El primer èxit del nacionalisme català fou el triomf a les eleccions de 1901, en què candidats vinculats al catalanisme conservador derrotaren els partits dinàstics a Barcelona. El 1914, es va constituir la Mancomunitat de Catalunya com a òrgan de coordinació entre les diputacions provincials de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. El cop d'estat de Primo de Rivera, dut a terme el 1923 amb consentiment rei Alfons XIII, instaurà una dictadura(1923-1930).

De 1930 a 1936, de dictadura a dictadura, van passsar força coses a la nostra comarca i totes interessants.Com vivien els pagesos ? de que vivien ? quins partits manaven ? quin és el paper del clero ? que va passar a Lleida amb els fets d'octubre ? ..........