de Angrasola Bisbat de Solsona Padrina fou Rosa Barberá filla de Mencion Mínguell ÿ de Rosa Minguell ÿ Margós tots del lloch de Guimerá Archabisbat de Tarragona dits Padrins tocarent la Criatura quan se li tirà la aigua del Sant Batisme in Sacro Fonte, sels digué lo parentiu Espiritual que avian Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.75) Noguer Costafreda March Joseph

Vui dia tres de Juriol de mil set cens cetantau Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Iglesia Parroquial del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida he Batejat Solemnement segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia un miño lo que nasqué lo mateix dia ÿ any ja Calendat fill llegitim ÿ natural de Joseph Noguer ÿ de Maria Nuguer ÿ Costafreda Conjuges en dita Parroquia, li posarent per Noms March ÿ Joseph fou Padri March Nuguer fill de March Nuguer Major ÿ de Agnes Nuguer ÿ Ribelles tots de la precent Parroquia Padrina fou Maria Costafreda filla de Juan Matheu ÿ de Catharina Matheu ÿ Argelaga tots de dita Parroquia dits Padrins tocarent la Criatura quan se li tirà la aigua del Sant Batisme in Sacro Fonte, sels digué lo parentiu Espiritual que avian Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


76) Miquel Juan Saltó Dama

Vui dia catorse de Juriol de mil set cens cetantau Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Iglesia Parroquial del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida he Batejat Solemnement segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia un miño lo que nasqué lo mateix dia ÿ any ja Calendat fill llegitim ÿ natural de Miquel Saltó ÿ de Paula Saltó ÿ Dama Conjuges ÿ Parroquians de la precent Parroquia li posarent per Noms Miquel ÿ Juan fou Padri Miquel Matheu fill de Macia Matheu ÿ de Agnamaria Matheu ÿ Saltó tots de la precent Parroquia Padrina fou Rosa Saltó filla de Juseph Nugué ÿ de Pasquala Nugué ÿ Prexens tots del lloch de Vilosell Arcabisbat de Tarragona ÿ la padrina avitan en Castelldasens dits Padrins tocarent la Criatura quan se li tirà la aigua del Sant Batisme in Sacro Fonte, sels digué lo parentiu Espiritual que avian Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


76) Miquel Queralt Juan Jaume

Vui dia vinisinch de Juriol de mil set cens cetantau Jo Anton Serret Vicari de la Parroquial Iglesia del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida he Batejat Solemnement segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia un miño lo que nasqué dia vintitres de dit mes ÿ any fill llegitim ÿ natural de Juan Miquel ÿ de Tharesa Miquel ÿ Queralt Conjuges en dit lloch li posarent per Noms Juan ÿ Jaume fou Padri Joan Miquel Major fill de Gabriel Miquel ÿ de Maria Miquel ÿ Xinxó tots de la Vila de Angrasola Bisbat de Solsona Padrina fou Agnamaria Queralt Filla de Pere Curcó major ÿ de Maria Curcó ÿ Ricart tots de Castelldasens dits Padrins tocarent la Criatura quan se li tirà la aigua del Sant Batisme in Sacro Fonte, sels digué lo parentiu Espiritual que avian Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


77) Bosch Fuster Tharesa Maria

Vui dia sinch de Agost de mil set cens cetantau Jo Anton Serret ÿ Riu Vicari de la Iglesia Parroquial del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida he Batejat Solemnament segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia una miñona la que nasqué dia quatre de dit mes ÿ any filla llegitim ÿ natural de Joseph Bosch ÿ de Tharesa Bosch ÿ Fuster Conjuges en Castelldasens li posarent per Noms Tharesa ÿ Maria fou Padri Barthomeu Farrer fill de Pere Farrer ÿ de Maria Farrer ÿ Llorens tots de la Vila de Sedó Bisbat de Urgell Padrina fou Tharesa Bosch Filla de Joseph Vilanova ÿ de Isabel Vilanova ÿ Hospital tots del LLoch de Velltall Archabisbat de Tarragona dits Padrins tocarent la Criatura quan se li tirà la aigua del Sant Batisme in Sacro Fonte, sels digué lo parentiu Espiritual que avian Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


77) Griñó Duaygues Anton Joseph

Vui dia vintiset de Setembre de mil set cens cetantau Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostre Señora de la Asumpta del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida he Batejat Solemnement segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia un miño lo que nasqué lo dia ÿ any ja Calendat fill llegitim ÿ natural de Joseph Graño ÿ de Tharesa Griñó ÿ Duaÿguas Conjuges en dit lloch li posarent per Noms Anton ÿ Joseph fou Padri Pere Joan Griñó fill de Juan Grañó ÿ de Madalena Grañó ÿ Grau dit Padri Parroquiá en dit LLoch Padrina fou Maria Grañó Filla de Juan Grañó ÿ de Agnamaria Griñó ÿ Lana tots de Castelldasens dits Padrins tocarent la Criatura quan se li tirà la aigua del Sant Batisme in Sacro Fonte, sels digué lo parentiu Espiritual que avian Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


78) Queralt Maciá Josepha Maria

Vui dia vint de Octubre de mil set cens cetanta hu Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida he Batejat Solemnament segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia una miñona la que nasqué dia dinou de dit mes ÿ any filla llegitima de Joseph Queralt ÿ de Antonia Queralt ÿ Maciá Conjuges en dit Lloch li posarent per Noms Josepha ÿ Maria fou Padri Ramon Queralt fill de Jaume Queralt ÿ de Esperensa Queralt ÿ Triquell tots Parroquians de Castelldasens Padrina fou Josepha Maciá Filla de Gregoni Feliu ÿ de Maria Falui ÿ Llenes tots de la Vila de Angrasola Bisbat de Solsona dits Padrins tocarent la Criatura In Sacro Fonte quan se li tirà la Aigua del Sant Batisme sels digué la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana ÿ lo Parentiu espiritual que avían contret vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


78) Ribelles Queralt Anton Joseph

Vui dia vintiquatre de Octubre de mil set cens cetanta ÿ hu Jo Anton Serret ý Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostre Señora de la Asumpta del Lloch de Castelldasens Bisbat de Lleÿda he Batejat Solemnement segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia un miño lo que nasqué lo mateix dia ÿ any ja Calendat fill llegitim ÿ natural de Bicen Ribelles ÿ de Maria Ribelles ÿ Queralt Conjuges ÿ Parroquians li posarent per Noms Anton ÿ Joseph fou Padri Anton Ribelles fill de Miquel Ribelles major ÿ de Alena Ribelles ÿ Costafreda tots de dita Parroquia Padrina fou Antonia Curcó Filla de Joseph Roca ÿ de Antonia Roca ÿ Nadal tots parroquians de la precent Parroquia, sels digué lo parentiu Espiritual que avian Contret per tocar la Criatura In Sacro Fontel ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


79) Borrull Lluch Madalena Francisca

Vui dia dos del mes de Novembre de mil set cens cetanta ÿ hu Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida he Batejat Solemnament segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia una miñona la que nasqué dia ÿ any ja Calendat filla llegítima ÿ natural de Matheu Borrull ÿ de Madalena Borrull ÿ Lluch Conjuges ÿ Parroquians de dit Lloch se li posa per Noms Magdalena ÿ Francisca fou Padrí Geroni Borrofet fill de Simon Borrofet ÿ de Francisca Borrofet ÿ Solsona tots de Puixbert ÿ del Bisbat ja mencionat; Padrina fou Madalena Lluch Filla de Pere Costafreda Major ÿ de Madalene Costafreda ÿ Farran tots de Castelldasens ÿ del Bisbat ja Calendat dits Padrins tocarent la Criatura quan se li tirà la Aigua del Sant Batisme in Sacro Fonte, sels digué lo parentiu Espiritual que avian Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


79) Farrer Tost Tharesa Agnamaria

Vui dia sinch del mes de Novembre de mil set cens cetanta ÿ hu Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del Lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida he Batejat Solemnament segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia una miñona la que nasqué lo mateix dia ÿ any ja Calendat filla llegítima de Llurens Farrer ÿ de Agnamaria Farrer ÿ Tost Conjuges en dit Lloch fou Padri Joseph Tost fill de Jaume Tost ÿ de Geltrudies Tost ÿ Carvonell tots del lloch de Servia Bisbat de Tarragona Padrina fou Tharesa Tost Filla de Miquel Segura ÿ de Maria Segura ÿ Noguer tots de Castelldasens li posarent per noms Tharesa ÿ Agnamaria dits Padrins tocarent la Criatura in Sacro Fonte quan se li tirá la aigua del Sant Batisme, sels digué lo parentiu Espiritual que avian Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


80) Capdevila Bonet Miquel Pau

Vui dia sinch de Desembre de mil set cens cetanta ÿ hu Jo Anton Serret ý Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostre Señora de la Asumpta del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleyda he Batejat Solemnement segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia un miño lo que nasqué dia quatre de dit mes ÿ any fill llegitim ÿ natural de Francisco Capdevila ÿ de Mariangela Capdevila ÿ Bonet Conjuges ÿ Parroquiansde la precent Parroquia li posarent per Noms Miquel ÿ Pau fou Padri Ramon Bonet fill de Ramon Bonet Major ÿ de Mariangela Bonet ÿ Gaÿa tots de dit Lloch Padrina fou Maria Vilalta Filla de Pau Capdevila ÿ de Antonia Capdevila tots del lloch de Gumés Bisbat de Solsona dits Padrins tocarent la Criatura In Sacro Fonte quan se li tirà la aigua del Sant Batisme, sels digué la Cognació Espiritual que avian Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


80) Rosell Trilla Joseph Francisco

Vui dia vintidos de Desembre de mil set cens cetanta ÿ hu Jo Anton Serret Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostre Señora de la Asumpta del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleyda he Batejat Solemnement segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia un miño lo que nasqué lo mateix dia ÿ any ja Calendat fill llegitim ÿ natural de Joseph Rosell ÿ de Rosa Rosell ÿ Trilla Conjuges ÿ Parroquians de la mencionada Parroquia li posarent per Noms Joseph ÿ Francisco fou Padri Francisco Barverá Major fill de Joseph Barverá ÿ de Maria Barverá ÿ Sans tots del Lloch de Guimerá Archabisbat de Tharragona Padrina fou Josepha Ponces Filla de Pau Pontons ÿ de Tharesa Pontons ÿ Pontons tots de la ciutat de Leÿda dits Padrins tocarent la Criatura In Sacro Fonte sels digué lo Parentiu Espiritual que avian Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


Any 1772


81) Casanoves Espinas Josepha Angracia

Vui dia tres de Janer de mil set cens cetanta ÿ dos Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del Lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida he Batejat Solemnament segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia una miñona filla llegítima ÿ natural de Gabriel Casanoves ÿ de Tharesa Casanoves ÿ Espinas Conjuges en dit Lloch li posarent per Noms Josepha ÿ Angracia fou Padri Pere Joseph Bernaus fill de Blaci Bernaus Major ÿ de Maria Bernaus ÿ Pons tots de Castelldasens Padrina fou Maria Casanoves Filla de Joseph Casanoves ÿ de Maria Casanoves ÿ Lluch tots de la mencionada Vila dita Criatura nasqué dia dos del mes ÿ any ja calendat dits Padrins tocarent la Criatura in Sacro Fonte sels digué lo parentiu Espiritual que avian Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


81) Pere Pau Bodet Montañola

Vui dia sis de Janer de mil set cens cetanta ÿ dos Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostre Señora de la Asumpta del Lloch de Castelldasens Bisbat de Lleyda he Batejat Solemnement segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia un miño lo que nasqué lo dia sinch de dit mes ÿ any fill llegitim ÿ natural de Domingo Bodet ÿ de Tharesa Bodet ÿ Montañola Conjuges en dit LLoch li posarent per Noms Pere ÿ Pau fou Padri Pere Anton Bodet Major fill de Pere Bodet ÿ de Maria Bodet ÿ Bernaus tots de dit Lloch Padrina fou Josepha Mir Filla de Miquel Esteve ÿ de Rosa Esteve ÿ Peregri tots de la Vila de Torres de Segre ÿ del Bisbat ja Calendat dits Padrins tocarent la Criatura In Sacro Fonte sels digué lo Parentiu Espiritual que avian Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


82) Giner Farran Anton Gabriel

Vui dia dinou de Janer de mil set cens cetanta ÿ dos Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostre Señora de la Asumpta del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleyda he Batejat Solemnement segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia un miño lo que nasqué lo mateix dia fill llegitim ÿ natural de Jacinto Janer ÿ de Tharesa Farran Conjuges en Castelldasens li posarent per Noms Anton ÿ Gabriel fou Padri Pere Anton Farrer fill de Pere Farrer ÿ de Maria Farrer ÿ Llorens tots de la vila de Cedó Bisbat de Urgell Padrine fou Rosa Queralt Filla de Francisco Codrat ÿ de Maria Codrat tots del Albages Bisbat de Lleÿda dits Padrins tocarent la Criatura In Sacro Fonte sels digué lo Parentiu espiritual que avian Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


83) Guiu Bonet Maria Antonia

Vui dia vintiquatre de Janer de mil set cens cetanta ÿ dos Jo Anton Serret Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del Lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida he Batejat Solemnament segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia una miñona la que nasqué dia vintitres de dit mes ÿ any filla llegítima de Pere Guiu ÿ de Antonia Guiu ÿ Bonet Conjuges en Castelldasens fou Padri Pere Jaume Capdevila fill de Batiste Capdevila ÿ de Rosa Capdevila tots de Juneda del mateix Bisbat Padrina Maria Guiu Filla de Batiste Guiu ÿ de Josepa Guiu ÿ Escasany tots parroquians en Castelldases li posarent per Noms Maria ÿ Antonia sels digué lo parentiu Espiritual que avian contret quant tocarent la Criatura in Sacro Fonte ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


83) Farrer Llanas Raimunda Maria

Vui dia quatre de Fabrer de mil set cens cetanta ÿ dos Jo Anton Serret Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del Lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida he Batejat Solemnament segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia una miñona la que nasqué dia tres de dit mes ÿ any filla llegítima ÿ natural de Pere Anton Farrer ÿ de Paula Farrer ÿ Llanas Conjuges en Castelldasens li posarent per Noms Raimunda ÿ Maria fou Padri Ramon Bonet fill de Ramon Bonet ÿ de Mariangela Bonet ÿ Gaya tots de Castelldases Padrina fou Maria Bonet Filla de Juan Griñó ÿ de Agnamaria Griñó ÿ Lana tots de Castelldases dits Padrins tocarent la Criatura In Sacro Fonte sels digué lo parentiu Espiritual que avian contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


84) Riber Morera Ramon Miquel

Vui dia sinch de fabre de mil set cens cetanta ÿ dos Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostre Señora de la Asumpta del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleyda he Batejat Solemnement segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia un miño lo que nasqué dia quatre de dit mes ÿ any fill llegitim ÿ natural de Miquel Riber ÿ de Madalena Riber ÿ Morera Conjuges en dit Lloch li posarent per Noms Ramon ÿ Miquel fou Padri Ramon Morera fill de Ramon Morera major ÿ de Tharesa Morera ÿ Braquer tots del lloch de Gomes Bisbat de Solsona Padrina fou Magdalena Riber Filla de Miquel Gort ÿ de Esperansa Gort ÿ Marsalles tots de Torres de Segre Bisbat de Lleÿda dits Padrins tocarent la Criatura In Sacro Fonte sels digué lo parentiu Espiritual que avian Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


84) Cau Pinella Antonia Josepha

Vui dia sis de fabre de mil set cens cetanta ÿ dos Jo Anton Serret Vicari de la Iglesia Parroquial del Lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida he Batejat Solemnament segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia una miñona la que nasqué dia sinch de dit mes ÿ any filla llegítima ÿ natural de Vicent Cau ÿ de Maria Cau ÿ Gomés tots de la precent vila li posarent per Noms Antonia ÿ Josepha fou Padri Joseph Cau fill de Ramon Cau ÿ de Maria Cau ÿ Pinella del lloch de Sidamon Bisbat de Solsona Padrina fou Geltrudies Segura Filla de Francisco Queralt ÿ de Maria Queralt ÿ Gomés tots de Castelldases dits Padrins tocarent la Criatura In Sacro Fonte sels digué lo parentiu Espiritual que avian contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


85) Morera Paceta Manuela Serafina

Vui dia tres de mars de mil set cens cetanta ÿ dos Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del Lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida he Batejat Solemnament segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia una miñona la que nasqué dia dos de dit mes ÿ any filla llegítima ÿ natural de Joseph Morera ÿ de Maria Morera ÿ Paceta conjuges en dit lloch ÿ fills del lloch de Jorve Bisbat de Vich li posarent per Noms Manuela ÿ Serafina fou Padri Manuel Pon fill de Agusti Pon ÿ de Rosa Pon ÿ Comaposada tots de la Vila de Pujal Bisbat de Vich Padrina fou Serafina Maseguer Filla de Pere Farres ÿ de Agnamaria Farres ÿ Queralt tots de Castelldases Bisbat de Leyda dits Padrins tocarent la Criatura In Sacro Fonte sels digué lo Parentiu Espiritual que avian contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


85) Simó Riber Maria Madalena

Vui dia vintidos de mars de mil set cens cetanta ÿ dos Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de la Iglesia Parroquial de Castelldasens Patrona Nostra Señora de la Asumpta Bisbat de Lleida he Batejat Solemnament segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia una miñona lo que nasqué dia vintihú de dit mes ÿ any filla llegítima ÿ natural de Joseph Simó ÿ de Lleonor Simó ÿ Riber conjuges y Parroquians en dit Lloch li posarent per Noms Maria ÿ Madalena fou Padri Miquel Riber fill de Francisco Riber ÿ de Madalena Riber ÿ Gort tots de Castelldasens Padrina fou Madalena Riber Filla de Ramon Morera ÿ de Geltrudies Morera ÿ Simó dita Padrina evitan en Castelldases ÿ sos Pares en lo lloch de Fundarella Bisbat de Solsona dits Padrins tocarent la Criatura In Sacro Fonte sels digué lo parentiu Espiritual que avian contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


86) Farres Paluart Pere Francisco

Vui dia dotse de Abril de mil set cens cetanta ÿ dos Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleyda he Batejat Solemnement segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia un miño lo que nasqué dia onse de dit mes ÿ any fill llegitim ÿ natural de Juan Farres ÿ de Francisca Farres ÿ Paluart Conjuges en dita Parroquia li posarent per Noms Pere ÿ Francisco fou Padri Francisco Masaguer fill de Joseph Masaguer ÿ de Margarida Masaguer ÿ Fort dit Padri evitan en dit loch ÿ sos Pares fills de la Selva Archabisbat de Tharragona Padrina fou Serafina Masaguer Filla de Pere Farres ÿ de Agnamaria Farres ÿ Queralt tots Parroquians en Castelldases dits Padrins tocarent la Criatura In Sacro Fonte sels digué lo Parentiu Espiritual que avian Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


87) Queralt Paluart Pere Joseph

Vui dia catorse de Abril de mil set cens cetanta ÿ dos Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Iglesia Parroquial del lloch de Castelldases Bisbat de Lleyda he Batejat Solemnement segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia un miño lo que nasqué lo dia ÿ any ja Calendat fill llegitim ÿ natural de Thomas Queralt ÿ de Alisabet Queralt ÿ Paluart Conjuges en dit LLoch li posarent per Noms Pere ÿ Joseph fou Padri Joseph Farran fill de Francisco Farran ÿ de Mariangela Farran ÿ Miró tots de Castelldases Padrina fou Serafina Masaguer Filla de Pere Farres ÿ de Agnamaria Farres ÿ Queralt tots de dit lloch sels digué lo Parentiu espiritual que avian Contret quant tocarent la Criatura In Sacro Fonte ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


87) Ponses Pontons Pau Francisco

Vui dia nou de maig de mil set cens cetanta ÿ dos Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldases Bisbat de Lleyda he Batejat Solemnement segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia un miño lo que nasqué dia vuit de dit mes ÿ any fill llegitim ÿ natural de Anton Ponses ÿ de Josepha Ponses ÿ Pontons Conjuges en Castelldases li posarent per Noms Pau ÿ Francisco fou Padri Pau Pontons fill de Pau Pontons ÿ de Tharesa Pontons ÿ Ponsaga Padrina fou Francisca Pontons Filla de Ramon Serra ÿ de Raimunnda Serra ÿ Ceblart tots de Lleyda ÿ del mateix Bisbat sels digué lo Parentiu espiritual que avian Contret quant tocarent la Criatura In Sacro Fonte ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


88) Bonet Griño Ramon Carlos

Vui dia vintiu de Juny de mil set cens cetanta ÿ dos Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia del lloch de Castelldases Bisbat de Lleÿda he Batejat Solemnement segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia un Infant lo que nasqué dia divuit de dit mes ÿ any fill llegitim ÿ natural de Ramon Bonet menor ÿ de Maria Bonet ÿ Griñó Conjuges ÿ Parroquians de dti lloch li posarent per Noms Ramon ÿ Carlos fou Padri Pere Juan Ballaster fill de Joseph Ballester ÿ de Maria Ballester tots del Canó Bisbat de Lleyda Padrina fou Francisca Prigo Filla de Carlos Miró ÿ de Francisca Miró ÿ Puix tots de la Vila de Torres de Segre del Bisbat ja Calendat dits padrien tocarent la criatura In Sacro Fonte sals digué lo Parentiu espiritual que avian Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


88) Ribelles Matheu Maria Josepha

Vui dia deu de Juriol de mil set cens cetanta ÿ dos Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia del Lloch de Castelldasens Bisbat de Lleÿda he Batejat Solemnament segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia una miñona la que nasqué dia nou de dit mes ÿ any filla llegítima ÿ natural de Joseph Ribelles menor ÿ de Madalena Ribelles ÿ Matheus Conjuges ÿ Parroquians de la precent Parroquia li posarent per Noms Maria ÿ Josepha fou Padri Francisco Costafreda fill de Ramon Costafreda ÿ de Maria Costafreda ý Arbonés tots de Castelldases padrina fou Ursola Ribelles filla de Juan Vives y de Maria Vives y Sans tots de Castelldases dits Padrins tocarent la Criatura In Sacro Fonte sels digué lo Parentiu Espiritual que avian contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


89) Carbonell Queralt Raimunda Maria

Vui dia vintisis de Juriol de mil set cens cetanta ÿ dos Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia del Lloch de Castelldases Bisbat de Lleÿda he Batejat Solemnament segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia una miñona lo mateix dia ÿ any ja Calendat filla legitima ÿ natural De Felis Carbonell ÿ de Catharine Carbonell ÿ Queralt Conjuges ÿ Parroquians de la precent Parroquia li posarent per Noms Reymunda ÿ Maria fou Padri Ramon Carbonell fill de Ramon Carbonell ÿ de Tharesa Carbonell ÿ Duran tots de la vila de las Borges Blancas Bisbat ja Calendat Padrina fou Maria Carbonell Filla de Anton Pou ÿ de Cecilia Pou ÿ Sole tots de la vila de las Borges ja Calendada dits Padrins tocarent la Criatura In Sacro Fonte sels digué lo Parentiu Espiritual que avian contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


90) Aldomá Riber Marta Ignacia Maria

Vui dia trenta de Juriol de mil set cens cetanta ÿ dos Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del Lloch de Castelldasens Bisbat de Lleÿda he Batejat Solemnament segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia una Infanta la que nasque dia vintinou de dit mes ÿ any filla llegítima ÿ natural de Ramon Aldoma ý de Rosaline Aldomá ÿ Riber Conjuges ÿ Parroquians de la mencionada Parroquia li posarent per Noms Marta Raimunda ÿ Maria fou Padri Don Andres de Siria Fill llegitim ÿ natural de Don Joseph Siria ÿ de Doña Martine de Siria ÿ Gama tots de la vila de Aguada Bisbat de Tharasona ÿ dit Padri evitan en la vila de Mon Blanch Arcabisbat de Tarragona Padrina fou Maria Segura Filla de Francesc Frixinet ÿ de Maria Frixinet ÿ Ribes tots de la vila de Aspa Bisbat de Lleyda dits Padrins tocarent la Criatura In Sacro Fonte sels digué lo Parentiu Espiritual que avian contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrine Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


90) Mora Vallet Maria Geltrudies

Vui dia quatre de Agost de mil set cens cetanta ÿ dos Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del Lloch de Castelldasens Bisbat de Lleÿda he Batejat Solemnament segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia una Infanta la que nasqué dia tres de dit mes ÿ any filla llegitima ÿ natural de Joseph Mora ÿ de Franicisca Mora ÿ Vallet Conjuges ÿ Parroquians de la precent Parroquia li posarent per Noms Maria ÿ Geltrudies fou Padri Anton Bodet major fill de Pere Bodet ÿ de Marina Bodet ÿ Bernaus tots de la precent Parroquia Padrina fou Tharesa Miquel Filla de Ramon Queralt major ÿ de Agnamaria Queralt ÿ Curcó tots de la mencionada Parroquia dits Padrins tocarent la Criatura al temps de tirarli la aigua In Sacro Fonte sels digué lo Parentiu Espiritual que avian contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


91) Pons Miró Joseph Francisco (loprimer que nasqué)

Vui dia trentahu de Agost de mil set cens cetanta ÿ dos Jo Anton Serret Vicari de Castelldases he Batejat Solemnament segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia un miño lo que nasqué dia trenta de dit mes ÿ any fill llegitim ÿ natural de Anton Pons ÿ de Maria Pons ÿ Miró Conjuges ÿ Parroquians del lloch de Castelldases Bisbat de Lleÿda li posarent per Noms Joseph ÿ Francisco fou Padri Joseph Serdá fill de March Serdá ÿ de Maria Serdá ÿ Sans tots del precent Lloch Padrina fou Isabel Paluart Filla de Joseph Miró ÿ de Isabel Miró ÿ Fontanet tots del lloch ja Calendat dits Padrins tocarent la criatura In Sacro Fonte al temps de la administració del Sant Batisme sels digué lo Parentiu Espiritual que avian Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


91) Pons Miró Anton Joseph (darrer que nasqué ).

Vui dia trentahu de Agost de mil set cens cetanta ÿ dos Jo Anton Serret ÿ Riu Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldases Bisbat de Lleÿda he Batejat Solemnament segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia un miñó lo que nasqué dia trenta de dit mes ÿ any fill llegitim ÿ natural de Anton Pons ÿ de Maria Pons ÿ Miró Conjuges ÿ Parroquians de la precent Parroquia li posarent per Noms Anton ÿ Joseph fou Padri Joseph Farran fill llegitim de Francisco Farran ÿ de Mariagna Farran ÿ Miró tots del precent Lloch Padrine, Maria Miró Filla de March Serdá ÿ de Maria Serdá ÿ Sans tots del lloch ja Calendat dits Padrins tocarent la criatura In Sacro Fonte sels digué lo Parentiu Espiritual que avian Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


92) Sanou Vila Francisco Joseph

Vui dia tretse de Setembre Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia del lloch de Castelldases Patrona Nostra Señora de la Asumpta Bisbat de Lleÿda he Batejat Solemnament segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia un miño lo que nasqué en lo mateix dia ÿ any ja Calendat fill llegitim ÿ natural de Manuel Sanou ÿ de Margarida Sanou ÿ Vilá Conjuges en dita Parroquia ÿ dits Pares fills de Sarverá Bisbat de Solsona li posarent per Noms Francisco ÿ Joseph fou Padri Francisco Anglés fill de Joseph Angles menor ÿ de Antonia Angles ÿ Angles tots de Castelldases Padrine Maria Angles ÿ Torrent de la vila de Mollarusa Bisbat de Solsona ÿ la Padrina evitan en Castelldases dits Padrins tocarent la criatura In Sacro Fonte sels digué lo Parentiu Espiritual que avian Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


92) Montané Bardine Maria Francisca

Vui dia setse de Setembre de mil set cents cetanta dos Jo Anton Serret Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldases Bisbat de Lleÿda he Batejat Solemnament segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia una miñona lo que nasqué dia

quinse de dit mes ÿ any filla llegitima ÿ natural de Francisco Montane ÿ de Antonia Montané ÿ Bardine ÿ dits Pares evitans en lo lloch dels Alamus del Bisbat ja Calendat li posarent per Noms Maria ÿ Francisca fou Padri Francisco Bardine fill de Pere Bardine ÿ de Francisca Bardine tots Parroquians de Castelldases del Bisbat ja mencionat Padrine Madalene Bardine filla de Manuel Sans ÿ de Madalena Sans ÿ Cauvet tots evitans en Castelldases dits Padrins tocarent la criatura In Sacro Fonte quan se li tirà la Aigua del sant Batisme sels digué lo Parentiu Espiritual que avian Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


93) Curcó Ripoll Juan Anton

Vui dia vintivuit de Setembre de mil set cens setanta dos Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldases Bisbat de Lleÿda he Batejat Solemnament segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia; un miñó lo que nasqué dia vintiset de dit mes ÿ any fill llegitim ÿ natural de Joseph Curcó menor ÿ de Aularia Curcó ÿ Ripoll Conjuges ÿ Parroquians de dit lloch li posarent per Noms Juan ÿ Anton. Fou Padri Juan Ripoll fill de Juan Ripoll ÿ de Josepha Ripoll ÿ Solé tots de Fundarella Bisbat de Solsona Padrine fou Tharesa Suñe filla de Pere Curcó major ÿ de Maria Curcó ý Ricart tots Parroquians de Castelldases dits Padrins tocarent la criatura In Sacro Fonte sels digué lo Parentiu Espiritual que avian Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


94) Curcó Roca Llorens Ignaci

Vui dia onse de Octubre de mil set cens setanta dos Jo Anton Serret Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldases Bisbat de Lleÿda he Batejat Solemnament segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia un miñó lo que nasqué dia deu de dit mes ÿ any fill llegitim ÿ natural de Joseph Curcó major ÿ de Antonia Curcó ÿ Roca Conjuges ÿ Parroquians de la precent Parroquia li posarent per Noms Llorens ÿ Ignaci Fou Padri Llorens Roca fill de Joseph Roca ÿ de Antonia Roca ÿ Nadal tots del precent lloch Padrina fou Tharesa Curcó filla de Anton Costafreda ÿ de Francisca Costafreda ÿ Floregachs tots del lloch ja calendat dits Padrins tocarent la criatura In Sacro Fonte sels digué lo Parentiu Espiritual que avian Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


94) Nuguer Bonet Francisca Maria

Vui dia trenta de Octubre de mil set cens setanta dos Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia del lloch de Castelldases Bisbat de Lleyda he Batejat Solemnament segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia una Infanta la que nasqué dia vintinou de dit mes ÿ any filla llegitima ÿ natural de March Nuguer ÿ de Catarina Nuguer ÿ Bonet conjuges ÿ Parroquians de la precent Parroquia li posarent per Noms Francisca ÿ Maria Fou Padri Jaume Griño fill de Demiá Griñó ÿ de Rosa Griño ÿ March tots de la vila de Artesa del mateix Bisbat Padrina fou Maria Nuguer filla de Francisco Costafreda ÿ de Maria Costafreda ÿ Matheu tots de Castelldases dits Padrins tocárent la criatura (In Sacro Fonte) sels digué lo Parentiu Espiritual que avian Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


95) Griño Matheu Esteve Joseph

Vui dia vintisis de Decembre de mil set cens setanta dos Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldases Bisbat de Lleÿda he Batejat Solemnament segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia un miño lo que nasqué lo mateix dia ÿ any ja Calendat fill llegitim ÿ natural de Ramon Griño ÿ de Rosa Griño ÿ Matheu Conjuges en dit lloch li posarent per Noms Esteve ÿ Joseph Fou Padri Joseph Griño fill de Juan Griñó ÿ de Agnamaria Griño ÿ Laná conjuges en dit LLoch Padrina fou Madalena Ribelles filla de Juan Matheu ÿ de Catharine Matheus tots Parroquians dits Padrins tocarent la criatura al temps que se li tirà la Aigua del Sant Batisme sels digué lo Parentiu Espiritual que avian Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


1773

95) Farrer Alià Pere Pau

Vui dia vuit de febrer de mil set cens setanta ÿ tres Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldases Bisbat de Lleÿda he Batejat Solemnament segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia un miño lo que nasqué dia set del precent mes ÿ any fill llegitim ÿ natural de Barthomeu Farrer ÿ de Paula Farrer ÿ Alià Conjuges ÿ Parroquians en Castelldases li posarent per Noms Pere ÿ Pau fou Padri Pere Farrer fill de Anton Farrer ÿ de Paula Farrer ÿ Llacïá tots Parroquians Padrina fou Paula Alia filla de Ramon Guitart ÿ de Manuela Guitart ÿ Ramonet tots del lloch de Malgrat Bisbat de Solsona dits Padrins tocárent la criatura (In Sacro Fonte) sels digué lo Parentiu que avian Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


96) Vidal Francisca Madalena

Vui dia onse de Fabrer de mil set cens cetanta ÿ tres Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldases Bisbat de Lleÿda he Batejat Solemnament segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia una miñona la que nasqué lo mateix dia ÿ any ja Calendat filla llegitima ÿ natural de Juan Vidal ÿ de Francisca Vidal Conjuges ÿ Parroquians li posarent per Noms Francisca ÿ Madalena fou Padri Joseph Vidal fill de Juan Vidal ÿ de Francisca Vidal ÿ Cambrés tots Parroquians en lo precent lloch Padrina fou Madalena Bernaus filla de Blaci Bernaus Major ÿ de Maria Bernaus ÿ Pons tots del lloch ja Calendat dits Padrins tocarent la criatura (In Sacro Fonte) sels digué lo Parentiu Espiritual que avian Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


97) Farran Pau Francisco Jaume

Vui dia primer de Mars de mil set cens cetanta tres Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldases Bisbat de Lleÿda he Batejat Solemnament segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia un miño lo que nasqué lo mateix dia ÿ any ja Calendat fill llegitim ÿ natural de Miquel Farran menor ÿ de Tharesa Farran ÿ Pau Conjuges en dit lloch li posarent per Noms Francisco ÿ Jaume fou Padri Miquel Farran major fill de Francisco Farran major ÿ de Rosa Farran ÿ Vellbé tots Parroquians en dit lloch Padrina fou Agada Pau filla de Jaume Bosch ÿ de Agada Bosch ÿ Pons tots del lloch de Puixbert del mateix Bisbat dits Padrins tocarent la criatura (In Sacro Fonte) sels digué lo Parentiu Espiritual que avian Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


97) Segura Fuster Francisca Quiteria

Vui dia diset de Abril de mil set cens cetanta ÿ tres Jo Anton Serret ÿ Riu Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldases Bisbat de Lleÿda he Batejat Solemnament segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia una miñone Filla llegitima ÿ natural de Francisco Segura menor ÿ de Tharesa Segura ÿ Fuster Conjuges en dit lloch foren Padrins Bentura Fuster fill de Francisco Fuster ÿ de Aularia Fuster ÿ Viscarri evitans en Castelldases Padrina fou Maria Casanoves major filla de Miquel Segura ÿ de Maria Segura ÿ Nuguer tots de Castelldases li possarent per Noms Francisca ÿ Quiteria dits Padrins tocarent la criatura In Sacro Fonte sels digué lo Parentiu Espiritual que avian Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.98) Bonet Griño Ramon Miquel

Vui dia cinch de maitg de mil set cens cetanta ÿ tres Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldases Bisbat de Lleÿda he Batejat Solemnament segons ritu ÿ Seremonies de nostra Mare la Iglesia un Infant lo que nasqué lo mateix die ÿ any ja calendat fill llegitim ÿ natural de Pere Joseph Bonet menor ÿ de Tharesa Bonet ÿ Griño Conjuges ÿ Parroquians de dit lloch li posaren per noms Ramon ÿ Miquel fou Padri Ramon Bonet Major fill de Francisco Bonet ÿ de Mariangela Bonet ÿ Riber tots de dit lloch Padrina fou Agnamaria Griñó ÿ Lana filla de Jaume Lana y Esperansa Lana ÿ Romiá del precent lloch dits padrins tocarent la criatura In Sacro Fonte al temps de tirar la Aigua sels digué lo parentiu Espiritual que avian Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


98) Bernaus Farran Esperansa Maria

Vui dia set de maitg de mil set cens cetanta ÿ tres Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldases Bisbat de Lleÿda he Batejat Solemnament segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia una Infanta la que nasqué die sis del precent mes ÿ any filla Llegítima ÿ natural de Pau Bernaus menor ÿ de Maria Bernaus ÿ Farran Conjuges ÿ Parroquians del precent lloch li posarent per noms Esperensa ÿ Maria fou Padri Pau Bernaus Major fill de Fransesc Bernaus ÿ de Madalene Bernaus ÿ Riber tots de dit lloch Padrine fou Mariangela Farran Filla de Francisco Domenech ÿ de Esperensa Domench ÿ Amigó dita Padrina evitan en lo lloch ja Calendat ÿ sos Pares en la Vila de Ulldemolins Archavisbat de Tharragona dits Padrins tocarent la criatura In Sacro Fonte, sels digué lo Parentiu que avian Contret ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


99) Farran Bernaus Blaci Joseph

Vui die vintinou de maitg de mil set cens cetanta ÿ tres, Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Iglesia Parroquial de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldases Bisbat de Lleÿda he Batejat Solemnament segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia un Infant lo que nasqué die vintivuit de dit mes ÿ any fill llegítim ÿ natural de Pere Farran ÿ de Josepha Farran ÿ Bernaus Conjuges en dit lloch li posarent per noms Blaci y Joseph fou Padri Blaci Bernaus Major fill de Fransesc Bernaus ÿ de Madalene Bernaus ÿ Riber tots de dit lloch Padrine fou Tharesa Farran Filla de Pere Juan Miró ÿ de Tharesa Miró ÿ Giné tots de la precent Vila dits Padrins tocarent la criatura (In Sacro Fonte) sels digué lo Parentiu Espiritual que avian Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


99) Casanoves Curco Joseph Isidro

Vui die set de Juny de mil set cens cetanta ý tres Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldases Bisbat de Lleÿda he Batejat Solemnament segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia un Infant lo que nasqué die sis del precent mes ÿ any fill llegítim ÿ natural de Sebastiá Casanoves major ÿ de Maria Casanoves ÿ Curcó Conjuges en dit lloch fou Padri Joseph Casanoves fill de Gabriel Casanoves ÿ de Tharesa Casanoves ÿ Estallés tots del precent Poble Padrine fou Antonia Ros Filla de Pere Florensa ÿ de Candida Florensa tots del lloch de Aspa del Bisbat ja Calendat li posarent per noms Joseph ÿ Isidro dits Padrins, tocarent la criatura In Sacro Fonte sels digué lo parentiu Espiritual que avian Contret ÿ la Obligació que tenien de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.


100) Sala Saura Francisca Paula

Vui dia sinch de Juriol de mil set cens setanta ÿ tres Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de la parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldases Bisbat de Lleÿda he Batejat Solemnament segons ritu ÿ Sermonies de nostra Mare la Iglesia una Infanta la que nasqué die quatre del mes ÿ any ja Calendat filla legítima ÿ natural de Ramon Sala ÿ de Antonia Sala ÿ Saura Conjuges ÿ Parroquians li posarent per noms Francisca ÿ Paula fou Padri Juan Sala fill de Saldoni Sala ÿ de Francisca Sala ÿ Saurás tots del lloch de Grá Bisbat de Urgell Padrine fou Paula Farrer Filla de Llorens Llanes ÿ de Sarafina Llanes ÿ Argelich tots del lloch de la Morana Bisbat de Urgell dits Padrins tocarent la criatura In Sacro Fonte, sels digué lo Parentiu Esperitual que avian Contret ÿ la Obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Ita est Anton Serret Vicari.100) Pons Miró Tharesa Maria Anastasia

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de LLeyda â nou dies del mes de Setembre de mil set cents setanta y tres añÿs, yo Anastasi Corría Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi solemnement, y vas posar los Sants Olis â una miñona, filla llegítima, y natural de Anton Pons natural de Fulleda, y de Maria Miró sa mullé natural de Castelldans, y tots dos vehins al present de Castelldans: Li vas posar per nom Teresa, Maria, y Anastasia. Foren sos padrins Manuel Pons, y Teresa Pons y Josa, vehins de Fulleda Arquebisbat de Tarragona, als quals vas advertír lo Parentiu espiritual, que contragueren ab esta batejada, ya ab son Pare Y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana; Nasqué lo día vuit de Setembre de mil set cents y setanta tres anys. Y peraque conste ho firmo en dita Parroquia dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


100) Farrán Cunillera Massiá Francisco Thomás

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de LLeyda a tretze dies del mes de Setembre de mil set cents setanta, y tres añÿs, yo Anastasi Corría Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi solemnement, y vas posar los Sants Olis à un miño, fill llegítim, y natural de Joseph Farrán de Castelldans, y de Teresa Cunillera muller sua, natural del Albi, y tots dos al present vehins de Castelldans: Li vas posar per nom Massiá, Francisco, y Thomás. Foren sos padrins Massiá Farran, e Isabel Queralt naturals, y vehins de Castelldans, als quals vas advertír lo Parentiu espiritual, que contragueren ab est batejat, ya ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana; Nasqué lo dia onse de Setembre de mil set cents setanta, y tres anÿs. Y peraque conste ho firmo en dita Parroquia dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


101) Miquel Queralt Ramon Francisco Agusti

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de LLeyda â diset dies del mes de Setembre del añy mil set cents setanta y tres, yo Anastasi Corría Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi solemnement, y vas posar los Sants Olis a un miño, fill llegítim, y natural de Juan Miquel natural de Anglesola, y de Teresa Queralt muller sua, natural de Castelldans, y al present tots dos vehins de Castelldans: Li vas posar per nom Ramon, Francisco, y Agusti. Foren sos padrins Ramon Queralt vehi de aquest Poble, y Rita Miquel y Codina, vehina de Anglesola, als quals vas advertír lo Parentiu espiritual, que contragueren ab est batejat, ya ab son Pare Y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana; Nasqué dia setse de Setembre del añÿ mil set cents setanta, y tres. Y peraque conste ho firmo en dita Parroquia dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


101) Barqué Farré Maria Teresa Tecla

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de LLeyda â vintitres dies del mes de Setembre del añÿ mil set cents y setanta tres, yo Anastasi Corría Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi solemnement, y vas posar los Sants Olis a una miñona, filla llegítima, y natural de Juan Barqué natural de Mollerusa, y de Maria Farré muller sua, natural de Castelldans y al present tots vehins de esta Parroquia: Li vas posar per nom Maria, Teresa, y Tecla. Foren sos padrins Joseph Farré, y Teresa Queralt, vehins de Rocafort, als quals vas advertír lo Parenthiu espiritual, que contragueren ab esta batejada, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana; Nasqué dia vintidos de Setembre del añÿ mil set cents setanta y tres. Y peraque conste ho firmo en dita Parroquia dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


102) Bernaus Ribes Blasi Josep Pere

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de LLeyda dia vititisis de Setembre del añÿ mil set cents y setanta y tres, yo Anastasi Corría Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi solemnement, y vas posar los Sants Olis à un miño, fill llegítim, y natural de Josep Bernaus, y de Maria Ribes muller sua, tots naturals, y vehins de esta Parroquia. Li vas posar per nom Blasi, Joseph, y Pere. Foren sos padrins Blasi Bernaus menor, y Esperansa Reboll, y Ribes tots vehins de esta Parroquia, als quals vas advertír lo Parenthiu espiritual, que contragueren ab este batejat, y son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana; Nasqué lo dia vintisis de Setembre del añÿ mil set cents setanta y tres. Y peraque conste ho firmo en dita Parroquia dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


102) Farres Paluá Ramon Miquel Anastasi

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de LLeyda dia dos de octubre del añÿ mil set cents setanta y tres, yo Anastasi Corría Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi solemnement, y vas posar los Sants Olis à un miño, fill llegítim, y natural de Juan Farres, y de Francisca Palua, muller sua, naturals y vehins de esta Parroquia. Li vas posar per nom Ramon, Miquel, y Anastasi. Foren padrins seus Ramon Fontanet, y Marina Fontanet y Manresa tots vehins de Castelldans, als quals vas advertír lo Parenthiu espiritual, que contragueren ab est batejat, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana; Nasqué dia dos de Octubre del añÿ mil set cents setanta y tres. Y peraque conste ho firmo en dita Parroquia dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


102) Costafreda Gomés Maria Madalena Geltrudies.

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de LLeyda dia tres de Octubre del añÿ mil set cents setanta, y tres, yo Anastasi Corría Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi solemnement, y vas posar los Sants Olis à una miñona, filla llegítima, y natural de Francisco Costafreda, y de Francisca Gomés muller sua, tots naturals y vehins de esta Parroquia. Li vas posar per nom Maria, Magdalena, y Gertrudies. Foren sos padrins Vicent Cau, y Madalena Segura, y Costafreda tots vehins de Castelldans, als quals vas advertír lo parentiu espiritual, que contragueren ab esta batejada, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana; Nasqué lo dia dos de Octubre del añÿ mil set cents setanta, y tres. Y peraque conste ho firmo en dita Parroquia dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


102) Farré Casanoves Mariangela Josepa Teresa

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de LLeyda dia nou de Octubre del añÿ mil set cents setanta y tres, yo Anastasi Corría Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi solemnement, y vas posar los Sants Olis à una miñona, filla llegítima, y natural de Jaume Farré natural de la Guardiolada de Cervera Bisbat de Vich, y al present vehi de Castelldans; y de Maria Casanoves muller sua, natural y vehina de esta Parroquia. Li vas posar per nom Mariangela, Josepa, y Teresa. Foren Padrins Joseph Casanoves, y Mariangela Farre; tots vehins de Castelldans, als quals vas advertír lo Parenthiu espiritual, que contragueren ab esta batejada, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana; Nasqué dia vuit de Octubre del añÿ mil set cents setanta y tres. Y peraque conste ho firmo en dita Parroquia dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


103) Mateu Rivelles Maria Josepa Madalena

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de LLeyda dia tretse de Octubre del añÿ mil set cents setanta y tres, yo Anastasi Corría Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi solemnement, y vas posar los Sants Olis â una miñona, filla llegítima, y natural de Massiá Mateu y de Antonia Rivelles muller sua, naturals y vehins de Castelldans. Li vas posar per nom Maria, Josepa, y Madalena. Foren sos Padrins Josep Nogué, y Ursula Rivelles, tots vehins de esta Parroquia, als quals vas advertír lo Parenthiu espiritual, que contragueren ab esta batejada, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana; Nasqué dia dotse de Octubre de mil set cents setanta, y tres. Y peraque conste ho firmo en dita Parroquia dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


103) Rivelles Gomés Maria Francisca Teresa.

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de LLeyda dia vint de Octubre del añÿ mil set cents setanta y tres, yo Anastasi Corría Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi solemnement, y vas posar los Sants Olis a una miñona, filla llegítima, y natural de Josep Rivelles y de Magdalena Gomés muller sua, tots naturals y vehins de dita Parroquia. Li vas posar per nom Maria, Francisca, y Teresa. Foren sos Padrins Francisco Segura vehi de Castelldans, y Maria March vehina de Puigvert, als quals vas advertír lo Parenthiu espiritual, que contragueren ab esta batejada, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana. Nasqué dia vint de Octubre de mil set cents setanta, y tres. Y peraque conste ho firmo en dita Parroquia dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


103) Pons Curcó Magdalena Francisca Gertrudies.

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de LLeyda dia vintiquatre de Octubre del añÿ mil set cents setanta y tres, yo Anastasi Corría Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi solemnement, y vas posar los Sants Olis â una miñona, filla llegítima, y natural de Juan Pons, natural de Bellvé Bisbat de LLeyda, y de Francisca Curcó muller sua, natural de Castelldans, y al present tots dos vehins de esta Parroquia. Se li posa per nom Madalena, Francisca, y Gertrudies. Foren sos Padrins Columbo Curcó, y Magdalena Bernaus vehins de esta Parroquia, als quals vas advertír lo Parenthiu espiritual, que contragueren ab esta batejada, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana. Nasqué dia vintiquatre de Octubre del añÿ mil set cents setanta y tres. Y peraque conste ho firmo en dita Parroquia dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


104) Bellet Mora Teresa Antonia Madalena

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de LLeyda, dia vintinou del mes de Octubre del añÿ mil set cents setanta y tres, yo Anastasi Corría Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi solemnement, y vas posar los Sants Olis â una miñona, filla llegítima, y natural de Anton Bellet, natural de Sidamunt, però al present habitant en esta Parroquia, y de Isabel Mora muller sua, natural y vehina de aquest Poble. Se li posa per nom Teresa, Antonia, y Madalena. Foren Padrins Pere Josep Queralt vehi de esta Parroquia, y Teresa Ricart vehina de Alfés, als quals vas advertír lo Parenthiu espiritual, que contragueren ab esta batejada, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana. Nasqué dia vintiset de Octubre del añÿ mil set cents setanta y tres. Y peraque conste ho firmo en dita Parroquia dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


104) Queralt Massia Maria Antonia Paula

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de LLeyda, dia cinch de Novembre del añÿ mil set cents setanta y tres, yo Anastasi Corría Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi solemnement, y vas posar los Sants Olis â una miñona, filla llegítima, y natural de Pere Joseph Queralt, natural y vehi de esta Parroquia, y de Antonia Massiá muller sua, natural de Anglesola, y vehina de aquest Poble. Se li posa per nom Maria, Antonia, y Paula. Foren sos Padrins Anton Massiá vehi de Anglesola, y Agnamaria Queralt vehina de esta Parroquia, als quals vas advertír lo parentiu espiritual, que contragueren ab esta batejada, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana. Nasqué dia quatre de Novembre del añÿ mil set cents setanta y tres. Y peraque conste ho firmo en dita Parroquia dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


104) Bernaus Maria Antonia Francisca

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de LLeyda, dia nou, de Novembre del añÿ mil set cents setanta y tres, yo Anastasi Corría Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi solemnement, y vas posar los Sants Olis à una miñona, filla llegítima, y natural de Blasi Bernaus, y de Teresa Bonet muller sua, naturals, y vehins de esta Parroquia. Se li posa per nom Maria, Antonia, y Francisca. Foren sos Padrins Joseph Bernaus, y Maria Bernaus, vehins de aquest Poble, als quals vas advertír lo parentiu espiritual, que contragueren ab esta batejada, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la doctrina Cristiana. Nasqué dia vuit de Novembre del añÿ mil set cents setanta y tres. Y peraque conste ho firmo en dita Parroquia dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


105) Farran Beá Juan Massiá Pere

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de LLeyda dia vintitres de Novembre del añÿ mil set cents setanta y tres, yo Anastasi Corría Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi solemnement un miñó; fill llegítim, y natural de Juan Farrán natural de aquest Poble y de Rosa Beá muller sua, natural de Alcano; y al present tots dos vehins de Castelldans. Se li posa per nom Juan, Massiá, y Pere. Foren sos padrins Miquel Farrán, y Teresa Rivelles tots vehins de esta Parroquia, als quals vas advertír lo Parentiu espiritual, que contragueren ab est batejat, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana. Nasqué dia vintidos de Novembre de mil set cents setanta y tres. Y peraque conste ho firmo en dita Parroquia dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


105) Queralt Quadrat Francisco Miquel Pau

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de LLeyda, dia dos del mes de Desembre del añÿ mil set cents setanta, y tres, jo Anastasi Corría Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi solemnement y vas posar los Sants Olis â un miño; fill llegítim, y natural de Gabriel Queralt natural de Castelldans, y de Rosa Quadrat muller sua, natural de Albagés pero habitant en Castellsans. Se li posa per nom Francisco, Miquel, y Pau. Foren sos padrins Francisco Masseguer, vehi de esta Parroquia, y Teresa Ballester vehina de Alcanó, als quals vas advertír lo Parenthiu espiritual, que contragueren ab est batejat, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana. Nasqué dia primé de desembre de mil set cents setanta y tres. Y peraque conste ho firmo en dita Parroquia dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


105) Queraltó Pollhí Antonia Magina Teresa

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de LLeyda, dia sis del mes de desembre del añÿ mil set cents setanta y tres, jo Anastasi Corría Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi solemnement, y vas posar los Sants Olis à una miñona, filla llegítima, y natural de Josep Queraltó natural de Ciutadilla, y de Maria Pollhi muller sua, natural de la Gaurdia de Cervera, pero al present habitants en esta Parroquia. Se li posa per nom Antonia, Magina, y Teresa. Foren sos Padrins Miquel Queraltó, vehi de Ciutadilla, y Ramunda Pollhi, vehina de la Guardia de Cervera, als quals vas advertír lo parentiu espiritual, que contragueren ab esta batejada, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana. Nasqué dia quatre de dezembre del añÿ mil set cents setanta y tres. Y peraque conste ho firmo en dita Parroquia dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


106) Salto Nogue Maria Agnés Francisca

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de LLeyda, dia tretze del mes de desembre del añÿ mil set cents setanta y tres, yo Anastasi Corría Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi solemnement, y vas posar los Sants Olis â una miñona, filla llegítima, y natural de Josep Saltó natural y vehi de Castelldans, y de Rosa Nugué muller sua, natural del Vilusell, però vehina de esta Parroquia. Se li posa per nom Maria, Agnés, y Francisca. Foren sos Padrins Juan Ribelles y Agnes Nogué, tots vehins de esta Parroquia, als quals vas advertír lo parentiu espiritual, que contragueren ab esta batejada, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana. Nasqué dia dotze de desembre del añÿ mil set cents setanta y tres. Y peraque conste ho firmo en dita Parroquia dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


106) Griñó Duaigues Barbara Maria Paula

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de LLeyda, dia vintidos del mes de desembre del añÿ mil set cents setanta y tres, yo Anastasi Corría Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi solemnement, y vas posar los Sants Olis â una miñona, filla llegítima y natural de Josep Greño, natural, y vehi de Castelldans, y de Teresa Duaigues muller sua, natural de Torres de Segre, però al present vehina de esta Parroquia. Se li posa per nom Barbara, Maria, y Paula. Foren sos Padrins Ramon Bonet, vehi de esta Parroquia, y Maria Barril, vehina de Torres de Segre, als quals vas advertír lo parentiu espiritual, que contragueren ab esta batejada, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana. Nasqué dia vintihu de desembre del añÿ mil set cents setanta y tres. Y peraque conste ho firmo en dita Parroquia dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


106) Montañá Farré Antonia Esperansa Francisca

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de LLeyda, dia vintidos del mes de desembre del añÿ mil set cents setanta y tres, jo Anastasi Corría Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi solemnement, y vas posar los Sants Olis â una miñona, filla llegítima, y natural de Juan Montaña, natural de Nurri, y vehi de esta Parrroquia, y de Josepha Farré, muller sua, natural y vehina de aquest Poble. Se li posa per nom Antonia, Esperansa, y Francisca. Foren sos Padrins Miquel Matheu, y Esperansa Vallés, tots vehins de esta Parroquia, als quals vas advertír lo parentiu espiritual, que contragueren ab esta batejada, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana. Nasqué dia vintihu de desembre del añÿ mil set cents setanta y tres. Y peraque conste ho firmo en dita Parroquia dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.

1774


107) Serda Curcó Esperansa Mariangela Rita

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de LLeyda, dia sis del mes de Janer de mil set cents, setanta quatre, Jo Fra Anton Puig Religios Agustino, en Ausencia de Mossen Anastasi Corría Regent de dita Parroquia per estar vacant, Bateji solemnement, ÿ vas posar los Sants Olis á una miñona filla llegítima, ÿ natural de Joseph Serdá, ÿ de Esperansa Serdá ÿ Curcó conjugues, habitants en dita Parroquia; se li posa per nom Esperansa, Mariangela, ÿ Rita. Foren sos Padrins Pere Joseph Revoll ÿ Antonia Curcó, tots vehins de esta Parroquia, als quals vas advertír lo parentiu espiritual, que contragueren ab esta Batejada, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana. Nasqué lo dia sis de Janer de lo Añÿ mil set cents setanta quatre. ÿ peraque Conste ho firmo dits dia, mes y any. Ita est Fra Anton Puig Religios Agustino. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


107) Segura Queralt Rosa Magdalena Agnés

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de LLeyda, dia vint del mes de giné del añÿ mil set cents, setanta y quatre, yo Anastasi Corría Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi solemnement, ÿ vas posar los Sants Olis à una miñona filla llegítima, y natural de Francisco Segura natural de Grañena, y habitant en Castelldans, y de Geltudies Queralt, muller sua natural y vehina de esta Parroquia. Se li posa per nom, Rosa, Magdalena, y Agnés. Foren sos Padrins Jacinto Segura, vehi de Cogul, y Maria Segura, vehina de Grañena, als quals vas advertír lo parentiu espiritual, que contragueren ab esta batejada, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana. Nasqué dia dinou de giné del añÿ mil set cents setanta y quatre. Y peraqué Conste ho firmo en esta Parroquia dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


107) Roca Reñe Maria Antonia Francisca

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de LLeyda dia set del mes de Febre del añÿ mil set cents, setanta y quatre, yo anastasi Corría Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi Solemnemet â una minyona, filla llegítima y natural de Llorens Roca, natural de esta Parroquia, y de Agnamaria Reñé, natural de Berdu, però habitant en est Poble. Se li posa per Nom, Maria, Antonia, y Francisca. Foren sos Padrins Francisco Reñé, vehi de Berdu, y Antonia Curcó, vehina de esta Parroquia, als quals vas advertír lo parentiu espiritual, que contragueren ab esta batejada, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la doctrina Cristiana. Nasqué dia cinch de Febre del añÿ mil set cents setanta y quatre. Y peraque Conste ho firmo en dita Parroquia, dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


108) Reboll Ribes Ramon Joseph Anastasi

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de LLeyda, dia set del mes de Febre del añÿ mil set cents setanta y quatre, yo Anastasi Corría Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi solemnement â un miño, fill llegitim y natural de Pere Reboll, y de Esperansa Ribes muller sua, naturals, y vehins de esta Parroquia. Se li posa per nom, Ramon, Joseph, y Anastasi. Foren sos Padrins Ramon Queralt, y Maria Bernaus vehins de esta Parroquia, als quals vas advertír lo parentiu espiritual que contragueren ab est batejat, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la doctrina Cristiana. Nasqué dia set de Febre del añÿ mil set cents setanta y quatre. Y peraque Conste ho firmo en dita Parroquia, dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


108) Bosch Fuster Francisco Joseph Anton

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de LLeyda, Dia vint, ý dos del mes de Febrer del añÿ mil set cents setanta y quatre, Jo Fra Joan Plana Carmelita Calçat. Substituhint per lo Reberent Anastasi Corría regent de la sobredita Parroquia, per estar vacant, bateiji solemnement á un minyó, que nasque dia vint y ú del sobredit mes y any, fill emperó llegitim y natural de Joseph Bosch, natural de Artesa de Lleyda, y de Maria Fuster muller sua, natural de Las Avellans, però al present los dos habitants en Castelldans. Se li posá per nom, Francisco, Joseph, y Anton. Foren sos Padrins Francisco Fusté, vehí de Vinaixa, Padrina Madalena Borrúll, vehina de Castelldáns, als quals vas advertír lo parentiu espiritual que contragueren ab est bateijat, y ab son Pare y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana. Nasqué dia vint y ú del mes de Febrer del añÿ mil set cents setanta y quatre. Y peraque Conste ho firmo en dita Parroquia, dit dia, mes y any.

Ita est Joan Plan Carmelita Calçat. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


108) Nogué Costafreda Maria Margarida Geltrudies

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de LLeyda, dia cinch del mes de Mars del añÿ mil set cents setanta y quatre, yo Anastasi Corría Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi solemnement y vas posar los Sants Olis à una miñona, filla llegitima y natural de Joseph Nogué, y de Maria Costafreda muller sua, tots naturals y vehins de aquest Poble. Se li posa per nom, Maria, Margarida, y Geltrudies. Foren sos Padrins Massiá Mateu, y Margarida Greñó, tots vehins de esta Parroquia, als quals vas advertír lo parentiu espiritual, que contragueren ab esta batejada, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana. Nasqué dia quatre de Mars del añÿ mil set cents setanta y quatre. Y peraque Conste ho firmo en dita Parroquia, dits dia, mes, y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


109) Salto Dama Francisco Josep Pere

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de LLeyda, dia onse del mes de mars del añÿ mil set cents setanta y quatre, yo Anastasi Corría Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi solemnement y vas posar los Sants Olis â un miño, fill llegitim y natural de Miquel Juan Saltó, natural y vehí de Castelldans, y de Paula Dama, muller sua, natural de Lleyda, però vehina de esta Parroquia. Se li posa per nom, Francisco, Joseph, y Pere. Foren sos Padrins Francisco Angés, y Maria Anglés vehins de esta Parroquia, als quals vas advertír lo parentiu espiritual, que contragueren ab est batejat, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana. Nasqué dia deu de Mars de mil set cents setanta y quatre. Y peraque Conste ho firmo en dita Parroquia, dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


109) Bardina Sencia Magdalena Teresa Geltrudies

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de LLeyda, dia vint del mes de Mars del añÿ mil set cents, setanta y quatre, yo Anastasi Corría Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi solemnement y vas posar los Sants Olis à una miñona, filla llegitima y natural de Francisco Bardina, natural y vehi de esta Parroquia y de Madalena Sencia, muller sua, natural de Cendes Bisbat de Urgell, però al present habitant en Castelldáns. Se li posa per nom, Madalena, Teresa, y Geltrudies. Foren sos Padrins Jaume Vilella, y Serafina Bardina tots vehins de esta Parroquia, als quals vas advertír lo parentiu espiritual que contragueren ab esta batejada, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana. Nasqué dia vint de Mars del añÿ mil set cents setanta y quatre. Y peraque Conste ho firmo en dita Parroquia, dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


109) Pons Segura Llucia Maria Teresa

En la Parroquia de Castelldáns Bisbat de LLeyda, dia set del mes de Abril de mil set cents setanta quatre, jo Fra Joan Plana Carmelita Calçat per Commissió Especial del Revernet Anastasi Corríá, Regent de dita Parroquia, per estar vacant, bateigi solemnement á una minyóna, filla llegítima, y natural de Anton Pons menor, y de Maria Segura, muller sua, naturals y vehins de esta Parroquia. Se li posa per nom Llúcia, Maria, y Teresa. Foren sos Padrins Pere Anton Bodet, y Llucia Pons, habitants en esta Parroquia, als quals baig advertír lo parentiu espiritual, que contragueren ab dita bateijada, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana, nasqué lo mateix dia que fou bateijada. Y peraque constie ho firmo en dita Parroquia, dits dia, mes y any. Ita est Joan Plana Carmelita Calçat. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


110) Aldomá Ribé Joseph Llorens Pau

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de LLeyda, dia vuit del mes de Abril del añÿ mil set cents, setanta y quatre, Jo Anastasi Corriá Regent de dita Parroquia, per estar bacant, bateigi Solemnement y vaig posar los Sants Olis á un minyó, fill llegitim y natural de Ramon Aldomá, natural de Torregróssa, però habitan en esta Parroquia, y de Rosa Ribé, muller sua, natural y vehina de Castelldáns. Se li posa per nom, Joseph, Llorens, y Pau. Foren sos Padrins Joseph Aldomá, y Maria Aldomá vehins de Torregrossa, als quals vaig advertír lo Parentiu Espiritual que contragueren ab est batejat, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana. Nasqué dia set de Abril de mil setcents setanta y quatre. Y peraque Constia ho firmo en dita Parroquia, dit dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


110) Barberá Serrano Valeri Magi Joachim

En la Parroquia de Castelldáns Bisbat de LLeyda; Dia vuyt del mes de Abril de mil set cents setanta y quatre: Jo Anastasi Corriá Regent de dita Parroquia, per estar vacant, bateigi Solemnement, y vaig posar los Sants Olis à un minyó, fill llegitim y natural de Francisco Barberá, natural, y vehi de Castelldans, y de Maria Serráno, muller sua, natural de Fondarella Bisbat de Solsóna, però habitant en esta Parroquia: Se li posa per nom, Valeri, Magi, Joachim: Foren sos Padrins, Valeri Serráno, y Maria Serráno vehins de Fondarella, als quals vaig advertír lo parentiu Espiritual, que contragueren ab est bateijat, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana. Nasqué dia set de Abril de mil set cents setanta y quatre. Y peraque Constie ho firmo en dita Parroquia, dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


110) Curcó Roca Ramon Joseph Joan

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de LLeyda, Dia sinch del mes de maig de mil set cents, setantaquatre: Jo fra Joan Plana Carmelita Calçat, Substituhint per lo Reverent Anastasi Corriá Regent de la Sobredita Parróquia, per estar vacant, bateigí Solemnement á un minyó, y li vaig posar los Sants Olis, fill llegítim y natural de Joseph Curcó, y de Antonia Roca, muller sua, tots dos vehins de Castelldáns: Se li posa per nom, Joseph, Ramon, y Joan: foren sos Padrins, Joseph Roca, vehi de esta Parroquia; y Esperánsa Tubáu vehína de LLeyda; als quals vaig advertír lo parentiu espiritual, que contraguéren ab lo sobredit bateiját, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana. Nasqué lo dia quatre de maig de mil set cents setánta quatre y peraqué Cónstia ho firmo en dita Parróquia, dit dia, mes y any. Ita est fra Joan Plana. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


111) Brichs Ribelles Joseph Francisco Gregori

En la Parróquia de Castelldáns Bisbat de LLeyda, vuy dia nou de maig de mil set cents, setánta quatre: Jo Fra Joan Plana, Carmelita Calçat, Substituhint per lo Reverént Anastasi Corriá, Regent de la Sobredita Parróquia, per estar vacant, bateigi Solemnemént, y li vaig posar los Sants Olis, á un minyó, fill llegitim, y natural de Joseph Brichs, fill de LLuberóla Bisbat de Solsona, y vehí de Castelldans, y de Josepha Ribelles, muller sua filla y vehina de Castelldans: Se li posa per nom, Joseph, Francisco, y Gregori: Foren sos Padrins, Joseph Ribellas, y Maria Inglés de Mollerussa vehíns de Castelldáns; als quals vaig advertír lo parentiu espiritual, que contraguéren ab lo sobredit bateijat, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana, nasqué lo dia vuyt de maig de mil set cents setánta quatre: y peraque Constia, ho firmo en dita Parroquia, dit dia, mes y any. Ita est Joan Plana. Ita est Fra Joan Plana. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


111) Coca Espasa Joan Francisco Pasqual

En la Parróquia de Castelldáns Bisbat de LLeyda, buy dia setse de maig de mil set cents setánta quatre, Jo Fra Joan Plana Carmelita Calçat, Substituhint per lo Reverént Anastasi Corriá, Regent de la Sobredita Parróquia, per estar vacant, Batiegi Solemnement, y vaig posar los Sants Olis, á un minyó, fill llegítim y natural de Joan Coca fill de Alfarrás, y vehí de Castelldáns Bisbat de LLeyda, y de Francisca Espasa muller sua filla de Ulldemolins Arquebisbat de Tarragona, y vehina de Castelldáns: Se li posa per nom, Joan, Francisco, y Pasqual: Foren sos Padrins, Francisco Espasa de Ulldemolins Arquebisbát de Tarragóna, y Paula Coca de Alfarrás vehina de Castelldans, als quals vaig advertír lo parentiu Espiritual, que contragueren ab lo sobredit bateijat, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana, nasqué lo matiex dia setse del sobredit mes y any: y peraqué Cónstia, ho firmo en dita Parróquia en sobredit dia, mes y any. Ita est fra Joan Plana. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


111) Ribelles Sans Francisco Joseph Anton

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de LLeyda, dia tretze del mes de Juny del añÿ mil set cents setanta, y quatre, yo Anastasi Corríá Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi Solemnement, y vas posar los Sants Olis à un miño, fill llegítim y natural de Vicent Ribelles, y de Maria Sans, muller sua, tots naturals y vehins de esta Parroquia. Se li posa per nom, Francisco, Joseph, y Anton. Foren sos Padrins, Francisco Sans menor, y Josepha Sans y Mor, vehins de la mateixa Parroquia, als quals vas advertír lo parentiu espiritual, que contragueren ab est batejat, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana. Nasqué dia tretse de Juny del añÿ mil set cents setanta, y quatre. Y peraque constía ho firmo en dita Parroquia, dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


112) Farran Capdevila Juan Francisco Gargori

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de LLeyda, dia diset del mes de Junÿ del añÿ mil set cents setanta y quatre, yo Anastasi Corría Regent de dita Parroquia, per estàr vacant, Bategi Solemnement, y vas posar los Sants Olis à un miño, fill llegitim y natural de Massiá Farran, y de Tecla Capdevila, muller sua, natural de la Espluga de Francoli, pero vehina de Castelldans. Se li posa per nom, Juan, Francisco, y Gargori. Foren sos Padrins, Juan Farrán, y Mariagna Farrán, vehins de esta Parroquia, als quals vas advertír lo parentiu espiritual, que contragueren ab est batejat, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana. Nasqué dia setze de Juny del añÿ mil set cents setanta, y quatre. Y peraque conste ho firmo en dita Parroquía, dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


112) Curcó Bonet Joseph Ramon Thomas

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de LLeyda, dia nou del mes de Juriol del añÿ mil set cents setanta, y quatre, yo Anastasi Corriá Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi Solemnement á un miño, fill llegitim y natural de Pere Curcó; natural, y vehi de Castelldans, y de Madalena Bonet, muller sua, natural de Ulldemolins, pero habitant en Castelldans. Se li posa per Nom, Joseph, Ramon, y Thomas. Foren sos Padrins, Joseph Curcó menor, vehí de esta Parroquia, y Madalena Bonet, vehina de Ulldemolins, als quals vas advertír lo parentiu espiritual, que contragueren ab est batejat, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana. Nasqué dia set de Juriol del añÿ mil set cents setanta y quatre. Y peraque conste ho firmo en dita Parroquia, dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


112) Segalás Miquel Pere Bonaventura

En la Parroquia de Castelldáns Bisbat de LLeyda, dia catorse de Juriol del añÿ mil set cents setanta y quatre, yo Anastasi Corriá Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi Solemnement, y vas posar los Sants Olis à un miñó, fill llegitim y natural de Juan Segalás, natural de Alins, Bisbat de Urgell, pero habitant en Castelldans y de Maria Borrás, muller sua, natural y vehina de Castelldáns. Se li posa per Nom, Miquel, Pere, y Bonaventura. Foren sos Padrins, Miquel Ribelles, vehi de Castelldáns, y Tecla Segalás, y Ortígues, vehina de Povoleda Arquebisbat de Tarragona, als quals vas advertír lo parentiu espiritual, que contragueren ab est batejat, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la doctrina Cristiana. Nasqué dia dotze de Juriol del añÿ mil set cents setanta y quatre. Y peraque Conste ho firmo en dita Parroquia, dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


113) Messeguer Farrés Joan Pere Jaume

En la Parroquia de Castelldáns Bisbat de LLeÿda, dia vint, y quatre del mes de Juriol del anÿ mil set cents setanta quatre, Jo Anastasi Corriá Regent de dita Parroquia, per estar vacant, bategi solemnement, y vas posar los Sants Olis â un Miñó, fill llegitim y natural, de Francisco Messeguer, natural de la Selva Archabisbat de Tarragona pero habitant en Castelldans, y de Serafina Farrés muller sua, natural y vehina de esta Parroquia. Se li posa per nom, Joan, Pere, y Jaume. Foren sos Padrins, Joan Farrés, y Francisca Farrés, y Paluá, vehins de esta Parroquia, als quals vas advertír lo parentiu espiritual, que contragueren ab est batejat, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la doctrina Cristiana. Nasqué dia vint, y quatre de Juriol del añÿ mil set cents setanta quatre. Y pera que constíe o firmo en dita Parroquia, dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


113) Guiu Bonet Ramunda Esperansa Ana

En la Parroquia de Castelldáns Bisbat de LLeyda, dia vintisis del mes de Juriol del añÿ mil set cents setanta, y quatre, Yo Anastasi Corriá Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi Solemnement, y vas posar los Sants Olis â una miñona, filla llegítima y natural de Pere Guiu, natural de Anglesola bisbat de Solsona, pero habitant en Castelldans, y de Antonia Bonet, muller sua, natural y vehina de esta Parroquia. Se li posa per nom, Ramunda, Esperansa, y Ana. Foren sos Padrins, Ramon Guiu, y Esperansa Bonet, tots vehins de esta Parroquia, als quals vas advertír lo parentiu espiritual, que contragueren ab esta batejada, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana. Nasqué dia vintisinch del mes de Juriol del añÿ mil set cents setanta y quatre. Y peraque Conste ho firmo en dita Parroquia, dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


113) Una filla de Gabriel Casanoves.

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de Lleyda, dia tretze de Agost del añÿ mil set cents setanta y quatre, March Nogué vehí de esta Parroquia, batejá per necessitat â una minyona, filla llegítima, y natural de Gabriel Casanoves, natural, y vehí de esta Parroquia, y de Teresa Espinosa muller sua, natural de la Morera Arquebisbat de Tarragona, però habitant en Castelldans. No se li pogueren suplir les demes ceremonies; perquè morí luego de batejada. Y peraque Conste ho firmo en dita Parroquia, dit dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


114) Alentorn Sans Rosa Marina Geltrudies

En la Parroquia de Castelldáns Bisbat de LLeyda, dia catorse de Agost del añÿ mil set cents setanta, y quatre, yo Anastasi Corría Regent de dita Parroquia, per estar vacant, bategi Solemnement, y vas posar los Sants Olis â una miñona, filla llegitima y natural de Pasqual Alentorn, natural de Vilanova de Prades Arquebisbat de Tarragona, però habitant en Castelldans y de Maria Sans muller sua, natural y vehina de esta Parroquia. Se li posa per Nom, Rosa, Maria, y Geltrudies. Foren sos Padrins, Joseph Alentorn vehí de Vilanova de Prades, y Rosa Sans, vehina de esta Parroquia, als quals vas advertír lo parentiu espiritual, que contragueren ab esta batejada, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana. Nasqué dia dotse de Agost del añÿ mil set cents setanta, y quatre. Y peraque Conste ho firmo en dita Parroquia, dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


114) Ponces Pontons Josepa Maria Teresa.

En la Parroquia de Castelldáns Bisbat de LLeyda, dia quinse de Agost del añÿ mil set cents setanta, y quatre, yo Anastasi Corría Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi Solemnement, y vas posar los Sants Olis â una miñona, filla llegitima y natural de Anton Ponces, natural de Guisona Bisbat de Urgell, però habitant en Castelldans, y de Josepa Pontons muller sua, natural de Lleyda pero vehina de esta Parroquia. Se li posa per Nom, Josepa, Maria, y Teresa. Foren sos Padrins, Joseph Farré y Rosa Ponces, tots vehíns de esta Parroquia, als quals vas advertír lo parentiu espiritual, que contragueren ab esta batejada, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana. Nasqué dia catorse de Agost del añÿ mil set cents setanta y quatre. Y peraque Conste ho firmo en dita Parroquia, dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


114) Queralt Paluá Maria Marina Teresa

En la Parroquia de Castelldáns Bisbat de LLeyda, dia vintihu de Agost del añÿ mil set cents setanta y quatre, yo Anastasi Corría Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi Solemnement, y vas posar los Sants Olis â una miñona, filla llegitima y natural de Thomas Queralt, natural, y vehí de esta Parroquia, y de Isabel Paluá muller sua, natural, y vehina de esta Parroquia. Se li posa per Nom, Maria, Marina, y Teresa. Foren sos Padrins, Ramon Fontanet, y Marina Fontanet, tots vehíns de esta Parroquia, als quals vas advertír lo parentiu espiritual, que contragueren ab esta batejada, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana. Nasqué dia vint de Agost del añÿ mil set cents setanta, y quatre. Y peraque Conste ho firmo en dita Parroquia, dits dia, mes y any. Ita est Anstasi Corriá Regent de Castelldáns.


115) Solá Francisco Joseph Bonaventura

En la Parroquia de Castelldáns Bisbat de LLeyda, dia trenta y hu de Agost del anÿ mil set cents setanta, y quatre, yo Fra Bonaventura Tolosa Carmelita Calsat, substituhint per lo Reverent Anastasi Corriá Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi solemnement, y vas posar los Sants Olis â un miñó, fill llegitim y natural de Francisco Solá, natural de Torroija, y de Rosa Solá muller sua natural de Verdú, y al present tots vehins de esta Parroquia. Se li posa per Nom, Francisco, Joseph, y Bonaventura. Foren sos Padrins, Simon Anglés, y Josepa Barberá, tots vehins de Castelldáns, als quals vas advertír lo Parentiu espiritual, que contragueren ab est batejat, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la doctrina Cristiana. Nasqué dia trenta de Agost del añÿ mil set cents setanta y quatre. Y peraque Conste ho firmo en dita Parroquia, dits dia, mes y any. Ita est Fra Bonaventura Tolosa Carmelita Calçat. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


115) Curcó Amorós Pere Joseph Anastasi

En la Parroquia de Castelldáns Bisbat de LLeyda, dia dinou del mes de Setembre del anÿ, mil set cents setanta y quatre, yo Anastasi Corriá Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi solemnement, y vas posar los Sants Olis â un miñó, fill llegitim, y natural de Columbo Curcó, y de Madalena Amorós, muller sua, natural del Albi Arquebisbat de Tarragona, pero habitants tots dos en Castelldans. Se li posa per nom, Pere, Joseph y Anastasi. Foren sos Padrins, Pere Amorós vehí del Albi, y Teresa Curcó vehina de esta Parroquia, als quals vas advertír lo parentiu espiritual, que contragueren ab est batejat, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana. Nasqué dia dibuit de Setembre del añÿ mil set cents setanta y quatre. Y peraque Conste ho firmo en dita Parroquia, dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


115) Farré Elias Ramon Francisco Agusti

En la Parroquia de Castelldáns Bisbat de LLeyda, dia vintihu de Setembre del anÿ mil set cents setanta y quatre, yo Anastasi Corriá Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi solemnement, y vas posar los Sants Olis à un miñó, fill llegitim y natural de Bartomeu Farré, natural de Cedó Bisbat de Urgell, y de Paula Elias natural de la Sisquella Bisbat de Vich, y al present tots dos vehins de esta Parroquia. Se li posa per Nom, Ramon, Francisco, y Agustí. Foren sos Padrins, Ramon Elias Vehí de Malgràt, y Maria Farré vehina de Cedó, als quals vas advertír lo parentiu espiritual, que contragueren ab est batejat, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la Doctrina Cristiana. Nasqué dia dinou de Setembre del añÿ mil set cents setanta y quatre. Y peraque Conste ho firmo en dita Parroquia, dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


115) Farré Tost Maria Ana Teresa

En la Parroquia de Castelldáns Bisbat de LLeyda, dia vintinou del mes de Setembre del anÿ mil set cents setanta y quatre, yo Anastasi Corriá Regent de dita Parroquia, per estar vacant, Bategi Solemnement, â una miñona, filla llegítima, y natural de Llorens Farré, natural de Berrós Bisbat de Urgell, y de Agnamaria Tost muller sua, natural de Serbiá Arquebisbat de Tarragona, y al present tots dos vehins de esta Parroquia. Se li posa per Nom, Maria, Ana, y Teresa. Foren sos Padrins, Francisco Tost, vehí de Binaixa, y Maria Bonet vehina de esta Parroquia, als quals vas advertír lo parentiu espiritual, que contragueren ab esta batejada, y ab son Pare, y Mare, y la obligació de enseñarli la doctrina Cristiana. Nasqué dia vintibuit de Setembre del añÿ mil set cents setanta y quatre, y peraque Conste ho firmo en dita Parroquia, dits dia, mes y any. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.

A partir de la visita que realitza a la parròquia (el dia 11 d’octubre del 1774) el Senyor Bisbe de LLeida Joaquin Antonio Sánchez Ferragudo i el seu secretari Antonio Rubiol, es dona la ordre de redactar en castellà.


116) Capdevila Vicente Miguel Francisco

En la Parroquia de Castelldáns Obispado de Lerida, dia dies, y seis de Octubre del año mil setecientos setenta y quatro, yo Anstatasio Corriá Regente de Castelldans, por estar vacante, Bautise solemnemente, y puse los Santos Oleos â un niño, hijo legitimo, y natural de Juan Capdevila, natural de Llorens Arzobispado de Tarragona, però vezino de esta Parroquia, y de Mariangela Bonet muger suya natural, y vezina de esta Parroquia. Se le puso per Nombre, Vicente, Miguel, y Francisco. Fueron sus Padrinos, Vicente Cau, y Madalena Ribé, todos vezinos de esta Parroquia, à los quales advertí el parentesco espiritual, que contraxeron con este bautisado, y con su Padre, y Madre, y la obligación de enseñarle la Doctrina Cristiana. Nació dia quinse de Octubre de mil setecientos setenta y quatro. Y paraque Conste lo firmé en dicha Parroquia, dia, mes y año ya Calendados. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


116) Vilella Tost Francisca Tecla Rosa

En la Parroquia de Castelldáns Obispado de Lerida, dia dos de Noviembre del año mil setecientos setenta y quatro, yo Anastasio Corriá Regentando esta Parroquia por el Reverendo Bautista Corriá Vicario perpetuo de ella, Bautisé y puse los Sants Oleos â una niña, hija natural de Joseph Vilella, natural, y vezino de dicha Parroquia, y de Teresa Tost natural de Serviá Arzobispado de Tarragona, pero vezina de esta Parroquia. Se le puso per nombre, Francisca, Tecla, y Rosa. Fueron sus Padrinos, Francisco Fusté, vezino de Binaixa, y Maria Montañola vezina de Serviá, â los quales advertí el parentesco espiritual, que contraxeron con esta bautisada, y la obligación de enseñarle la Doctrina Cristiana; como tambien el parentesco con su Padre, y Madre. Nació dia treinta y uno de Octubre del año mil setecientos setenta y quatro. Y paraque Conste lo firmé en dicha Parroquia, dia, mes y año ya Calendados. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


117) Matheu Furtit Mariano Matias Pedro.

En la Parroquia de Castelldáns Obispado de Lerida, dia dos del mes de Noviembre del año mil setecientos setenta y quatro, yo Anastasio Corria Regente de dicha Parroquia, por el Reverendo Juan Bautista Corriá Cura propio de ella, Bautisé solemnemente y puse los Sants Oleos â un niño, hijo natural de Miguel Mateu natural, y vezino de esta Parroquia, y de Antonia Furtit muger suya, natural de La Pobla de Ciervols Arzobispado de Tarragona, pero vezina de esta Parroquia. Se le puso per nombre, Mariano, Mathias, y Pedro. Fueron sus Padrinos, Mariano Furtit, vezino de la Pobla de Ciervols, y Maria Matheu vezina de Castelldans, à los quales advertí el parentesco espiritual, que contraxeron con este bautisado, y con su Padre, y Madre y la obligación de enseñarle la Doctrina Cristiana. Nació dia treinta y uno de Octubre del año mil setecientos setenta y quatro. Y paraque Conste lo firmé en dicha Parroquia, dia, mes y año ya calendados. Antonio Costa Cura de Castelldans. Ita est Anastasio Corriá Regente de Castelldans.


117) Corvella Ponces Anton Joseph Pablo

En la Parroquia de Castelldáns Obispado de Lerida, dia tres del de Noviembre del año mil setecientos setenta y quatro, yo Anastasio Corriá Regente de dicha Parroquia, por el Reverendo Juan Bautista Corriá Cura propio de ella, Bautisé solemnement, y puse los Sants Oleos â un niño, hijo natural, y legitimo de Ramon Corvella natural de Grañena de Cervera, però vezino de Castelldans, y de Maria Ponces muger suya natural y vezina de esta Parroquia. Se le puso por nombre, Anton, Joseph, y Pablo. Fueron sus Padrinos, Anton Ponces, y Josepha Ponces vezinos de Castelldans, à los quales advertí el parentesco espiritual, que contraxeron con este bautisado, y con su Padre, y Madre y la obligación de enseñarle la Doctrina Cristiana. Nació dia tres de Noviembre del año mil setecientos setenta y quatro. Y paraque Conste lo firmé en dicha Parroquia, dia, mes y año ya Calendados. Ita est Anastasio Corriá Regente de Castelldans.


117) Queralt Massiá Teresa Antonia Geltrudies

Oi, que contamos alos diez, y ocho dias del mes de novembre del año de mil siete cientos setenta, y quatro jo Juan Bautista Corriá Cura Parrocho de la Iglesia Parroquial del Lugar de Castelldans he Bautizado solemnement segon ritus de Nuestra Madre la Iglesia, una niña, la qual nació el dia antecedente del mismo mes, y año arrriba dichos ala qual pusieron por nombre Teresa, Antonia, y Gertrudis hija legitima de Pedro Joseph, y Queralt, y de Antonia Queral, y Massiá Conjuges del lugar de Castelldans, y fueron sus Padrinos Juan Miquel habitante en Castelldans Obispado de Lerida hijo legitmo de Juan Miquel y de Isabel Miguel y Artigues conjuges de Anglesola Obispado de Solsona y Padrina Teresa Miquel, y Queralt, habitante en Castelldans Obispado de Lerida hija legitima de Raymundo Queralt, y de AnnnaMaria Queralt, y Curcó Conjuges del Lugar de Castelldans del Obispado de Lerida. he avisado alos Padrinos del parentesco spiritual que han contrahido con la nina, y la obligación de enseñar los Santos costumbres, y Doctrina Cristiana a la criatura, y en el mismo acto del bautismo les hize tocar la criatura. Ita est Joannes Baptista Corriá Parochus.


118) Ribelles Maria Rosa Paula

Oi, que contamos alos veinte, y quatro dias del mes de noviembre del año de mil siete sientos setenta, y quatro jo Juan Bautista Corriá Cura Parroco dela Iglesia parroquial de Castelldans he bautizado solemnemente, y segunt ritus de Nuestra Madre la Iglesia, una niña, hija legitima de Francisco Ribelles, y de Teresa Ribelles conjuges del lugar de Castelldans Obispado de Lerida, la qual nació el dia antecedente del mesmo mes y año arriba dichos, ala qual pusieron por nombre Maria, Rosa, y Paula. y fueron padrinos Joseph Ribelles habitante en Castelldans, hijo de Joseph Ribelles, y de Maria Ribelles conjuges de Castelldans Obispado de Lerida. y Padrina Rosa Farran, habitante en Castelldans. hija legitima de Pedro Beá, y de Annamaria Béa conjuges del Lugar de Alcanó Obispado de Lerida. y he avisado a los padrinos del parentesco spiritual que han contrahido con la criatura, y de la obligación de enseñar los Santos costumbres, y la doctrina Cristiana ala criatura, y en el mismo acto del Bautismo les hize tocar la criatura. Ita est Joannes Baptista Corria Parochus.


118) Ribelles Teresa Madalena Gertrudis

Oi, que contamos alos veinte, y quatro dias del mes de noviembre del año de mil siete sientos setenta, y quatro jo Juan Bautista Corriá Cura Parroco de Castelldans Obispado de Lerida he bautizado solemnemente, y segunt ritus de Nuestra Madre la Iglesia, una niña, la qual nació el dia antes del mesmo mes y año arriba dichos, ala qual pusieron por nombre Teresa, Madalena, y Gertrudis, hija legitima de Francisco Ribelles, y de Teresa Ribelles conjuges del lugar de Castelldans Obispado de Lerida. fueron padrinos Juan Farrán habitante en Castelldans, hijo de Francisco Farran, y de Rosa Farrán, conjuges de Castelldans Obispado de Lerida. y Padrina Madalena Ribelles, y Matheu habitante en Castelldans. hija legitima de Juan Matheu, y de Catharina Matheu conjuges de Castelldans Obispado de Lerida. he avisado a los padrinos del parentesco spiritual que han contrahido con la criatura, y de la obligación de ensenyar la doctrina Cristiana y los Santos costumbres ala criatura, y en el mismo acto del Bautismo les hize tocar la criatura. Ita est Joannes Baptista Corria Parochus.

119) Ribelles Solsona Antonio Francisco Juan Bautista

Oi, que contamos alos quatro dias del mes de Deciembre del año de mil siete sientos setenta, y quatro jo Juan Bautista Corriá he bautizado solemnemente, y segun ritus de Nuestra Madre la Iglesia un niño hijo legitimo de Antonio Ribelles, y de Rosa Ribelles y Solsona conjuges del Lugar de Castelldans Obispado de Lerida, al qual pusieron por nombre Antonio, Francisco, y Juan Bautista. el qual nació el mesmo dia, mes, y año arriba dichos. y fueron Padrinos Vicente Ribelles habitante en Castelldans obispado de Lerida, hijo legitimo de Miguel Ribelles y de Alena Ribelles y Costafreda conjuges del Lugar de Castelldans. y Padrina Mariagna Artalá y Angles habitante, en las Borjas Blancas de Urgel Obispado de Lerida, hija legitima de Miguel Ribelles, y de Alena Ribelles conjuges de Castelldans Obispado de Lerida. he avisado alos padrinos del parentesco spiritual han contrahido con la criatura, y de la obligación de enseñar los Santos costumbres, y la doctrina Cristiana ala criatura, y en el mismo acto del bautismo les hiCe tocar la criatura. Ita est Joannes Baptista Corria Parochus.


119) Greñó Raymunda Paula Geltrudies

Oi, que contamos alos seis dias del mes de deziembre del año de mil setecientos setenta, y quatro jo Juan Bautista Corriá Cura Parroco de la Iglesia parroquial de Castelldans Obispado de Lerida he bautisado solemnemente, y segun ritus de Nuestra Madre la Iglesia una niña, la qual nació el dia antecedente del mesmo mes, y año arriba dichos hija legitima de Raymundo Greñó, y de Rosa Greñó conjuges de Castelldans Obispado de Lerida, ala qual pusieron por nombre Raymunda, Paula, y Gertrudies y fueron Padrinos Felipe Gomés habitante en Castelldans Obispado de Lerida. hijo legitimo de Felipe Gomés, y de Magdalena Gomés, y Queralt conjuges del Lugar de Castelldans. y Padrina Raymunda Matheu habitante en Castelldans, hija legitima de Mascian Matheu, y de Annamaria Matheu y Saltó conjuges del lugar de Castelldans Obispado de Lerida. he avisado alos padrinos del parentesco spiritual han contrahido con la criatura, y dela obligación de enseñar los Santos costumbres, y la doctrina Cristiana a la criatura, y en el mesmo acto del bautismo les hize tocar la criatura. Ita est Joannes Baptista Corria Parochus.


119) Segura Fuste Matheo Joseph Paulo

Oi, que contamos alos siete dias del mes de Deziembre del año de mil setecientos setenta, y quatro jo Juan Bautista Corriá he puesto los Santos oleos, y con las demas Ceremonias de Nuestra Madre en un niño, el qual bautizó de nacidó Maria Vivés Madrina de este Lugar de Castelldans el mesmo dia, mes, y año arriba dichos hijo legitimo de Francisco Segura, y de Teresa Segura y Fuste conjuges de Castelldans, al qual pusieron por nombre Matheo, Joseph, y Paulo. y hizieron como Padrinos Gabriel Casanovás habitante, en Castelldans, y Madalena Barrull y Segura habitante en Castelldans. Ita est Joannes Baptista Corria Parochus.120) Ribe Morera Francisco Miguel Pablo

Oi, que contamos, alos veinte, y tres dias del mes de deziembre del año de mil siete cientos setenta, y quatro jo Juan Bautista Corriá Cura Parrocho del Lugar de Castelldans Obispado de Lerida he bautizado, solemnemente, y segun ritus de Nuestra Madre la Iglesia un niño, el qual nació el dia veinte, y uno del mismo mes y año arriba dichos, hijo legitimo de Miguel Ribé, y de Madalena Ribé, y Morera conjuges de Castelldeans Obispado de Lerida, al qual pusieron por nombre Francisco, Miguel, y Pablo y fueron Padrinos Joseph Morera habitante en Gomés Obispado de Solsona hijo legitimo de Raymundo Morera, y de Gertrudis Morera, y Simó conjuges de Gomés Obispado de Solsona. Y Comadre Leonor Simó, y Ribé habitante en Castelldeans Obispado de Lerida, hija legitima de Francisco Ribé, y de Madalena Ribé y Gort conjuges del lugar de Castelldeans Obispado de Lerida. he avisado alos padrinos del parentesco spiritual han contrahido con la criatura, y de la obligación de enseñar los Santos costumbres, y la doctrina Cristiana al niño, y en el mesmo auto del bautismo les hize tocar la criatura. Ita est Joannes Baptista Corria Parochus.


1775


120) Sala Raymundo, Joseph, Juan Bautista

Oi, que contamos alos quatro dias del mes de Enero del año de mil setecientos setenta, y sinco jo Juan Bautista Corriá, Cura Parroco de la Iglesia Parroquial de Castelldeans he bautizado solemnemente, y segun ritus de Nuestra Madre la Iglesia un muchacho, el qual nasció el mismo dia arriba dichos al qual pusieron por nombre Raymundo, Joseph, y Juan Bautista hijo legitimo de Juan Sala, y de Teresa Sala Conjuges de Castelldans. fueron Padrinos Raymundo Sala habitante en Castelldeans. hijo legitimo de Salidonio Sala, y de Francisca Sala, conjuges del Lugar de Sedó Obispado de Urgel. y Comadre Teresa Vallés habitante en Castelldeans Obispado de Lerida, hija legitima de Pedro Castellnou, y de Maria Castellnou conjuges de Puigvert Obispado de Lerida: he avisado alos Padrinos del parentesco spiritual han contrahido con el niño, y dela Obligación de enseñar la doctrina Cristiana, y los Santos costumbres, al niño, y en el mesmo auto del Bautismo les hize tocar el niño. Ita est Joannes Baptista Corria Parochus.


121) Barrull RosaTecla Gerturdies

Oi, que contamos alos veinte, y tres dias del mes de enero del año de mil siete sientos setenta, y sinco, jo Juan Bautista Corriá Cura Parroco de Castelldans Obispado de Lerida he bautizado solemnemente segun ritus de Nuestra Madre la Iglesia una niña, la qual nació el dia antecedente del mesmo mes, y año arriba dichos, a la qual pusieron por nombre Rosa, Tecla, y Gertrudies, hija legitima de Matheo Barrull, y de Madalena Barrull Conjuges de Castelldans, y fueron Padrinos Jaime Farré habitante en Castelldans hijo legitimo de Raymundo Farré, y de Mariangela Farre, conjuges de Castelldans; y Maria Barrull habitante en Castelldans. hija legitima de Matheo Barrull, y de Madalena Barrull conjuges de Castelldans Obispado de Lerida. he avisado alos Padrinos del parentesco spiritual han contrahido conla criatura, y de la obligación de enseñar los Santos costumbres, y la doctrina Cristiana ala niña, y en el mesmo auto del bautismo les hize tocar la niña. Ita est Joannes Baptista Corria Parochus.


121) Borras Joseph, Miguel, Pablo

Oi, que contamos alos nueve dias del mes de Febrero del año de mil siete sientos setenta, y sinco jo Juan Bautista Corriá Cura Parroco de Castelldans Obispado de Lerida he bautizado solemnement segun ritus de Nuestra Madre la Iglesia un niño, el qual nació el dia antecedente hijo legitimo de Francisco Borrás, y de Ygnacia Borrás Conjuges de Castelldans Obispado de Lerida al qual se le puso por nombre Joseph, Miguel, y Pablo fueron Padrinos Joseph Barberá habitante en Castelldans. hijo legitimo de Francisco Barberá, y de Rosa Barbera conjuges de Castelldans. y Padrina Esperansa Vallés, y Farran habitante en Castelldans. hija legitima de Miguel Farran, y de Annamaria Farran conjuges de Castelldans Obispado de Lerida. he avisado alos Padrinos del parentesco spiritual ha contrahido con el niño, y de la obligación de enseñar los Santos costumbres, y la doctrina Christiana al niño, y en el mismo auto del Bautismo les hize tocar el niño. Ita est Joannes Baptista Corria Parochus.


122) Sans Mor Pablo Francisco Thomas

Oi, que contamos alos diez y nueve dias del mes de Febrero del año de mil siete sientos setenta, y sinco jo Juan Bautista Corriá Cura Parroco de la Iglesia Parroquial de Castelldeans Obispado de Lerida bautizé solemnement segun ritus de Nuestra Madre la Iglesia un niño, el qual nació el dia antecedente del mismo mes, y año arriba dichos hijo legitimo de Francisco Sans, y de Josepha Sans, y Mor Conjuges de Castelldeans Obispado de Lerida, al qual pusieron por nombre Pablo, Francisco, y Thomas. y fueron Padrinos Francisco Sans habitante en Castelldeans. hijo legitimo de Miguel Sans, y de Teresa Sans conjuges de Castelldeans Obispado de Lerida. y Padrina Cecilia Mor habitante en el Lugar de Cogul obispado de Lerida hija legitima de Joseph Monne, y de Isabelagna Monne conjuges del Cogul Obispado de Lerida. he avisado alos Padrinos del parentesco spiritual ha contrahido con la criatura, y de la obligación de enseñar los Santos costumbres, y la doctrina Christiana ala criatura, y en el mesmo auto del bautismo les hize tocar la criatura. Ita est Joannes Baptista Corria Parochus.


122) Carbonell Teresa Antonia Gertrudis

Oi, que contamos alos veinte, y quatro dias del mes de Febrero del año de mil siete cientos setenta, y sinco, jo Juan Bautista Corriá Cura Parroco dela Iglesia Parroquial de Castelldeans he bautizado solemnemente segun ritus de Nuestra Madre la Iglesia una niña, la qual nació el dia antecedente del mesmo mes, y año arriba dichos, hija legitima de Feliz Carbonell, y de Catharina Carbonell Conjuges de Castelldeans Obispado de Lerida, y le pusieron por nombre Teresa, Antonia, y Gertrudies y fueron Padrinos Antonio Carbonell habitante en las Borjas Balncas de Urgell, hijo legitimo de Raymundo Carbonell, y de Teresa Carbonell, conjuges de Castelldeans. y Comadre Teresa Ala habitante en las Borjas Blancas de Urgell. hija legitima de Raymundo, y de Teresa Carbonell Conjuges de Castelldeans Obispado de Lerida. he avisado alos Padrinos del parentesco spiritual han contrahido con la niña, y en el mesmo auto del bautismo les hize tocar la niña, y les avise de la Obligación de enseñar los Santos costumbres, y la doctrina Cristiana ala criatura. Ita est Joannes Baptista Corria Parochus.


122) Bragos Greñó Rosa Teresa Gertrudis

Oi, que contamos veinte, y seis dias del mes de marzo jo Juan Bautista Corriá Cura Parroco de la Iglesia Parroquial de Castelldeans Obispado de Lerida he bautizado solemnemente, y segun ritus de Nuestra Madre la Iglesia una nina, la qual nasció el dia antecedente del mesmo mes de marzo del año mil siete cientos setenta, y sinco, hija legitima de Seledonio Bragos, y de Raymunda Bragos, y Greñó conjuges y habitantes en Cástelldeans Obispado de Lerida, ala qual pusieron por nombre Rosa, Teresa, y Gertrudis. y fueron Padrinos Raymundo Greñó, habitante en Castelldans. hijo legitimo de Pedro Juan Greñó, y de Anna maria Greñó, conjuges de Castelldeans. y Padrina Rosa Greñó, habitante en Castelldeans, hija de Marcian Matheo, y de Madalena Matheo Conjuges del Lugar de Puigvert Obispado de Lerida. he avisado alos padrinos del parentesco spiritual an contrahido, y de la obligación de ensenyar la doctrina Cristiana, y los Santos costumbres y ala niña, y en el mesmo auto del bautismo les hize tocar la criatura. Ita est Joannes Baptista Corria Parochus.


123) Vallés Rosa Teresa Maria

Oi, que contamos â los veynte, y cinco dias del Mes de Abril del año mil setecinetos setenta y cinco he bautizado solemnemente, segun ritus de Nuestra Madre la Iglesia, yo Mosen Julian Pedarrós regente la cura de almas de la Iglesia Parroquial de Castelldans, por ausencia de Mosen Juan Bautista Corriá Cura Parroco de dicha Iglesia a una niña, la qual nació el dia antecedente del mesmo mes, y año arriba dichos, hija legitima de Pau Valles, y de Esperansa Vallés, conjuges de Castelldans Obispado de Lerida á la qual pusieron por nombre Rosa, Theresa, y Maria; y fueron Padrinos Miquel Farran, habitante en Castelldans, hijo legitimo de Francisco Farran, y de Rosa Farran, conjuges de Castelldans. Y Padrina Teresa Vallés habitante en Castelldans, hija legitima de Pedro Castellnou, y de Maria Castellnou Conjuges de la Parroquia del Lugar de Puigbert Obispado de Lerida. He abisado alos Padrinos del parentesco espiritual han contrahido con la niña, y de la obligación de ensenyar los Santos costumbres, y la doctrina Cristiana â la niña, y en el mesmo aucto del Bautismo les hize tocar la niña. Ita est Joannes Julianus Pedarrós Presbiter et regens profactus. Ita est Joannes Baptista Corria Parochus.


123) Sala Teresa Paula Francisca

Oi, que contamos a los treinta dias del mes de Abril del año mil siete sintos setenta, y sinco jo Juan Bautista Corria cura Parrocho de la Iglesia Parroquial de Castelldeans he bautizado solemnemente, segun ritus de Nuestra Madre la Iglesia una niña, la qual nació el dia antecedente del mesmo mes, y año arriba dichos, hija legitima de Raymundo Sala, y de Antonia Sala, conjuges, y habitantes, en el Mas de Antost. de esta Parroquia de Castelldeans Obispado de Lerida, ala qual pusieron por nombre Teresa, Paula, y Francisca, y fueron Padrinos Juan Miquel, habitante en Castelldeans, hijo legitimo de Juan Miquel, y de Isabel Miquel conjuges de Angresola Obispado de Solsona. y Padrina Paula Farré habitante en Castelldans Obispado de Lerida; hija legitima de Raymundo Elias, y de Paula Elias Conjuges del Lugar de Moncortez Obispado de Solsona. he avisado alos padrinos del parentesco spiritual han contrahido, y de la obligación de ensenyar los Santos Costumbres, y la doctrina Cristiana ala niña, y en el mesmo auto del Bautismo les hize tocar la niña. Ita est Joannes Baptista Corria Parochus.


124) Bernaus Pablo Joseph Juan Bautista

Oi, que contamos alos onze dias del mes de maio del año de mil siete sientos setenta, y sinco jo Juan Bautista Corriá Cura Parroco de Castelldeans Obispado de Lerida he bautizado solemnemente, segun ritus de Nuestra Madre la Iglesia un niño, el qual nació el dia antecedente del mismo mes, y año arriba dichos hijo legitimo de Pablo Beranus, y de Maria Bernaus Conjuges de Castelldeans Obispado de Lerida, al qual pusieron por nombre Pablo, Joseph, y Juan Bautista. y fueron Padrinos Miguel Farran habitante en Castelldeans, hijo legitimo de Francisco Farran, y de Rosa Farran Conjuges de Castelldeans. y Padrina Maria Bernaus y Ribés hija legitima de Joseph Ribes, y de Antonia Ribés todos habitantes en Castelldeans. he avisado alos Padrinos del parentesco spiritual ha contrahido con el niño, y de la obligación de enseñar los Santos costumbres, y la doctrina Christiana, y en el mesmo auto del bautismo les hize tocar la criatura. Ita est Joannes Baptista Corria Parochus.


124) Lledo Francisco Juan Joseph

Oi, que contamos alos diezisiete dias del mes de Maio del año de mil siete sientos setenta, y sinco jo Juan Bautista Corriá Cura Parrocho de la Iglesia Parroquial de Castelldeans Obispado de Lerida, he bautizado solemnemente, y segun ritus de Nuestra Madre la Iglesia un niño, el qual nació el dia antecedente del mismo mes, y año arriba dichos hijo legitimo de Juan Lledó, y de Maria Lledó Conjuges de Castelldans, al qual pusieron por nombre Francisco, Juan, y Joseph, y fueron Padrinos Francisco Ribelles, de Castelldeans, hijo legitimo de Joseph Ribelles, y de Maria Ribelles Conjuges de Castelldeans Obispado de Lerida. y Padrina Maria Paris habitante en Terrés Arzobispado de Tarragona; hija legitima de Joseph Lledó, y de Magdalena Lledo conjuges del Viluell Arzobispado de Tarragona. he avisado, alos padrinos del parentesco spiritual han contrahido con el niño, y de la obligación de Enseñar los Santos Costumbres, y la doctrina Christiana al niño, y en el mesmo auto del bautismo les hize tocar el bautizado. Ita est Joannes Baptista Corria Parochus.


125) Curcó Antonia Maria Paula

Oi, que contamos alos veinte, y tres dias del mes de maio del año mil siete sientos setenta, y sinco jo Juan Bautista Corria cura Parrocho de Castelldeans Obispado de Lerida he bautizado solemnemente, segun ritus de Nuestra Madre la Iglesia una niña, la qual nasció el dia antecedente del mesmo mes y año arriba dichos; hija legitima de Joseph Curcó, y de Aulalia Curcó conjuges de Castelldeans, ala qual pusieron por nombre. Antonia, Maria, y Paula. y fueron Padrinos Vicente Curcó, habitante en Castelldeans, hijo legitimo de Antonio Curcó, y de Maria Curcó conjuges de Castelldeans. Y Padrina Antonia Ripoll habitante en Fondarella Obispado de Solsona: hija legitima de Juan Monistirol, y de Teresa Monisterol Conjuges de Pons Obispado de Urgel. he avisado alos Padrinos del parentesco spiritual han contrahido con la niña, y de la obligación de ensenyar los Santos Costumbres, y la doctrina Cristiana ala niña, y en el mesmo auto del Bautismo les hize tocar la niña. Ita est Joannes Baptista Corria Parochus.


125) Cau Gomés Teresa Madalena Gertrudis

Oi, que contamos alos veinte, y siete dias del mes de maio del año de mil siete sientos setenta, y sinco jo Juan Bautista Corria cura Parroco de Castelldeans Obispado de Lerida he bautizado solemnemente, y Segun ritus de Nuestra Madre la Iglesia una niña, la qual nació el dia antecedente del mesmo mes y año arriba dichos, hija legitima de Vicente Cau, y de Maria Cau y Gomes conjuges de Castelldeans, ala qual pusieron por nombre Teresa, Madalena, y Gertrudis. y fueron Compadres Joseph Ribelles de Castelldeans, hijo legitimo de Juan Ribelles, y de Rosa Ribelles conjuges de Castelldeans, y Padrina Madalena Gomés habitante en Castelldeans; hija legitima de Mascian Queralt, y de Gertrudis Queralt Conjuges de Castelldeans. he avisado alos Padrinos, del parentesco spiritual han contrahido con la niña, y de la obligación de ensenyar los Santos Costumbres, y la doctrina Cristiana ala niña, y en el mesmo auto del Bautismo les hize tocar la niña. Ita est Joannes Baptista Corria Parochus.


126) Costafreda Felipe Francisco Juan

Oi, que contamos alos veinte, y nueve dias del mes de maio del año de mil siete sientos setenta, y sinco jo Juan Bautista Corria cura Parrocho de Castelldeans Obispado de Lerida he bautizado solemnemente, segun ritus de Nuestra Madre la Iglesia un niño, el qual nació el dia antecedente del mesmo mes, y año arriba dichos, hijo legitimo de Francisco Costafreda, y de Francisca Costafreda conjuges de Castelldans. al qual pusieron por nombre Felipe, Francisco, y Juan. y fueron Padrinos Felipe Gomés habitante en Castelldeans, hijo legitimo Felipe Gomés y de Madalena Gomés Conjuges de Castelldeans. y Padrina Rosa Costafreda habitante en Castelldeans. hija legitima de Pedro Costafreda, y de Madalena Costafreda conjuges de Castelldeans. he avisado alos Padrinos, del parentesco spiritual ha contrahido con el niño, y de la obligación de ensenyar los Santos Costumbres, y la doctrina Cristiana al niño, y en el mesmo auto del Bautismo les hize tocar el niño. Ita est Joannes Baptista Corria Parochus.


126) Miquel Pedro Joseph Pablo

Oi, que contamos alos veinte, dias del mes de maio del año mil siete sientos setenta, y sinco jo Juan Bautista Corria cura Parrocho de Castelldeans Obispado de Lerida he bautizado solemnemente, segun ritus de Nuestra Madre la Iglesia un niño el qual nasció el dia antecedente del mesmo, mes y año arriba dichos, hijo legitimo de Juan Miquel, y de Teresa Miquel conjuges de Castelldeans, al qual pusieron por nombre Pedro, Joseph, y Pablo; y fueron Padrinos Pedro Joseph Queralt habitante en Castelldeans, hijo legitimo Raymundo Queralt y de Annamaria Queralt, Conjuges de Castelldeans, y Padrina Antonia Queralt habitante en Castelldeans. hija legitima de Jaime Masciá, y de Paula Masciá conjuges de Conjuges de Angresola Obispado de Solsona. he avisado alos Padrinos, del parentesco spiritual ha contrahido con el niño, y de la obligación de ensenyar los Santos Costumbres, y la doctrina Cristiana al niño, y en el mesmo auto del bautismo les hize tocar el niño. Ita est Joannes Baptista Corria Parochus.


127) Queralt Antonio Isidro Juan

Oi, que contamos alos catorse dias del mes de Junio del año mil siete sientos setenta, y sinco jo Juan Bautista Corria Cura Parrocho de Castelldeans Obispado de Lerida he bautizado solemnemente, segun ritus de Nuestra Madre la Iglesia un niño, el qual nasció el dia antecedente del mesmo mes y año arriba dichos, hijo legitimo de Gabriel Queralt, y de Magdalena Queralt conjuges de Castelldeans; al qual pusieron por nombre Antonio, Isidro, y Juan; y fueron Padrinos Thomas Queralt habitante en Castelldeans, hijo legitimo de Andres Queralt, y de Maria Queralt, Conjuges de Castelldeans. Y Padrina Isabelagna Massot habitante en Aspa obispado de Lerida. hija legitima de Lorenzo Solsona, y de Maria Solsona conjuges de Puigvert Obispado de Lerida. he avisado alos Padrinos, del parentesco spiritual han contrahido con la criatura, y dela Obligación de ensenyar los Santos Costumbres, y la doctrina Cristiana al niño, y en el mesmo auto del Bautismo les hize tocar el bautizado. Ita est Joannes Baptista Corria Parochus.


127) Ribelles Maria Madalena Geltrudis

Oi, que contamos alos quinze dias del mes de Junio del año de mil siete sientos setenta, y sinco jo Juan Bautista Corria cura Parrocho de Castelldeans Obispado de Lerida; he bautizado solemnemente segun ritus de Nuestra Madre la Iglesia una niña, la qual nació el dia antecedente del mesmo mes y año arriba dichos; hija legitima de Joseph Ribelles, y de Madalena Ribelles conjuges de Castelldeans, ala qual pusieron por nombre Maria, Madalena, y Gertrudes. y fueron Padrinos Joseph Nogué habitante en Castelldeans, hijo legitimo de Marco Nogué, y de Anna Nogué conjuges de Castelldeans, y Comadre Maria Nogué habitante en Castelldeans; hija legitima de Francisco Castafreda, y de Maria Costafreda Conjuges de Castelldeans. he avisado alos Padrinos, del parentesco spiritual han contrahido con la niña, y de la obligación de Ensenyar los Santos Costumbres, y la doctrina Cristiana ala niña, y en el mesmo auto del Bautismo les hize tocar la criatura. Ita est Joannes Baptista Corria Parochus.


127) Farré Raymunda Rita Paula

Oi, que contamos alos diezisiete dias del mes de Junio del año mil siete sientos setenta, y sinco jo Juan Bautista Corria cura Parrocho de Castelldeans Obispado de Lerida he bautizado solemnemente una niña, la qual nació el dia antecedente del mesmo mes, y año arriba dichos, hija legitima de Jaime Farré, y de Maria Farré conjuges de Castelldeans, ala qual pusieron por nombre Raymunda, Rita, y Paula. y fueron Padrinos Raymundo Farré habitante en Castelldeans, hijo legitimo de Joseph Farré, y de Maria Farré conjuges de Grañena Obispado de Solsona, y Comadre Maria Casanoves habitante en Castelldans; hija legitima de Miguel Segura, y de Maria Segura Conjuges de Castelldans. he avisado alos padrinos del parentesco spiritual han contrahido con la niña, y de la obligación de Ensenyar los Santos Costumbres, y la doctrina Cristiana ala niña, y en el mesmo auto del Bautismo les hize tocar la criatura. Ita est Joannes Baptista Corria Parochus.


128) Casanoves Raymundo Miguel Juan

Oi, que contamos alos seis dias del mes de Agosto del año de mil siete sientos setenta, y sinco jo Juan Bautista Corria cura Parrocho de Castelldeans Obispado de Lerida ha bautizado solemnemente un niño, el qual nasció el dia antecedente del mesmo mes, y año arriba dichos, hijo legitimo de Gabriel, y de Teresa Casnoves conjuges de Castelldeans Obispado de Lerida, al qual pusieron por nombre Raymundo, Miguel, y Juan. y fueron Padrinos Raymundo Corvella habitante en Castelldeans, hijo legitimo de Pedro, y Antonia Corvella conjuges de Grañena de Cervera Obispado de Solsona; y Padrina Madalena Ribé habitante en Castelldeans Obispado de Lerida; hija legitima de Raymundo, y Gertrudis Morera Conjuges de Gomés Obispado de Solsona. he avisado alos Padrinos del parentesco spiritual han contrahido con el niño, y de la obligación de Enseñar los Santos Costumbres, y la doctrina Cristiana al niño, y en el mesmo auto del bautismo les hize tocar el bautizado. Ita est Joannes Baptista Corria Parochus.