AGRAEIXO LA COL·LABORACIÓ PER LA DIGITALITZACIÓ DELS LLIBRES SACRAMENTALS DE GORETTI PUIG.

BISBAT DE LLEIDA BISBAT DE VIC
BAPTISMES MATRIMONIS DEFUNCIONS BAPTISMES CONFIRMACIONS TESTAMENTS OBITS
Cinc Llibres.- 1798 - 1820 Llibre XI.-1852 - 1896

1852 - 1896

A L/1.- 1611 - 1636 AT-1.- 1611-19-28 T/1.- 1611 - 1627 AT-1 1611 - 1636
Llibre VI.- 1821 - 1852   1897 - 1925 A L/1a.- 1637 - 1736 A/1a 1639 - 1716 M1.- 1726 - 1736 A/1a 1636 - 1736
Llibre VIII.- 1852 - 1881 Cinc Llibres.- 1798 - 1820   A L/1a.- 1737 - 1765 AP.- 1774 R/3.- 1736 - 1772 AP.- 1766 - 1775
Llibre IX.- 1882 - 1895     1766 - 1775   MATRIMONIS AP.- 1775 - 1797
Llibre X.- 1896 - 1910     A L/1.- 1775 - 1797 L/1 Combregats.- 1737 - 1765 AP.- 1636 - 1736  
Llibre XIII.- 1911 - 1939

LITIGI FAMILIA

BODET TOST / NOGUE

 

CAPITOLS MATRIM.

I ÀPOQUES

AP.- Combregats 1766-1775 AP.- 1766 - 1775 VISITES PASTORALS
      AT-1 1613 - 1627 AP.-Confirmats 1784 - 1795 AP.- 1776 - 1797 AP.- 1768 - 1771
      M1.- 1726 - 1736 ESCRIPTURES   AP.- 1784 - 1779
     

R4.- 1642 - 1673

També hi ha testaments

ACTES NOTARIALS

1611 - 1627

  AP.- 1790 - 1798